Nieuws


Brandweer Edam voor maximaal 5 jaar naar Dijkgraaf Poschlaan

Hoewel diverse partijen vinden dat de weg naar herhuisvesting van de Edamse brandweer niet de schoonheidsprijs verdient, heeft de gemeenteraad donderdag besloten om zes ton uit te geven voor een tijdelijke kazerne op de parkeerplaats nabij bibliotheek Edam. Een amendement over de maximale duur, ingebracht door GroenLinks, kreeg steun.

Donderdag werd duidelijk dat geruchten over het alsnog niet doorgaan van de op handen zijnde verhuizing van snackbar het Edammertje naar dezelfde locatie niet kloppen. Naast een kazerne zal ook de snackwagen van Marcel Atema een plek krijgen, overigens ook voor een periode van vijf jaar.

Lees verder


Rectificatie

In een artikel over de Lange Weeren in de laatste Stadskrant staat dat de fractie van Zeevangs Belang voor een integraal (bouw)plan is voor deze polder ten westen van Volendam. Dat is onjuist, meldt fractieleider Dirk Dijkshoorn ons. Z

Lees verder


Bibliotheek presenteert...komt een vrouw bij de h@cker

In deze tijd is het actueler dan ooit; waarom zijn onze gegevens zo interessant voor cybercriminelen? En hoe kun je er zelf voor zorgen dat jouw gegevens uit handen blijven van een kwaadwillende? Om deze vragen te beantwoorden heeft de Bibliotheek op 25 februari de schrijfster Maria Genova uitgenodigd voor een onlinepresentatie over identiteitsfraude, internetoplichting en slimme apparaten.

Lees verder


Zaterdag 27 en zondag 28 februari tussen 09.00 en 18.00 uur

Zaterdag 27 en zondag 28 februari tussen 09.00 en 18.00 uur

Toon kunst voor je raam tijdens de 1e editie van de ‘Straatraam Kunstloop Edam’

In het weekend van zaterdag 27 en zondag 28 februari worden inwoners opgeroepen om kunst in de meest brede zin te tonen voor de ramen van woningen. Hugo Koops, sinds drie jaar woonachtig in Edam, is initiatiefnemer van de eerste editie van de ‘straatraam Kunstloop Edam’.  Een manier om in dit coronatijdperk de zinnen op een positieve manier te verzetten. En wellicht een aanzet naar een nieuw winters evenement!

Lees verder


Covid cijfers Zaanstreek-Waterland

In totaal 21465 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland. Stand op 18 februari per gemeente:

Wat zeggen deze cijfers?
Deze cijfers betreffen slechts de vastgestelde infecties. Uit ons panelonderzoek blijkt dat slechts 50% van de mensen met klachten zich laat testen. Daarom is het aantal besmettingen in werkelijkheid hoger.

Zaanstreek-Waterland staat momenteel op een 2e plek van de regio’s met het hoogste aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners. Onze regio is een relatief kleine regio en daardoor kunnen afwijkingen (stijgingen of dalingen) per 100.000 snel zichtbaar zijn en verschuivingen geven in de ranking.

Lees verder


Deen wordt AH, Vomar of DekaMarkt -

DEEN bereikt met Albert Heijn, Vomar Voordeelmarkt en DekaMarkt overeenstemming over de intentie om alle 80 winkelfilialen van DEEN Supermarkten aan deze drie partijen te verkopen. Het is de bedoeling dat van de 80 winkels, 39 filialen de Albert Heijn-formule krijgen, 22 filialen de Vomar Voordeelmarkt- en 19 de DekaMarkt-formule. De betrokken partijen delen de Noord-Hollandse achtergrond met DEEN en hebben een lange staat van dienst.

Lees verder


Provincie zet reserves in voor herstel economie en natuur

De provincie zet €175 miljoen uit de reserves in voor onder andere economische herstelmaatregelen, natuurontwikkeling en duurzaamheid.

De gelden worden onder andere ingezet voor:

Economisch herstel en verduurzaming
Vanwege de coronacrisis zet Noord-Holland €100 miljoen in om inwoners en organisaties in Noord-Holland te helpen bij de versterking van de economie en de verduurzaming. Er wordt bijvoorbeeld ingezet op het versterken van de arbeidsmarkt. Voorkomen moet worden dat als gevolg van corona mensen in de technieksector ontslag krijgen en niet meer terugkeren in die sector. Daarvoor is begeleiding van werk naar werk nodig. Daarnaast is de behoefte aan technische medewerkers zo groot dat ook instroom vanuit andere sectoren nodig is. Het geld wordt ook gebruikt om de verduurzaming op gang te houden en tegelijk te zorgen voor economische activiteit en herstel. Ontzorgen van woningeigenaren en ondernemers op bedrijventerreinen die gezamenlijk hun panden willen verduurzamen kan bijvoorbeeld veel voordeel bieden. Ook onderzoekt de provincie welke ondersteuning er nodig is voor de culturele en maatschappelijke sector.

Lees verder


Team Sportservice brengt senioren ook thuis in beweging

Team Sportservice heeft als doel om iedereen van 0 tot 100 jaar de kracht van sport en het plezier van bewegen te laten ervaren. Gedurende het hele jaar worden veel activiteiten, sportlessen en toernooien georganiseerd. De huidige omstandigheden vragen bij veel activiteiten om een aangepaste organisatie. Een voorbeeld hiervan is Fitness voor Senioren. Helaas kan dit niet op gebruikelijke wijze plaatsvinden. Maar gelukkig is er een alternatief: Fitness voor Senioren via een digitaal platform. ‘Een beetje onwennig maar toch ook wel heel leuk’, aldus Michelle Maliszewski (coördinator). Alle senioren in Zaanstreek-Waterland zijn van harte welkom om mee te doen.

Lees verder


Waterlandse Windmolens

Edam-Volendam moet in 2050 CO2-neutraal zijn. Zoals het goede voorouders betaamt, moeten we nu handelen om onze kinds kinderen niet met een enorm klimaat- en energieprobleem op te zadelen. Veel gemeentes zijn daar druk mee bezig. En onze gemeente? Hebt u een vergrootglas? In de Waterland weten ze van aanpakken. Daar hebben ze sinds jaar en dag twee windmolens op de Nes, bij Marken. Een heel geschikte plek ver uit de buurt van woningen. De molens leveren voldoende elektriciteit voor 3000 huishoudens. Men wil deze molens verkopen en vervangen door maximaal vier hogere windmolens, die ruim 10 keer zoveel elektriciteit leveren. Dat is genoeg voor het verwachte stroomverbruik van de hele gemeente Waterland in 2050.

Lees verder


Fonds voor groene projecten

In 2021 stelt de provincie Noord-Holland opnieuw € 101.500 beschikbaar voor groene projecten. Projecten die de soortenrijkdom in onze provincie versterken én zoveel mogelijk doelgroepen en partners betrekken, komen voor een financiële bijdrage uit het Betrekken bij Groen Fonds in aanmerking. Vanaf 1 februari tot en met 1 maart 2021 kan elke vrijwilligersgroep met een goed groen idee een aanvraag indienen.

Lees verder


Mijn stad/mijn dorp

Mijn stad/mijn dorp

OOSTHUIZEN Ageeth de Haan is zangeres, liedjesschrijver en theatermaker. Haar doelgroep is kinderen van 2 tot 6 jaar, ouders en grootouders. Haar liedjes zijn te beluisteren via Spotify en alle andere streamingdiensten. Ageeth is ambassadeur van WWF-Rangers. Ze woont sinds 1990 in Oosthuizen met haar man Almer Vet. Ze hebben samen twee dochters Evi en Mijntje die beiden studeren in Wageningen en Amsterdam.

Lees verder


Padel: ongekend populaire sport

Padel: ongekend populaire sport

TV Dijkzicht bouwt drie extra padelbanen

VOLENDAM - Terwijl sommige mensen zich om zes uur in de ochtend nog eens lekker omdraaien, zijn er ook sportievelingen die dan al op de padelbaan bij TV Dijkzicht te vinden zijn. Voor dag en dauw een potje ‘tennissen in een kooi’. Dat is natuurlijk best bijzonder. Maar padel is uitgegroeid tot een ongekend populaire sport en daar weten ze bij tennisvereniging Dijkzicht alles van. “Onze leden staan niet voor niets zo vroeg op de baan. Anders is er geen plek!”, aldus voorzitter Kees de  Boer. “Maar het is dan ook een verschrikkelijk mooi spelletje.”

Lees verder


Nieuw lid Raadsplein

De heer H.A.M. Schilder (Volendam|80) zal tijdens de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad beëdigd worden als lid van het Raadsplein.

Lees verder


Dit houdt ons bezig!

Dit houdt ons bezig!

Op 1 januari 2016 kwamen de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang tot een fusie. De rubriek ´DIT HOUDT ONS BEZIG` doet via de dorpsraden een rondgang langs alle acht kernen van de voormalige gemeente Zeevang. De vraag is of iedereen tevreden is met de dagelijkse gang van zaken sinds de fusie en uiteraard zijn we benieuwd wat er leeft in de kleinere kernen van Edam-Volendam.

Lees verder


Max Liebermann voelde zich thuis in Edam (slot)

Max Liebermann voelde zich thuis in Edam (slot)

Boek over zijn verblijf en werk in Amsterdam met uitstapjes naar de kleine kaasstad

Bij uitgeverij de Buitenkant in Amsterdam is een prachtige uitgave verschenen gewijd aan de Duits-Joodse schilder Max Liebermann. Liebermann (1847-1935) bezocht vanaf eind 19e eeuw regelmatig Amsterdam waar hij logeerde en werkte en maakte van daar uit ook uitstapjes naar omliggende plaatsen.

In Amsterdam legde hij onder meer de Jodenhoek vast, waar het stadsbestuur in 1910 een begin had gemaakt met de onteigening en afbraak van enkele straten. J.F. Heijbroek (oud-conservator bij het Rijksmuseum) is de schrijver van het boekwerk over de vermaarde schilder. In twee edities schenken we aandacht aan zijn Edamse werken.
Het boek kunt u verkrijgen via de lokale boekhandel!

Lees verder


Zonnepanelen oude kom

De gemeente wijkt af van het advies van de welstandscommissie en heeft recent medewerking verleend aan het plaatsen van zonnepanelen op een woning aan het Jonkerlaantje in Edam.

Lees verder


Gemeente draagt bij aan studie onderdoorgang N247

De gemeente Edam-Volendam zal een financiële bijdrage leveren van € 100.000,- als bijdrage voor de vervolgstudie onderdoorgang N247 bij Broek in Waterland.

Lees verder


Liever Deen dan Albert Heyn

Reactie op Mijn stad/mijn dorp; interview met Huseyin Evrenglin. Ik vond het een leuk interview, maar op één punt ben ik het volstrekt oneens met Huseyin.

Hij stelt dat Edam een Albert Heyn zou moeten hebben en dat Deen geen goede supermarkt zou zijn.
Terwijl Deen supermarkt een goed familiebedrijf is, met hart voor zijn klanten en voor zijn leveranciers, transporteurs en medewerkers.  Deen geeft aandacht aan dierenwelzijn, milieu en mensenrechten.

Lees verder


Motie elektrische laadpunten overgenomen

Een motie van GroenLinks om het voor particulieren makkelijker te maken om bij de woning elektrische laadpunten te realiseren, is door een raadsmeerderheid aangenomen.

De motie kwam tot stand na een artikel in de Stadskrant over de (on)mogelijkheden om elektrische auto’s voor de deur op te laden aangezien een laadkabel over of onder de openbare weg niet is toegestaan.

Lees verder


Online Netwerkbijeenkomst voor werkzoekenden

Bibliotheek Waterland biedt werkzoekenden de mogelijkheid om elkaar maandelijks op een vaste dag en tijd te ontmoeten. Ook tijdens de lockdowns zijn er Walk&Talk bijeenkomsten alleen dan niet  in de Bibliotheek Purmerend maar online. Ervaringen met elkaar delen, contacten leggen en tips en suggesties die helpen bij een zoektocht naar een geschikte baan.

Lees verder


Brandweerkazerne Kwadijk

De brandweer in Kwadijk krijgt een nieuwe kazerne. Een raadsmeerderheid minus de fractie van VD|80 heeft een akkoord gegeven op de plannen die 1,1 miljoen euro gaan kosten.

Lees verder


Van huis-aan-huis collecte naar online collecte!

Vanwege de situatie rondom het coronavirus en de verlengde lockdown is het voor de HERSENSTICHTING niet mogelijk huis-aan-huis te collecteren.

De gezondheid van onze collectanten en gevers aan de deur staat voor ons als gezondheidsfonds vanzelfsprekend voorop. En dat heeft grote gevolgen. Het geld dat we normaliter met de collecte ophalen hebben we hard nodig om te voorkomen dat hersenaandoeningen straks de grootste ziekte van Nederland zijn.

Lees verder


‘Verhalen van Edam; nieuwe aanwinsten uit het jaar 2020’

‘Verhalen van Edam; nieuwe aanwinsten uit het jaar 2020’

Schenkingstentoonstelling Edams Museum -30 maart- opening zomerseizoen

Dit was een aankondiging van deze tentoonstelling in eerdere edities, waarin wij u reeds informeerden over de bijzondere objecten die het Edams Museum heeft gekregen met de bijbehorende verhalen. Volgens planning had u al in januari deze bijzondere tentoonstelling kunnen bezoeken in het Stadhuis van Edam.

Lees verder


Steun het actieve café!

Steun het actieve café!

Harmonie 25 jaar

Een feest zit er even niet in. ”Maar dat komt er zeker“, aldus de Harmonie , het Hotel, Café -  Eetcafé  - Podium dat op 1 februari precies 25 jaar onder beheer van  Siem Kees Slegt staat.

Lees verder


Nieuwbouw Royal Smilde

Afgelopen week is de eerste paal geslagen aan de Hamerstraat in Edam voor uitbreiding van Royal Smilde Bakery. De langst werkende, Ruud Bond, 46 jaar in dienst, mocht de eerste handeling verrichten.

Lees verder


Winters geluk en -pech

Winters geluk en -pech

Waar de een zondag volop genoot van de winterse sneeuw, had een ander flink wat zorgen. Zowel bij het Slobbeland in Volendam als het Strandbad in Edam was het water - dat toch al hoog stond - opgestuwd door de harde oostenwind.

Lees verder


Woonkamers in lockdown

Woonkamers in lockdown

We werken al een tijdje zoveel mogelijk thuis en de horeca is ook nog steeds dicht. Nu de winkels en (sport)scholen ook hun deuren hebben gesloten, brengen we verplicht nog meer tijd thuis in onze woonkamers door. Voor deze fotoserie fotografeert Lotte Koning zoveel mogelijk verschillende woonkamers in lockdown. Mag ze jouw woonkamer in deze bijzondere tijd ook vastleggen? Mail dan naar lotte.koning@live.nl of stuur een (WhatsApp) berichtje naar 06-53165885.

Lees verder


Klanten Sjaakie’s Café helpen zwaar getroffen eigenaar

Klanten Sjaakie’s Café helpen zwaar getroffen eigenaar

“Ik leef op dit moment niet van dag tot dag maar van uur tot uur.” Vincent Veerman, eigenaar van Sjaakie’s Café in Volendam, heeft het ronduit zwaar. Een jaar voor het uitbreken van de coronacrisis nam hij het beroemde café over van Sjaak Bootsman. Na een mooie start is hij sinds maart 2020 al elf maanden dicht. Hoewel hij vier dagen in de week voor klanten kookt staat het water hem tot aan de lippen. Vorige week werd hij dan ook compleet verrast toen een afvaardiging namens veel vaste klanten hem in het café overviel met een bijzondere geste.

Lees verder


Edammer valt in de prijzen bij de Zilveren Camera

Edammer valt in de prijzen bij de Zilveren Camera

Afgelopen donderdag won Ramon van Flymen de 2e prijs bij de uitreiking van de Zilveren Camera in de categorie ‘nieuws nationaal serie’.

De 24-jarige Edammer is nog maar drie jaar actief als fotograaf en wist nu al zijn tweede prijs in de wacht te slepen. Vorig jaar eindigde hij in dezelfde categorie op de 3e plaats met zijn serie over de boerenprotesten.

Lees verder


Geen toestemming voor bouwproject Beets

Een project in Beets om te komen tot de bouw van 33 nieuwe woningen aan de Voorkamp is volgens het gemeentebestuur in strijd met het bestemmingsplan en de provinciale regelgeving.

Lees verder

BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook