Nieuws


Collectanten gezocht in Edam-Volendam, Oosthuizen en Middelie!

MS november)collecteweek (16-21)
 

Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS Fonds plaats. De organisatie is hard op zoek naar collectanten in de gemeente  Edam-Volendam, Oosthuizen en Middelie.

Lees verder


15.000 kuub zand per week voor werkbaan nabij Warder

15.000 kuub zand per week voor werkbaan nabij Warder

Dijkversterking in gang gezet

Na jarenlang onderzoek en tal van procedures is de versterking van de dijk tussen Hoorn en Uitdam inmiddels in gang gezet. Tussen Edam en Warder wordt er gewerkt aan de aanleg van een buitendijkse werkbaan door middel van rainbowen. Rainbowen is een techniek waarbij het zandwatermengsel met een sproeier in een boogje opgespoten wordt. De loswal waar de werkschepen aan kunnen meren met materiaal voor de versterkingzal begin 2021 gereed zijn. De vaargeulen zijn inmiddels op diepte.

Lees verder


‘KUNST VAN FORMAAT’: Georg Stahl in het Edams Museum

In de indrukwekkende tentoonstelling ‘KUNST VAN FORMAAT’ presenteert het Edams Museum vier aan Edam gerelateerde kunstenaars: Georg Stahl, Toon Verhoef, Hayo Riemersma en Piet Hein Eek. In een serie van vier passeert ieder de revue.

Georg Stahl is een van oorsprong Duitse schilder die goeddeels in Edam heeft gewoond en gewerkt.
Stahl (geboren in 1903, Kassel, Duitsland) wordt opgeleid als graficus maar is als schilder autodidact. Eind jaren ’20 ondergaat hij de invloed van de internationale avant-garde (Bauhaus)

Lees verder


Rinus Michels op de berrie

Rinus Michels op de berrie

Een jaar zonder kaasmarkt

Dit jaar gaan ook de populaire kaasmarkten niet door. In samenwerking met de organisatie en in het bijzonder Martin Nibbering, markmeester en archivaris van de stichting, blijft de herinnering deze zomer levendig met een vierdelige serie over de kleurrijke geschiedenis van de markt en de bijzondere gasten die het toeristische evenement al die jaren openen.

Lees verder


“Volendam wordt betondorp`

“Volendam wordt betondorp`

Bewoners in actie tegen bebouwing De Lange Weeren

Diverse omwonenden van de Blokgouw 7 en 8 in Volendam hebben een brief opgesteld waarin zijn bewoners oproepen zich aan te sluiten tegen de bouwplannen van de Scholtens Groep om in De Lange Weeren een kleine 750 woningen te bouwen. Ze willen dat de polder natuurgebied blijft en zien door de vergrijzing voldoende woningen beschikbaar komen.

Lees verder


Eindmusical de Piramide op unieke locatie!

Eindmusical de Piramide op unieke locatie!

Zoals voor zoveel scholen was het een flinke zoektocht voor de schoolleiding van basisschool de Piramide om de eindmusical van groep 8 alsnog uit te laten voeren voor publiek. Op de boerderij van de familie de Boer aan de Kooiweg werd een bijzondere locatie gevonden. Met het geluid van koeien op de achtergrond werd een mooie voorstelling neergezet!

Lees verder


Rectificatie

In het verhaal over verzetsstrijder Egbert Snijder is abusievelijk vermeld dat Jan Dirk Beets op jonge leeftijd is overleden als gevolg van een ongeluk. Dat is onjuist Jan Beets stierf na een kort ziekbed.

Lees verder


Herontwikkeling Hoogstraat

De gemeente Edam-Volendam en HSB Bouw B.V. ondertekenen op maandag 6 juli de overeenkomsten inzake de verkoop en de herontwikkeling van de projectlocatie aan de Hoogstraat en het voormalige brandweerterrein in Edam. Vanuit de gemeente zijn hier wethouder Runderkamp en wethouder Koning bij aanwezig

Lees verder


Egbert Snijderplein is broodnodig

Als bewoners van de Schepenmakersdijk waren wij onaangenaam verrast om te horen dat er aanpassingen komen aan het nabijgelegen Egbert Snijderplein. Hierbij is het plan om de huidige parkeergelegenheid voor individuele bezoekers en bewoners op te offeren voor de Tours en Tickets industrie.

Lees verder


Geraakt door Corona: De Straat op. Slot

Geraakt door Corona: De Straat op. Slot

Als het gaat om cruciale beroepen die in de Coronacrisis de straat op moesten, is er een aantal waar een uitzonderlijk beroep op is gedaan. Zoals Peter en Mirwais die als BOA’s op straat moesten handhaven of Rick en Ronald van Jeugdwerk Link die heel wat uren hebben gemaakt om ervoor de te zorgen dat ook de jeugd deze periode op een goede manier zou doorkomen.

Lees verder


In memoriam Henry Hoogzaad

Als voorzitter van Koninklijk Edams Fanfarecorps is mij gevraagd een in memoriam te schrijven bij het overlijden van Henry Hoogzaad. Als ik de naam van Henry hoor dan zie ik meteen weer een vrolijk fanfarelid met een altijd guitig gezicht die het ogenschijnlijk moeite kostte om, althans met mij, een serieus gesprek te voeren.

Lees verder


Feestje 50-jarige Prinsenbar met oprichter en stamgasten

Feestje 50-jarige Prinsenbar met oprichter en stamgasten

Niet al het werk is helemaal op tijd afgekomen, maar afgelopen vrijdag vormde dat geen belemmering om het 50-jarig bestaan van de Prinsenbar te vieren! Het volledig vernieuwde café kreeg alle lof voor de metamorfose die het in de coronatijd heeft ondergaan. Met oprichter Dick Besseling en enkele stamgasten van het eerste uur werd het glas geheven op de toekomst.

Lees verder


Agrariërs en natuur behouden ruimte in 400 jaar oude polder

Agrariërs en natuur behouden ruimte in 400 jaar oude polder

Omliggende gemeenten komen met toekomst De Purmer

Purmerend, Edam-Volendam en Waterland hebben de handen in een geslagen waar het gaat om de toekomst van De Purmer. Alle drie de gemeenten hebben deelbelangen in de polder. De inventarisatie geeft voldoende ruimte aan agrariërs om toe te werken naar regionale voedselvoorziening en natuurbeheer. De Purmer als recreatievoorziening wordt een andere peiler. Woningbouw en industrie krijgen nog wel ruimte de komende decennia, maar in beperkte mate.

Een jaar geleden nam Thijs Kroese, wethouder in Purmerend, het voortouw om in gesprek te gaan met zijn collega’s in Waterland (Jelle Kaars) en Edam-Volendam (Hans Schütt en Wim Runderkamp). Waar vooraf de gedachte heerste dat er grote onderlinge verschillen bestaan over de toekomst van De Purmer, bleek in de praktijk dat overeenkomsten groter zijn dan de verschillen.

Lees verder


Zonnepanelen overkapping Marinapark

Zonnepanelen overkapping Marinapark

In onze vorige editie hebben wij onterecht melding gemaakt van de komst van een zonnepanelen dek boven een parkeervoorziening aan het Slobbeland in Volendam. Dit parkeerdek komt iets westelijker te liggen, namelijk op het parkeerterrein van het Marinapark.

Het ontwerp bestemmingsplan Slobbeland ligt met ingang van 25 mei gedurende 6 weken ter visie, met de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Inmiddels zijn er diverse zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen worden verzameld, bestudeerd en met een advies aan het bestuur voorgelegd.
De gemeenteraad beslist pas over de vaststelling van een bestemmingsplan, nadat zij zich een oordeel hebben gevormd over de zienswijzen.

Lees verder


Nog een herinnering

Mevrouw Beb Steenmeijer-Duif weet naar aanleiding van deel 1. over Egbert Snijder te melden dat de verzetsstrijder ook bij haar ouders ondergedoken is geweest. “Mijn vader was de kapper Piet Duif. Egbert Snijder heeft daar rond 1944 ook nog enkele weken op zolder gezeten in de Spuistraat. Evenals de broer van mijn moeder, die gevlucht was de tewerkstelling in Duitsland.”

Lees verder


- Doos vol herinneringen aan verzetsstrijder Egbert Snijder en de oorlog

- Doos vol herinneringen aan verzetsstrijder Egbert Snijder en de oorlog

“Mijn vader is met jouw opa opgepakt en gefusilleerd”

Na het recente overlijden van zijn vader Luuk werd Egbert Snijder eigenaar van een doos vol familieherinneringen aan zijn opa, de gefusilleerde verzetsstrijder en naamgenoot Egbert Snijder. Het bracht de oorlogstijd in ene heel dichtbij. En het wekte zijn nieuwsgierigheid. Thuis werd er niet heel veel gepraat over de bezettingsperiode en de gevolgen voor het gezin. De vader van Ina Beets werd samen met Egbert Snijder opgepakt. Iets later werden zij in Haarlem vermoord door de Duitsers. Ze was pas drie jaar maar heeft nog haarscherpe herinneringen aan die periode. Jan Harmsen is zoon van twee ouders die in het Waterlandse verzet zaten. In gesprek met elkaar kwamen veel verhalen en herinneringen over die tijd op tafel.

Lees verder


Geraakt door corona: De straat op. Deel 1

Geraakt door corona: De straat op. Deel 1

Waar de meesten van ons ten tijde van de Coronacrisis vooral vanuit huis moesten werken, zijn er ook beroepsgroepen die gewoon elke dag de straat op gingen. Cruciale beroepen die een hoop hebben zien veranderen met de komst van het nieuwe normaal. Wietse Hof is postbode in de binnenstad van Edam en Nicolien van den Brink werkt als havenmeester. Het werk ging gewoon door, maar hoe ging dat?

Lees verder


Een jaar zonder kaasmarkt

Een jaar zonder kaasmarkt

Dit jaar gaan ook de populaire kaasmarkten niet door. In samenwerking met de organisatie en in het bijzonder Martin Nibbering, markmeester en archivaris van de stichting, blijft de herinnering deze zomer levendig met een vierdelige serie over de kleurrijke geschiedenis van de markt en de bijzondere gasten die het toeristische evenement al die jaren openen.

Lees verder


De forten zijn weer open!

Na een extra lange winterslaap vanwege de Corona-dip zijn de forten sinds 1 juni eindelijk weer open! Om dit heuglijke feit kracht bij te zetten, start Liniebreed deze week een nieuwe campagne: DIT IS DE PLEK!

Lees verder


Agrariërs en natuur behouden ruimte in 400 jaar oude polder

Omliggende gemeenten komen met toekomsplan De Purmer

Purmerend, Edam-Volendam en Waterland hebben de handen in een geslagen waar het gaat om de toekomst van De Purmer. Alle drie de gemeenten hebben deelbelangen in de polder. De inventarisatie geeft voldoende ruimte aan agrariërs om toe te werken naar regionale voedselvoorziening en natuurbeheer. De Purmer als recreatievoorziening wordt een andere peiler. Woningbouw en industrie krijgen nog wel ruimte de komende decennia, maar in beperkte mate.

Een jaar geleden nam Thijs Kroese, wethouder in Purmerend, het voortouw om in gesprek te gaan met zijn collega’s in Waterland (Jelle Kaars) en Edam-Volendam (Hans Schütt en Wim Runderkamp). Waar vooraf de gedachte heerste dat er grote onderlinge verschillen bestaan over de toekomst van De Purmer, bleek in de praktijk dat overeenkomsten groter zijn dan de verschillen.

Lees verder


Vergaderen in PX

Per 1 juli 2021 zal de gemeenteraad gebruik gaan maken van PX in Volendam als (tijdelijk) vergadercentrum. Een grote raadsmeerderheid staat achter het plan van het gemeentebestuur.

Lees verder


Corona Collab op de Kaasmarkt

Corona Collab op de Kaasmarkt

Zowel de horeca als de evenementenbranche worden hard getroffen door de corona crisis. Het laatste evenement in deze gemeente was op 7 maart, 1 week voor de sluiting van onder andere de horeca. In de Grote Kerk in Edam vond Het Streek Bier Festival van N!eventz plaats, waar ook De Prinsenbar en KarelsWijnen aanwezig waren.

Lees verder


De Prinsenbar bestaat 50 jaar!

De Prinsenbar bestaat 50 jaar!

Vrijdag 3 juli aanstaande is het exact 50 jaar geleden dat de Prinsenbar de deuren opende aan de Edamse Prinsenstraat. Dick Besseling was decennialang eigenaar van dit bekende café dat onlosmakelijk met Edam is verbonden. Sinds een kleine vijf jaar is Sonny de Graaf de uitbater en eigenaar. Een groot feest zit er in dit coronatijdperk niet in. Wel wordt alles op alles gezet om een grootschalige verbouwing af te ronden voor 3 juli!

Lees verder


Parkeerterrein Singelweg binnen een maand rond

Parkeerterrein Singelweg binnen een maand rond

Over een maand moet de Singelwegparkeerplaats klaar zijn. Wethouder Runderkamp lost hiermee een eerder gedane toezegging in. Ruim 16 jaar nadat er al felle discussies ontstonden over dit onderwerp komt de parkeervoorziening aan de rand van Edam er alsnog.

Wim Runderkamp meldt dat de werkzaamheden binnen een maand afgerond moeten zijn. Alles was gericht op de opening van het toeristische (kaasmarkt)seizoen. Door de corona perikelen vinden er echter deze zomer geen evenementen plaats. Evengoed is besloten om het parkeerterrein nu aan te leggen.

Lees verder


Informatiebord trambrug onthuld

Informatiebord trambrug onthuld

Afgelopen dinsdag onthulde wethouder Runderkamp een informatiebord als slotstuk van de ingrijpende renovatie en mechanisatie van de 114 jaar oude Trambrug.

Door de beperkende corona-maatregelen was dit er nog niet van gekomen. De brug werd na maanden van kostbaar herstel, begin april weer in gebruik genomen.

Lees verder


Verouderd pand De Meermin maakt verhuizing bewoners noodzakelijk

Verouderd pand De Meermin maakt verhuizing bewoners noodzakelijk

Het pand De Meermin in Edam van Vestia is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de wensen en eisen die aan een verzorgings- of verpleeghuis worden gesteld. De locatie is twee jaar geleden door De Zorgcirkel nog verbouwd om aan alle veiligheidseisen te voldoen. Maar het pand is zo gedateerd dat de staat van comfort voor bewoners en de werkomstandigheden voor medewerkers onacceptabel zijn geworden.

Lees verder


Hittegolf in de polder

Hittegolf in de polder

Warm is het deze week niet alleen voor mensen. Een van de tientallen koeien van Dirk Schreuder kon het afgelopen week niet laten om verkoeling te zoeken in het slootje achter het Oorgat.

Lees verder


‘Vrijwillig van het gas af’

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag werd het plan besproken om in enkele gemeentelijke woonwijken een pilot te starten waarbij bewoners kunnen overschakelen van gas naar nieuwe warmtewinning.

Lees verder


Spelenderwijs taal ontdekken in de Bibliotheek Volendam

Spelenderwijs taal ontdekken in de Bibliotheek Volendam

Vroeg beginnen met voorlezen loont! Daarom laat de Bibliotheek ouders zien hoe leuk en verrassend voorlezen aan baby’s en peuters is en wat je nog meer kunt doen om spelenderwijs taal te ontdekken. Op zaterdag 4 juli van 10.15 – 11.15 uur start er weer een reeks Peuterparty’s in de Bibliotheek Volendam.

Lees verder


Zeesluis wordt veilige doorgang

De Zeesluis in Edam zal voor een fors bedrag toegankelijker worden gemaakt voor wandelaars en fietsers.

Recreatieschap Twiske-Waterland is voornemens om een veilige, brede toegang over de sluisdeuren te realiseren. Hiermee wordt een mooie wandelroute tussen Volendam en Warder gecreëerd. De nieuwe loopbrug gaat wel wat kosten: € 200.000,-.

Lees verder

BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook