Nieuws


Wijziging toegangscontrole FC Volendam stadion

Wijziging toegangscontrole FC Volendam stadion

Vanaf dit seizoen is er een wijziging in de manier waarop de controle van alle toegangsbewijzen van de toeschouwers in ons KRAS Stadion gebeurt. Tot aan dit seizoen werden alle toegangsbewijzen handmatig gecontroleerd. Op korte termijn gaat dit veranderen. Dan gaat FC Volendam over op controle door middel van scanners. Bij de toegangspoorten zullen de aanwezige stewards dan jouw kaart scannen. Op deze manier voldoet FC Volendam aan de verwachtingen en verplichtingen die in het huidige Nederlandse betaald voetbal gelden.

Online ticketing

Lees verder


Glasverbod in Edam-Volendam tijdens 3e week bouwvak en de kermissen

De burgemeester van Edam-Volendam;

overwegende:

dat zij ingevolge artikel 2:31B van de Algemene plaatselijke verordening Edam-Volendam 2016, wegen kan aanwijzen waar het gedurende een door haar te bepalen periode de houder van een daaraan gelegen horeca-inrichting verboden is drank in glas te verstrekken;

Lees verder


Tractor rijdt woonhuis binnen - bron brandweer Edam

  Tractor rijdt woonhuis binnen - bron brandweer Edam

Vanmiddag is het hulpverleningvoertuig Hv1 gealarmeerd voor een ongeval wegvervoer in Kwadijk. Ter plaatse bleek door een nog onbekende oorzaak dat een tractor de gevel van een huis had geraakt.

Lees verder


Zaterdag historische Avond Kaasmarkt in Edam

Zaterdag historische Avond Kaasmarkt in Edam

Op zaterdag 11 augustus vindt vanaf 17.00 uur de historische Avond Kaasmarkt plaats waarop de Edammer kaasjes met kaasbrikken of roeibootjes door de verlichte stadsgrachten worden aangevoerd.

 

Lees verder


LOVE radio viert de tropische zomer (stemmen)

RTV LOVE viert de tropische zomer van 2018 met het uitzenden van de Zomerse 50, de hitlijst met de meest populaire zomerhits aller tijden. Kijkers en luisteraars kunnen hun favoriete zomerhits doorgeven tot en met 12 augustus op www.zomerse50.nl. Onder alle stemmers wordt een reischeque verloot. De Zomerse 50 2018 is te horen op vrijdag 24 augustus tussen 13:00 uur en 18:00 uur.

Lees verder


Vul de enquête in over de inventarisatie stalling viskarren

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor een nieuwe stalling voor onder andere visventwagens. Op het terrein nabij de volkstuintjes is een voorlopige ruimtereservering gedaan voor een dergelijke stalling. Voordat we deze stalling kunnen realiseren, inventariseren wij het gewenste voorzieningenniveau en het prijsniveau dat bij deze voorzieningen hoort.

Lees verder


Blauwalg

Het aanhoudende warme en droge weer is heerlijk voor veel mensen, maar leidt ook tot problemen met de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het water warmt op en vanwege de droogte kan het water niet makkelijk worden ververst. In een aantal gevallen kan dat gevaarlijk worden vanwege blauwalgen en botulisme.

Lees verder


Gemeentekantoren beperkt geopend in Bouwvak

Tijdens de Bouwvakvakantie zijn alle afdelingen en loketten alleen ’s-morgens geopend van 08:30 tot 12:30 uur. De middag- en maandagavond openstellingen komen te vervallen in de periode van 6 t/m 24 augustus 2018.

Lees verder


Resultaten kermis enquête Edam-Volendam bekend: grote tevredenheid! (pdf)

In opdracht van het college van B&W is dit voorjaar een enquête uitgevoerd naar de mening van onze inwoners over de kermissen in Edam en Volendam. Meer dan 1000 inwoners hebben deze moeite genomen. Wij willen hen hiervoor hartelijk dank zeggen.

Lees verder


Avondkaasmarkt braderie

De kaasmarkten in Edam zijn, mag wel gezegd, wereldberoemd! Doorgaans vinden deze overdag plaats in de maanden juli en augustus maar een keer per jaar wordt deze 's avonds gehouden, dit jaar op zaterdag 12 augustus.

Lees verder


Realisatie Bouwspeelplaats Volendam

In 2019 moet de realisatie van de Bouwspeelplaats voor de jeugd gestalte krijgen. Dat vergt een investering van zo´n € 250.000,-. Daarnaast zijn de jaarlijkse exploitatiekosten geraamd op € 90.000,-.

Lees verder


Parkeerplan Edam

Aankomend jaar zal vaart worden gemaakt met de ontwikkeling en realisatie van een parkeerplan voor Edam. Ook wil het gemeentebestuur een plan ontwikkelen waardoor fietsenstallingen bij zogenaamde ´hotspots´ in de gemeente vergroot zullen worden.

Lees verder


Waterdag zonder koeboot maar met Flyboard demonstraties

Waterdag zonder koeboot maar met Flyboard demonstraties

Waterdag 2018 vindt plaats op zaterdag 25 augustus. Dit jaar is met een traan afscheid genomen van ‘onze’ koebootrace. De laatste jaren nam het aantal deelnemende teams af en hierdoor is het helaas niet meer haalbaar om dit evenement te organiseren. Waterdag komt dit jaar dan ook met iets vernieuwends!

Lees verder


Geld voor integrale visie centrum Edam

Het afgelopen donderdag goedgekeurde Programmaplan 2019-2022 bevat onder meer een budget van € 150.000,- om te komen tot een Integrale Visie op het centrum van Edam.

Lees verder


Geen terras bij Haven 116

Het gemeentebestuur heeft geen toestemming gegeven voor het wijzigen van het gebruik en het realiseren van een horecaterras voor het perceel Haven 116 in Volendam.
Het plan is in strijd met het bestemmingsplan. Ook is het gemeentebestuur beducht voor precedentwerking.

Lees verder


Voorbereidingsbesluit Korsnäs-terrein

In de gemeenteraad van 20 september 2018 zal een voorbereidingsbesluit worden genomen voor de toekomstige ontwikkeling van het Korsnäs-terrein aan de Baandervesting in Edam.

Lees verder


Grote belangstelling voor 45 koopwoningen Broeckgouw

Op dinsdagavond 17 juli 2018 waren enorm veel geïnteresseerden aanwezig op de bouwmarkt voor het eerste verkoopcluster van fase 9&10, het laatste grote deelplan van de Broeckgouw. De gemeente Edam-Volendam organiseerde in PX de verkooppresentatie van de eerste 45 koopwoningen in dit laatste grote deelplan.

Lees verder


Zeevangs Belang wil vaart in woningbouw Oosthuizen

Coalitiepartij Zeevangs Belang heeft forse kritiek geuit op het gemeentebestuur als het gaat om woningbouw in Oosthuizen. De partij vindt het ´niet uit te leggen´ dat er nog altijd geen begin is gemaakt met de herontwikkeling van de voormalige basisschool het Kraaiennest en het cultureel centrum van Oosthuizen. 

Met name starters en senioren zitten volgens raadslid Kees Sietsema te springen om nieuwe woningen. Het terrein ligt inmiddels al weer twee jaar te wachten op een nieuwe bestemming. Zeevangs Belang vindt het onacceptabel dat beide locaties niet zijn opgenomen in de gemeentelijke actielijst voor 2019.

Lees verder


Zomerlezen: Laat je kind lezen tijdens de vakantie!

De zomervakantie op de basisschool is begonnen. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die niet lezen tijdens de zomervakantie 1 a 2 Avi-niveaus terug kunnen vallen in hun leesontwikkeling. Dit wordt ‘zomerverval’ of ‘zomerdip” genoemd. Zomerverval kan eenvoudig worden tegengegaan. Als kinderen tijdens de zomervakantie regelmatig lezen is er geen sprake van terugval.

Lees verder


Verkoopprijs voormalig raadhuis Oosthuizen snel bekend

De gemeente Edam-Volendam komt snel met een vraagprijs voor het raadhuis in Oosthuizen.

Lees verder


Overlast zwembad De Waterdam

Zwembad De Waterdam in Volendam heeft de laatste weken te maken gehad met overlast van groepen jongeren. De gemeente in samenspraak met de politie gaat extra toezichthouders inzetten.

Lees verder


Dode vissen in Zeevang-Oost

De fractie van de VVD maakt zich zorgen over de dode vissen die in juni door mannen in witte pakken geruimd zijn in het gebied Zeevang-Oost. In dit gebied van Staatsbosbeheer (SBB) zijn de percelen afgedamd en vindt er geen doorstroming plaats. Het is een terugkerend probleem, dat ook gevaar oplevert voor de vele dieren, die drinken van dit water. Door de geringe doorstroming, de lage zuurstofgehalten, hoge verdamping en de algengroei is ook het gevaar op botulisme zeer realistisch.

Lees verder


Gezamenlijke motie raad over landbouwverkeer

Alle zeven raadfracties van de gemeente Edam-Volendam dringen er bij het gemeentebestuur via een motie op aan om samen met LTO (agrariërs), CUMELA (branche loonwerkers), de gemeente Purmerend en Beemster de belangen van de veiligheid in de kleine kernen en op polderwegen te bundelen en bij de provincie aan te dringen om landbouwverkeer op de N244 tussen de N247 en de afslag Oosthuizen/Zuidoostbeemster zo snel mogelijk toe te staan.

Lees verder


A Walk About Music 2018 met prachtige namen!

A Walk About Music 2018 met prachtige namen!

Zondag 28 oktober treden een keur aan internationale singersongwriters op  in Edam  tijdens AWAM18 -  Ook dit jaar gaat het festival terug naar de eenvoud, klein, intiem en 100% akoestisch!
Het festival is inmiddels een begrip in Edam en omstreken waarbij ook de singer-songwriters graag aanwezig zijn. Daarom gaan we ook in 2018 voor de negende keer een “Walk” organiseren. Op de meest onverwachte, nostalgische en historische plekjes in Edam wordt het muzikaal genieten met muziek van singer-songwriters en bands uit binnen- en buitenland.

Lees verder


Verhuisdier van de Week

Verhuisdier van de Week

Tweety is een gesteriliseerde Europese Korthaar poes van 3 jaar oud. Ze is een ontzettende sociale, leuke en aanhankelijke dame, die dol is op spelen en knuffelen. Ook kruipt ze graag bij je op de bank om vervolgens heerlijk bij je te komen liggen.

Lees verder


Wordt Korsnas beter?

Wordt Korsnas beter?

Het lijkt erop dat de politiek zich nader aan het beraden is op de gewenste bebouwing van het Korsnasterrein. Dat is goed nieuws. Kan ook eigenlijk niet anders, nu zó duidelijk is gebleken dat een groot deel van onze inwoners een beter plan eist: het aantal handtekeningen onder de petitie ‘Korsnas moet beter’ nadert de 1000. Ook veel plaatselijke politici hebben zich ondertussen duidelijk uitgesproken vóór de gevraagde verbeteringen (ondergronds parkeren, autoluwe inrichting, starters- en seniorenwoningen in het plan), en wie dat niet heeft gedaan, heeft zich op zijn minst achter de oren gekrabd over de zwakke punten in het eerder door BPD gepresenteerde plan.

Lees verder


Nieuw gebouw Vincentiusschool

2019 wordt tevens het jaar waarin de Sint Vincentiusschool in Volendam een nieuw schoolgebouw krijgt. Daarnaast worden er volgend jaar voorbereidingen getroffen om de Meester Hayeschool in Beets te vervangen voor nieuwbouw.

Lees verder


(Foto)expositie Grote Kerk Oosthuizen

(Foto)expositie Grote Kerk Oosthuizen

Naar aanleiding van het 500-jarig bestaan van de Grote Kerk verzorgt de Historische Vereniging Oosthuizen een korte expositie onder de titel: ‘Foto’s in en om de kerk - van alle kanten’.

Lees verder


Pas op voor blauwalg

Het aanhoudende warme en droge weer zorgt dat ook het water opwarmt en vanwege de droogte kan het water niet makkelijk worden ververst. In een aantal gevallen kan dat gevaarlijk worden vanwege blauwalgen en botulisme.

Lees verder


Financiële steun voor zeven projecten ‘Steek Energie in de buurt’

Financiële steun voor zeven projecten ‘Steek Energie in de buurt’

Maar liefst 14 buurtbewoners zetten op papier hoe zij het leven in Beemster of Zeevang nog plezieriger zouden willen maken. Ze beschreven hun idee voor een project voor de buurt en stuurden dat in. 

Tijdens een feestelijke bijeenkomst bij restaurant Stoer in de Beemster werden de projecten bekend gemaakt die financiële steun van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) krijgen. De winnaars ontvingen een cheque uit handen van onder andere wethouder Koning (gemeente Edam-Volendam) en wethouder Zeeman (gemeente Beemster).

Lees verder

BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook