Nieuws


Geen voorstelling d’Ye

Al jaren heeft Toneelvereniging d’Ye uit Edam een voorstelling in de maand oktober of november. We hebben hier ook deze keer heel hard aan gewerkt maar het mocht helaas niet lukken. Door omstandigheden kunnen wij dit najaar geen voorstelling op de planken zetten. Wij betreuren dit zeer.

Lees verder


Oproep: het Damslagfonds sponsort kinder-winter-activiteiten!

Oproep: het Damslagfonds sponsort kinder-winter-activiteiten!

De herfst is begonnen en dat betekent dat er weer veel eindejaars activiteiten worden gepland.  Het Damslagfonds sponsort activiteiten voor kinderen tot en met 16 jaar. Twee keer per jaar, in mei en oktober, komt het Damslagfonds bij elkaar.

Lees verder


Edamse filmmaakster genomineerd

De film 'Waterlandswelzijn: een dag met een gouden randje' van Jeannine Kooistra voor Waterlandswelzijn is genomineerd voor een Gouden Reiger in de categorie 'effectiviteit'!

De Gouden Reiger is een jaarlijkse prijs voor de beste opdrachtfilm. Waterlandswelzijn verzorgt dagbesteding in een huiselijke sfeer voor mensen met een beperking.
De uitreiking is op vrijdag 01 november in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

Lees verder


‘Oude Meesters’ op Love-TV

In de uitzending die vanaf deze week op de RTVLOVE te zien is besteedt ‘100-min en ouder’ aandacht aan het seniorenproject Oude Meesters.

Net als de rest van het land, heeft ook onze gemeente te maken met vergrijzing. Edam-Volendam telt naar schatting ruim 9000 senioren van 60 jaar of ouder. ‘Veel senioren voelen zich eenzaam, vooral de 68+ groep’, aldus Frank Bond, projectleider van het seniorenproject Oude Meesters.

Lees verder


Speuren door het bos met opa of oma!

Op vrijdag 25 oktober organiseert IVN Waterland een herfstwandeling voor grootouders die actief met hun kleinkind bezig willen zijn in de natuur.  Opa óf oma gaan samen met hun kleinkind horen, zien, voelen en ruiken wat er in de herfst buiten te beleven valt. (1 grootouder en 1 kind). Onze gidsen vertellen daarnaast van alles over de geheimen die de natuur voor ons in petto heeft.

Lees verder


Gemeenteraad kiest ‘sobere variant’ inrichting dijkverzwaring

Het was een boeiende discussie vorige week donderdagavond. Binnen de raad van Edam-Volendam bestaan er grote verschillen in inzicht als het gaat om de ‘meekoppelkansen’ behorende bij de dijkverzwaringsplannen van het Hoogheemraadschap.

Lees verder


Lof en kanttekeningen verkeersplan wethouder Runderkamp

Lof en kanttekeningen verkeersplan wethouder Runderkamp

Je doet het niet snel goed als het om verkeerzaken gaat. Toch ontving wethouder Runderkamp meer complimenten dan kritiek op zijn plannen om het verkeer in de oude kernen van Volendam en Edam (nog meer) te reguleren. De wethouder gaat daarnaast met enkele ondernemers uit Edam in gesprek om te kijken hoe om te gaan met aanlevering van producten via vrachtverkeer buiten de gestelde venstertijden.

Lees verder


Concert vrouwenkoor DZKO in de Oude School Warder

Het vrouwenkoor DZKO heeft de Oude School in Warder als locatie gekozen voor het jaarlijkse concert. De bijna 100 jarige vereniging uit Oosthuizen is springlevend. Dit jaar staat in het teken van “het weer”. Hoe toepasselijk in deze tijd van klimaatverandering!

Lees verder


Duitse Schlagers en topartiesten in de Gevangenpoort

Duitse Schlagers en topartiesten in de Gevangenpoort

Vrijdag 25 oktober viert café de Gevangenpoort het Oktoberfest met Wolfgang Schwalbe, de in Edam woonachtige Volendammer die elke zaal naar zijn hand zet met een meer dan aanstekelijke show.

Lees verder


Edam-Volendam vraagt mening inwoners over allesomvattende Visie Leefomgeving

Edam-Volendam vraagt mening inwoners over allesomvattende Visie Leefomgeving

Om de vele afzonderlijke visies op tal van onderwerpen over onze leefomgeving meer samenhang te geven is de gemeente druk doende om het ruimtelijk beleid te versimpelen. Met meer ruimte voor initiatief. Als gevolg daarvan wordt gewerkt aan één visie die in oktober volgend jaar aan de raad zal worden voorgelegd. De mening van burgers is daarbij belangrijk. Vandaar dat de gemeente de komende tijd zichtbaar aanwezig is in diverse kernen om meningen te peilen aan de hand van stellingen.

Lees verder


Team Berlin schittert tijdens de marathon van Berlijn

Team Berlin schittert tijdens de marathon van Berlijn

In 2016 ging het balletje al een beetje rollen om een keer een marathon te lopen. Dit plan werd verder uitgewerkt en uiteindelijk werden er in november 2018 concrete plannen gemaakt om de marathon van Berlijn te lopen. Team Berlin was geboren bestaande uit Thijs Mossel, Nico Zwarthoed, Nick Jonk, Tyas Visser en Michiel Oussoren.

Lees verder


Niets nieuws onder de zon….

De Stadskrant van Edam en omgeving klinkt mij in de oren als een geuzen-naam, al dateren Edam’s stadsrechten uit 1357, van lang voor de Reformatie.
Stadsrechten in feodaal Europa waren in veel opzichten van grote waarde. Zo was een ‘nieuwkomer’, zodra hij één jaar en een dag in de stad was toegelaten, een vrij mens.  Toen Carlos I, koning van Spanje, geboren in Gent (1500), in 1519 een bezoek bracht aan de universiteitsstad Salamanca, moest hij knielend voor de stadspoort, trouw beloven aan de rechten van de stad, voordat hij de stad mocht binnengaan. Vandaar de beeldspraak ‘stadslucht maakt vrij’. Deze uitdrukking kreeg opnieuw betekenis, toen onze steden een eigen asielbeleid gingen voeren, tegengesteld aan dat van de Staat der Nederlanden.

Lees verder


Calvi Raatsie naar WK jeugdvoetbal

De KNVB heeft de 21-koppige selectie voor het jeugd-WK in Brazilië bekendgemaakt. Edammer calvin Raatsie mag hopelijk het doel verdedigen namens ons land.

Ajax is de hofleverancier van de selectie van Peter van der Veen. Met Anass Salah-Edinne, Calvin Raatsie, Devyne Rensch, Kenneth Taylor, Naci Ünüvar, Sontje Hansen, Steven van der Sloot en Youri Regeer zijn er liefst acht spelers uit Amsterdam geselecteerd.

Lees verder


Muzikale wandeling bijna uitverkocht!

Muzikale wandeling bijna uitverkocht!

Zondag 27 oktober 10e A Walk About Music 

Tijdens A Walk About Music, de muzikale wandeling met rootsmuziek op zondagmiddag 27 oktober in Edam, heeft de organisatie naar eigen zeggen een prachtige line-up weten samen te stellen voor deze 10e jubileumeditie.

Lees verder


A Meezing Evening met Afslag Edam, Janina Greven en Martin Veerman

A Meezing Evening met Afslag Edam, Janina Greven en Martin Veerman

16 november  aanvang 20.15 uur in de Bühne in Volendam

Op 16 november 2019 verzorgt ‘Afslag Edam’ een meezingavond in de Bühne in Volendam. Er wordt een gevarieerd programma aangeboden waarbij een leuke avond voorop staat.

Lees verder


Gratis creatieve kinderworkshops in herfstvakantie

Op 22, 23 en 24 oktober kunnen kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar tijdens PurVak meedoen met gratis creatieve workshops in de ateliers en theaterzaal van Cultuurhuis Wherelant. Deze editie is het thema ‘Beweging’ en elke docent zal daar op zijn of haar eigen wijze invulling aan geven. Per dag zijn er vijf verschillende activiteiten. Ook ouders zijn van harte uitgenodigd deel te nemen. Uiteraard kunnen zij ook even iets anders gaan doen en de kinderen met een gerust hart achterlaten.

Lees verder


Jeugdweek in Volendams Museum

Voor alle basisscholen van Volendam en de regio tijdens herfstvakantie van maandag 21  t/m woensdag 23 oktober van 14.00 tot 16.00 uur.
De traditionele oudhollandse spelletjesjeugdweek zal ook dit jaar weer plaatsvinden in het Volendams Museum. Voor het 25e jaar worden  alle kinderen van alle basisscholen uitgenodigd om  tijdens de herfstvakantie  deel te nemen aan dit culturele evenement voor onze schoolgaande jeugd.

Lees verder


Sportinstuif tijdens Herfstvakantie

Maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 oktober is de sportkoepel te vinden in Sporthal Opperdam te Volendam. “Donderdag 24 oktober zullen we zowel in de MFA te Oosthuizen en Sporthal Het Bolwerck in Edam te gast zijn en op vrijdag 25 oktober zullen we alleen in Edam te gast zijn. Uiteraard hebben we de normale programmering voor u!
Iedere dag kunt u dus ergens in de gemeente vanaf 10.00u terecht voor de Sportinstuif. Daarnaast “zal de organisatie in samenwerking met de Bibliotheek weer een leeshoek inrichten.

Lees verder


HERFSTSFEREN PURMERBOS

HERFSTSFEREN PURMERBOS

Purmerend - Waarom schieten de paddenstoelen ineens in dit jaargetijde massaal de grond uit? En waarom zijn ze ook ineens weer verdwenen? Waarom verliezen de bomen hun bladeren in deze periode van het jaar? Vragen waar u misschien nooit bij stil gestaan heeft. In ieder geval komen ze tijdens deze IVN-najaarswandeling zeker aan bod.
Laat u verrassen door de diverse herfstsferen, herfstgeluiden en herfstkleuren die dit kleine, maar gevarieerde bos u te bieden heeft.

Lees verder


Uitnodiging inloopavond werkzaamheden Trambrug in Edam

Vanaf januari 2020 start De Boer & De Groot Civiele Werken in opdracht van de gemeente Edam-Volendam met de renovatie van de Trambrug. Momenteel mag er geen zwaar verkeer over de brug rijden. Daarom gaan we de brug verstevigen. Ook gaan we aanpassingen doen aan de mechanisatie, zodat de brug beter bediend kan worden door de brugwachters.

Lees verder


Doorkijkje op oud stukje Edam

Doorkijkje op oud stukje Edam

Van oudsher is het een bedrijvig gebied. Aan de rand van Edam net achter de vroegere Oostertoren ligt het Oorgat. Een straat waar scheepsbouw eeuwenlang voor reuring en werk zorgde. En waar het een kleurig allegaartje was van uiteenlopende bewoners, doorgaans niet behorend tot de bovenklasse.

Lees verder


Unieke foto expositie Marianne Jonkman

Unieke foto expositie Marianne Jonkman

Zondag 20 oktober opent een nieuwe foto expositie van natuurfotograaf Marianne Jonkman. Het bijzondere aan deze foto’s is dat ze nog nooit eerder vertoond zijn.

Lees verder


Iran versus Saudi-Arabië

Donderdag 17 oktober vindt de jaarvergadering (19.30 uur) plaats van het Nut Edam met aansluitend (20.15 uur) een lezing over de spanningen tussen Iran en Saudi-Arabië.

De spanning tussen Saudi-Arabië en Iran beïnvloedt de stabiliteit in het Midden-Oosten, maar werkt ook door in de wereldpolitiek. Beide landen zijn rijk aan olie en dus van groot economisch belang voor wereldmachten als de Verenigde Staten, Rusland, China en de Europese Unie.

Lees verder


NK Vissen in Edamse grachten

De Nieuwe- en Voorhaven van Edam waren zaterdagmorgen vroeg het decor voor het NK Baarsvissen individueel. Vele tientallen vissers, in hoofdzaak van het mannelijk geslacht, gingen met een worm of maden aan de haak het duel met elkaar aan.

Lees verder


Veel plannen viering 75 jaar Vrijheid

Dit en volgend jaar vieren we dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd en dat we sindsdien in vrijheid leven. Overal wordt dit gevierd. In onze gemeente neemt burgemeester Lieke Sievers het voortouw. Haar uitnodiging om met ideeën te komen resulteerde in een lange lijst met haalbare activiteiten. “Een enthousiaste start van een prachtig programma, maar aanvullingen zijn nog welkom”,

Lees verder


Uit de schaduw… Theo Buijten

Uit de schaduw… Theo Buijten

In de gemeente Edam-Volendam wordt hard gewerkt en niet altijd betaald. Heel veel mensen doen vrijwilligerswerk. Zonder vrijwilligers zou de wereld er heel anders uitzien. Om inzicht te krijgen in het werk dat al deze vrijwilligers doen, wordt in deze rubriek een aantal vaste vragen gesteld aan vrijwilligers.

Uit de schaduw… Theo Buijten

Lees verder


Paul van Kemenade Quartet in Mahogany Hall

Paul van Kemenade Quartet in Mahogany Hall

Paul van Kemenade heeft met Zuid-Afrika al een jarenlange een warme muziekrelatie. Vanaf 1994 toert Van Kemenade al door Zuid-Afrika en heeft vele vriendschappen opgebouwd in dat land. In zijn nieuwe ‘African Project’, ontmoet hij  Mandla Mlangeni-trompet,

Lees verder


Johnny Westone Band + Dandelion en Skafeest in Manifesto

Johnny Westone Band + Dandelion en Skafeest in Manifesto

Op vrijdag 11 oktober presenteert de Hoornse Johnny Westone Band haar 2e volledige album
in poppodium Manifesto. Zij doen dit samen met de Volendamse formatie Dandelion. Een ambitieuze band die ook goed aan de weg timmert en dit jaar landelijk haar doorbraak beleeft.

Lees verder


Het REQUIEM van MOZART in de Grote Kerk van Edam

Het REQUIEM van MOZART in de Grote Kerk van Edam

Zaterdagavond 2 november begint om 20.00 uur het concert waar Zang Edam een van de mooiste requiems uit de muziekliteratuur uitvoert, het beroemde Requiem van Mozart.
Geniet van zijn laatste werk waaraan hij kort voor zijn veel te vroege dood was begonnen. Hij stierf voordat hij het had kunnen voltooien en dat zal er zeker aan hebben bijgedragen dat het een emotioneel requiem is geworden. Het is dan ook toepasselijk dat Zang Edam het uitvoert op de avond van Allerzielen.

Lees verder


Documenten Edams Joodse gemeenschap beter toegankelijk

Documenten Edams Joodse gemeenschap beter toegankelijk

Lezing Joodse boekcultuur prof. dr. Emile Schrijver in Waterlands Archief

Op 23 oktober geeft prof. dr. Emile Schrijver een benefietlezing in het Waterlands Archief in Purmerend onder de titel: ‘Joodse boekcultuur na de uitvinding van de boekdrukkunst’.

Lees verder

BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook