Nieuws


Nieuwe invulling kaaspakhuis Edam

Nieuwe invulling kaaspakhuis Edam

Het naast Bakhuis de Koophandel gelegen pakhuis ‘de Kaashandel’ aan de Voorhaven 129 in Edam krijgt per 1 januari 2021 een nieuwe bestemming. Diverse ondernemers gaan er samenwerken. Ook komt er op de begane grond een winkel. De initiatiefnemers loven de constructieve houding van eigenaar Stefan Schardam en de gemeente.

De winkel wordt een mix van interieur-artikelen, originele cadeaus en vinyl, een initiatief van muziekprogrammeur Frank van den Berg. Naast vinyl zullen er kwalitatief goede draaitafels worden verkocht en wordt een koffiehoek ingericht.

Lees verder


Getuigen diefstal gezocht

In de nacht van woensdag op donderdag 17 september zijn op de parkeerplaats nabij de Grote Kerk van Edam een Fiat 500 vier wielen gestolen.

Lees verder


Bouwplannen de Botter nette invulling

In de Stadskrant van 7 september staan twee reacties m.b.t. het bouwplan op het terrein van voormalig SBO de Botter. In tegenstelling tot deze reagerende personen, wil ik als direct betrokkenen, ik kijk namelijk uit op dit bouwplan, ook een reactie plaatsen.

Het plan zoals gepresenteerd door ‘Van Wijnen’ ter informatie lijkt mij een nette invulling van dit terrein dat past binnen de opzet van deze wijk, al kan ik mij voorstellen dat enkele bewoners niet blij zullen zijn met de bebouwing (redelijk dicht) achter hun tuin.

Lees verder


Oecumenische Viering Grote Kerk Edam

Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. Zeker in een tijd van verharding in onze eigen samenleving en non-stop geweld elders. Maar het kan anders. Sterker nog, dat gebeurt al! De Raad van Kerken Edam-Volendam organiseert aanstaande zondag 27 september om 10.00 uur een oecumenische viering rond het thema ‘Vrede verbindt verschil’.

Lees verder


‘Wordt De Purmer de speeltuin van Amsterdam of hou je zelf regie?’

‘Wordt De Purmer de speeltuin van Amsterdam of hou je zelf regie?’

Het gemeentebestuur heeft donderdag steun en kritiek gekregen over het idee om in De Purmer gronden aan te wijzen volgens de Wet Voorkeursrecht. Hierdoor worden deze gronden een niet-agrarische bestemming toebedacht, namelijk ‘gemengd gebied met industrie’.

De gemeente Edam-Volendam heeft de ambitie om in De Purmer nieuwe werklocaties te realiseren en een verbinding met de gemeenten Waterland en Purmerend te ontwikkelen door uitbreiding van het regionaal industriegebied. Een en ander is onder meer bedoeld om op termijn woningbouw te realiseren op de ´ongelukkig gelegen´ industrieterreinen aan de Julianaweg en het Slobbeland in Volendam.

Lees verder


De Dierenbescherming zoekt collectanten

Doe mee tijdens de collecteweek van 27 september tot en met 3 oktober. De collecteweek is al begonnen, helaas met veel te weinig collectanten! Heeft u deze week een paar uurtjes over? Collecteer dan mee! De dieren hebben u nodig en elke euro is meegenomen.

Lees verder


Dorpsraad Middelie 50 jaar!

Op 21 september is het precies 50 jaar geleden dat de Dorpsraad Middelie werd opgericht. Het bestuur, bestaande uit de heer Bierman (voorzitter), de heer Martens (penningmeester), de heer J. Steenman (secretaris), zuster Ruys, mevrouw Waaksma-Procee en de heren P. de Boer en J. Has werd uit maar liefst 38 kandidaten gekozen op basis van 400 ingevulde stembiljetten. Van die enorme betrokkenheid leek weinig meer over de laatste jaren.

Lees verder


Subsidie voor inwoners van Waterland die hun tuin en dak vergroenen

Inwoners uit de gemeente Waterland en Edam-Volendam die hun tuin en dak willen vergroenen, kunnen vanaf nu subsidie krijgen van de Stichting Duurzaam Waterland. De Stichting wil inwoners op deze manier stimuleren hun directe leefomgeving te verduurzamen.

Inwoners kunnen drie verschillende subsidies aanvragen: voor het vervangen van tegels, grind of vlonders door groen, voor het aanleggen van een groen dak en het plaatsen van een regenton. Het aanvragen van alle subsidies mag ook.

Lees verder


Uit de schaduw… Kees Tol

Uit de schaduw… Kees Tol

In de gemeente Edam-Volendam wordt hard gewerkt en dat is niet altijd betaald. Heel veel mensen doen vrijwilligerswerk. Zonder vrijwilligers zou de wereld er heel anders uitzien. Om inzicht te krijgen in het werk dat al deze vrijwilligers doen, wordt in deze rubriek een aantal vaste vragen gesteld aan vrijwilligers.

1. Wie bent u?
Ik ben Kees Tol, geboren 16-11-1942. Ik ben getrouwd, al 51 jaar, we hebben twee zoons. Momenteel ben ik gepensioneerd leraar basisschool te Volendam. Meer dan 42 jaar werkzaam geweest op de Liduinaschool, Jozefschool, Mariaschool en De Spinmolen. Tot mijn 63e heb ik gewerkt. In de begintijd waren het grote klassen, gemiddeld vaak wel 40 kinderen in één klaslokaal. Mijn eerste jaar op de Mariaschool was het laatste jaar dat het een meisjesschool was. Er stonden nog nonnen voor de klas. In die tijd werden er veel garnalen gepeld, ook kinderen werkten mee. In het notulenboek heb ik toen een briefje gevonden met de melding van een non aan de ouders: “uw kind riekt naar garnalen”. Waarop de moeder terug had geschreven: “Mijn kind is op school om te leren, niet om aan te ruiken”. Dat notulenboek en het briefje liggen nu in het Volendams museum.

Lees verder


Groenplan 3e ontsluitingsweg Edam-Volendam klaar: ‘dit is een win-win situatie voor iedereen’

Groenplan 3e ontsluitingsweg Edam-Volendam klaar: ‘dit is een win-win situatie voor iedereen’

bron gemeente Edam-Volendam

Met de aanleg van de derde ontsluitingsweg moet nog een start worden gemaakt, maar hoe het groen om de weg heen er uit komt te zien is al bekend! Het groenplan is klaar en afgelopen week toegelicht aan geïnteresseerde omwonenden.

Lees verder


Ruim 50% inwoners Edam-Volendam heeft donorregister al ingevuld

edereen vanaf 18 jaar in de gemeente Edam-Volendam die nog geen keuze heeft ingevuld in het Donorregister, ontvangt uiterlijk 25 september een brief met de vraag dat alsnog te doen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verstuurt brieven naar ongeveer 14.100 Edammers en Volendammers.

Lees verder


´The Story of Edam Cheese´ officieel geopend

´The Story of Edam Cheese´ officieel geopend

Droom van jonge boerenzoon komt decennia later uit

Het is een droom die uitkomt voor de man die ooit als jonge boerenzoon door de familie Kout, eigenaren van de begin jaren tachtig gesloopte boerderij Willemshoeve, gevraagd werd om hun werk over te nemen. Willemshoeve was een kleine kaasboerderij op de hoek Versteeghsingel, Dijkgraaf Poschlaan (thans het laboratorium van het Hoogheemraadschap). Henri Willig reageerde niet veel later met een ‘ja’. Maar wel met één voorwaarde, namelijk dat hij zelf de kaas ging maken. Het werd het begin van een succesverhaal.

Lees verder


Landschap Noord-Holland wil met uw steun natuur aankopen

Het doel is om één miljoen vierkante meter grond aan te kopen in de provincie Noord-Holland. Voor € 7,50 per vierkante meter steunt u als inwoner deze actie.

Om de oprukkende bebouwing tegenwicht te bieden is besloten in actie te komen. “Wij gaan de Noord-Hollandse natuur uitbreiden met 1 miljoen m2. Zo krijgen planten en dieren méér ruimte en behoud jij een fijne, groene omgeving dichtbij huis. Iedereen kan meedoen! Samen kopen we grond en maken er natuur van. Voor € 7,50 per m2 stel je een stuk natuur veilig voor de toekomst.”

Lees verder


19 september ernstige verkeershinder Dijkgraaf Poschlaan

Op zaterdag 19 september worden tussen 08.00 en 17.00 uur onderzoekswerkzaamheden verricht aan de Dijkgraaf Poschlaan tussen de Claes Teenxstraat in Edam en de Mercuriuslaan in Volendam.

Lees verder


19 september ernstige verkeershinder Dijkgraaf Poschlaan

Op zaterdag 19 september worden tussen 08.00 en 17.00 uur onderzoekswerkzaamheden verricht aan de Dijkgraaf Poschlaan tussen de Claes Teenxstraat in Edam en de Mercuriuslaan in Volendam.

Lees verder


Enorme verspilling van materiaal en geld

Kortgeleden  ben ik naar Volendam gereden  naar het gemeentelijke depot waar iedere inwoner zijn overtollige zaken in verschillende containers kan brengen. Vorige week lazen wij dat de gemeente een groot aantal verkeersborden gaat weghalen. Dat laatste is mooi: er staan er meer dan genoeg. Toen  ik op het terrein naar boven reed  naar de metaalbak viel en zag dat die redelijk vol was kon ik mijn ogen niet geloven.

Lees verder


Uitgave Museumjaarboek met premiefoto

Het Volendams Museum brengt binnenkort weer het nieuwe Museumjaarboek uit met de bijbehorende foto. Na een mooi jubileumjaar in 2019, waarin het museum haar 45-jarig bestaan vierde alsmede het 25-jarig bestaan van het sigarenbandjesmuseum, is dit jaar de draad weer opgepakt met een mooie expositie over 75 jaar vrijheid.

Lees verder


Uit de schaduw, Jan Schilder

Uit de schaduw, Jan Schilder

In de gemeente Edam-Volendam wordt hard gewerkt en dat is niet altijd betaald. Heel veel mensen doen vrijwilligerswerk. Zonder vrijwilligers zou de wereld er heel anders uitzien. Joke Karman, vrijwilligersmakelaar van gemeente Edam-Volendam, stelt een aantal vragen aan vrijwilligers. Om inzicht te krijgen in het werk dat al deze vrijwilligers doen.

Uit de schaduw, Jan Schilder

1. Wie bent u?
Ik ben Jan Schilder, geboren in 1943 als Halbe Hendricus Kuipers. Mijn moeder kwam vlak na mijn geboorde te overlijden. Mijn vader wist geen raad met mij. Toen ik twee dagen oud was, ben geadopteerd door mijn (pleeg)ouders Schilder. Eerst is mijn voornaam veranderd in Jan en later ben ik ook de achternaam Schilder gaan dragen. Mijn biologische vader en oudere zus en broer woonden heel dicht bij ons in Volendam. Vader en moeder Hilletje Schilder kregen na mijn komst nog drie kinderen.
In diensttijd heb ik mijn eerste buitenlandse vakantie gehad: op internationale militaire bedevaartstocht naar Lourdes. Later ben ik getrouwd met mijn vrouw. We kregen drie kinderen en zes kleinkinderen. Eerst werkte ik bij de Hollandse draad en kabelfabriek (Draka). Later ging ik bij Centraal Beheer werken en van mijn 25e tot mijn 57e heb ik bij justitie gewerkt.

Lees verder


Twee country- en americanatalenten komen op vrijdag 18 september naar P3

Twee country- en americanatalenten komen op vrijdag 18 september naar P3

Twee country- en americanatalenten komen op vrijdag 18 september naar P3: Hannah Mae en Maurice van Hoek. Hannah werd tijdens Eurosonic Noorderslag als beste talent bestempeld en het countryrockalbum van Maurice Van Hoek kreeg louter lovende kritieken.

Hannah Mae is de talentvolle singer-songwriter uit Emmen, bekend geworden met haar debuutsingle ‘Back to You’. Het liedje, in eerste instantie gebruikt in een TV-reclame van Plus, werd een grote radiohit en leverde Hannah uitnodigingen van onder meer Stenders, 5 Uur Live en De MAX op. De single heeft inmiddels meer dan 5 miljoen plays op Spotify en wordt nog altijd regelmatig gedraaid op de radio.

Lees verder


Vrouwen in actie ook tegen verspreiding Corona

Vrouwen in actie ook tegen verspreiding Corona

BEWEGEN VOOR IEDEREEN DIE EEN GEZONDER HART- EN VAATSTELSEL WIL

“Dat het Coronavirus nog niet klaar is met ons heeft de huidige opleving duidelijk gemaakt. Iedere dag bewegen verkleint niet alleen het risico op verspreiding van Corona, het verkleint ook de risico’s op hart- en vaatziekten. Daarom organiseren wij de Hart Challenge, bestaande uit 3 week-challenges. Alle vrouwen die nu aan de challenges deelnemen, steunen daarbij ook de Hartstichting. Van iedere deelnemer doneren wij 5 euro aan de Hartstichting.” Aan het woord is Arina, eigenaresse van Fit4lady Volendam.

Lees verder


De dames uit de toren, deel 1.

De dames uit de toren, deel 1.

Het is alweer twee jaar geleden sinds Andre Kuipers de Speeltoren heeft verlaten. Sindsdien wordt de toren gevuld door vijf dames met ieder hun eigen onderneming. In deze serie stellen wij graag de dames en hun activiteiten aan u voor.
We beginnen met Laura Plas, zij woont sinds 10 jaar in Edam en heeft haar atelier op de bovenste etage van de Speeltoren.

Lees verder


Hunkeren naar het kermisfeest

Hunkeren naar het kermisfeest

Her en der klonk er door Volendam vrolijke (kermis)muziek maar echt kermis kon het dit jaar gewoonweg niet worden. De politie, geholpen door de inzet van extra BOA’s , maakte melding van enkele illegale feestjes, maar het bleef te overzien.

Lees verder


Rabobank zet zich in voor het behoud van clubs en verenigingen

Clubs en verenigingen hebben het moeilijk. Doordat leden niet of beperkt bijeen mogen komen staat hun toekomstbestendigheid onder druk. Vanaf 31 augustus start het jaarlijks terugkerende Rabo ClubSupport om verenigingen en stichtingen te steunen in hun ambities voor een vitale club. Deelnemende clubs en verenigingen worden dan opgeroepen om campagne te voeren om stemmen te winnen voor bestedingsdoelen die de club én de buurt sterker en beter maken. Rabobank Waterland en Omstreken stelt haar kennis, netwerk en financiële ondersteuning beschikbaar om die doelen te verwezenlijken. Met de huidige crisis is deze steun belangrijker dan ooit.

Lees verder


Rekenmodel houdt reguliere zorg overeind bij tweede golf

Tijdens de coronacrisis bood ook het Dijklander Ziekenhuis zorg aan tientallen coronapatiënten én bleef urgente zorg beschikbaar. Dit lukte mede dankzij het zogenaamde capaciteitsraamwerk dat werd uitgedacht door een eigen team van artsen en capaciteitsexperts.

Lees verder


Grote zorgen om wijzigingsplannen matchingsprocedure Amsterdam

In veel regiogemeenten rondom Amsterdam is onrust ontstaan over het plan van de gemeente Amsterdam om de matchingsprocedure, bedoeld voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan, te wijzigen. Als dit doorgaat wordt het kinderen uit de regio na de basisschool zeer moeilijk gemaakt om nog een school in de hoofdstad te vinden.

Lees verder


Situatie D. Poschlaan ronduit gevaarlijk!

Doordat er veel te hard gereden wordt en men met grote regelmaat door rood rijdt luid ik de noodklok.

Ondanks de verkeerslichten, die dan voor voetgangers/fietsers op groen staat, rijden automobilisten/EBS chauffeurs/bezitters van bouwvakbusjes uit Volendam aan het einde van de dag, en in de ochtend richting Edam.

Lees verder


Harmonie zet door met intieme activiteiten

Harmonie zet door met intieme activiteiten

De Harmonie programmeert ontspannen door met wat kleinere concerten en activiteiten.
Het eetcafé heeft naast de woensdag (sliptong) ook de donderdag als dag gekozen en samen met de vrijdag is een driedaagse culinaire sfeeravond in het hotel-café ontstaan.

Lees verder


Nu voor het eerst op de Westfries in Hoorn

Nu voor het eerst op de Westfries in Hoorn

Kom jeugdschaatsen bij IJsvereniging Edam

De inschrijving voor het jeugdschaatsen vanuit IJsvereniging Edam is inmiddels geopend en de enthousiaste leiders staan alweer te popelen om de kinderen van 6,5 tot 13 jaar goed, maar vooral ook met veel plezier te leren schaatsen.  Nu niet meer naar Alkmaar maar op IJsbaan de Westfries in Hoorn.

Lees verder


Lokale omroep haalt fors bedrag binnen

De lokale omroep L.O.V.E. heeft vorige week zaterdag met een speciale bingoavond ruim 27.000 euro opgehaald. Na een lange uitzending, waarin Ed Guyt op bewonderenswaardige wijze urenlang de bingo aan elkaar praatte, kreeg LOVE-voorzitter Jaap Schilder (Dibbes) een cheque uit handen van Martin de Boer.

Lees verder


Zorgen om recreatief gebruik ‘zandstranden’ Markermeer

Het baart de Alliantie Markermeerdijken zorgen dat er in de zomermaanden in toenemende mate gerecreëerd wordt in het werkgebied langs de dijken tussen Warder en Edam.  De strandgangers, maar ook booteigenaren, houden zich niet aan de verwijzingen om weg te blijven uit het gebied. “Watersporters overtreden hiermee het binnenwaterreglement. Er kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan.”

Lees verder

BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook