Nieuws


- Doos vol herinneringen aan verzetsstrijder Egbert Snijder en de oorlog

- Doos vol herinneringen aan verzetsstrijder Egbert Snijder en de oorlog

“Mijn vader is met jouw opa opgepakt en gefusilleerd”

Na het recente overlijden van zijn vader Luuk werd Egbert Snijder eigenaar van een doos vol familieherinneringen aan zijn opa, de gefusilleerde verzetsstrijder en naamgenoot Egbert Snijder. Het bracht de oorlogstijd in ene heel dichtbij. En het wekte zijn nieuwsgierigheid. Thuis werd er niet heel veel gepraat over de bezettingsperiode en de gevolgen voor het gezin. De vader van Ina Beets werd samen met Egbert Snijder opgepakt. Iets later werden zij in Haarlem vermoord door de Duitsers. Ze was pas drie jaar maar heeft nog haarscherpe herinneringen aan die periode. Jan Harmsen is zoon van twee ouders die in het Waterlandse verzet zaten. In gesprek met elkaar kwamen veel verhalen en herinneringen over die tijd op tafel.

Lees verder


Geraakt door corona: De straat op. Deel 1

Geraakt door corona: De straat op. Deel 1

Waar de meesten van ons ten tijde van de Coronacrisis vooral vanuit huis moesten werken, zijn er ook beroepsgroepen die gewoon elke dag de straat op gingen. Cruciale beroepen die een hoop hebben zien veranderen met de komst van het nieuwe normaal. Wietse Hof is postbode in de binnenstad van Edam en Nicolien van den Brink werkt als havenmeester. Het werk ging gewoon door, maar hoe ging dat?

Lees verder


Een jaar zonder kaasmarkt

Een jaar zonder kaasmarkt

Dit jaar gaan ook de populaire kaasmarkten niet door. In samenwerking met de organisatie en in het bijzonder Martin Nibbering, markmeester en archivaris van de stichting, blijft de herinnering deze zomer levendig met een vierdelige serie over de kleurrijke geschiedenis van de markt en de bijzondere gasten die het toeristische evenement al die jaren openen.

Lees verder


De forten zijn weer open!

Na een extra lange winterslaap vanwege de Corona-dip zijn de forten sinds 1 juni eindelijk weer open! Om dit heuglijke feit kracht bij te zetten, start Liniebreed deze week een nieuwe campagne: DIT IS DE PLEK!

Lees verder


Agrariërs en natuur behouden ruimte in 400 jaar oude polder

Omliggende gemeenten komen met toekomsplan De Purmer

Purmerend, Edam-Volendam en Waterland hebben de handen in een geslagen waar het gaat om de toekomst van De Purmer. Alle drie de gemeenten hebben deelbelangen in de polder. De inventarisatie geeft voldoende ruimte aan agrariërs om toe te werken naar regionale voedselvoorziening en natuurbeheer. De Purmer als recreatievoorziening wordt een andere peiler. Woningbouw en industrie krijgen nog wel ruimte de komende decennia, maar in beperkte mate.

Een jaar geleden nam Thijs Kroese, wethouder in Purmerend, het voortouw om in gesprek te gaan met zijn collega’s in Waterland (Jelle Kaars) en Edam-Volendam (Hans Schütt en Wim Runderkamp). Waar vooraf de gedachte heerste dat er grote onderlinge verschillen bestaan over de toekomst van De Purmer, bleek in de praktijk dat overeenkomsten groter zijn dan de verschillen.

Lees verder


Vergaderen in PX

Per 1 juli 2021 zal de gemeenteraad gebruik gaan maken van PX in Volendam als (tijdelijk) vergadercentrum. Een grote raadsmeerderheid staat achter het plan van het gemeentebestuur.

Lees verder


Corona Collab op de Kaasmarkt

Corona Collab op de Kaasmarkt

Zowel de horeca als de evenementenbranche worden hard getroffen door de corona crisis. Het laatste evenement in deze gemeente was op 7 maart, 1 week voor de sluiting van onder andere de horeca. In de Grote Kerk in Edam vond Het Streek Bier Festival van N!eventz plaats, waar ook De Prinsenbar en KarelsWijnen aanwezig waren.

Lees verder


De Prinsenbar bestaat 50 jaar!

De Prinsenbar bestaat 50 jaar!

Vrijdag 3 juli aanstaande is het exact 50 jaar geleden dat de Prinsenbar de deuren opende aan de Edamse Prinsenstraat. Dick Besseling was decennialang eigenaar van dit bekende café dat onlosmakelijk met Edam is verbonden. Sinds een kleine vijf jaar is Sonny de Graaf de uitbater en eigenaar. Een groot feest zit er in dit coronatijdperk niet in. Wel wordt alles op alles gezet om een grootschalige verbouwing af te ronden voor 3 juli!

Lees verder


Parkeerterrein Singelweg binnen een maand rond

Parkeerterrein Singelweg binnen een maand rond

Over een maand moet de Singelwegparkeerplaats klaar zijn. Wethouder Runderkamp lost hiermee een eerder gedane toezegging in. Ruim 16 jaar nadat er al felle discussies ontstonden over dit onderwerp komt de parkeervoorziening aan de rand van Edam er alsnog.

Wim Runderkamp meldt dat de werkzaamheden binnen een maand afgerond moeten zijn. Alles was gericht op de opening van het toeristische (kaasmarkt)seizoen. Door de corona perikelen vinden er echter deze zomer geen evenementen plaats. Evengoed is besloten om het parkeerterrein nu aan te leggen.

Lees verder


Informatiebord trambrug onthuld

Informatiebord trambrug onthuld

Afgelopen dinsdag onthulde wethouder Runderkamp een informatiebord als slotstuk van de ingrijpende renovatie en mechanisatie van de 114 jaar oude Trambrug.

Door de beperkende corona-maatregelen was dit er nog niet van gekomen. De brug werd na maanden van kostbaar herstel, begin april weer in gebruik genomen.

Lees verder


Verouderd pand De Meermin maakt verhuizing bewoners noodzakelijk

Verouderd pand De Meermin maakt verhuizing bewoners noodzakelijk

Het pand De Meermin in Edam van Vestia is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de wensen en eisen die aan een verzorgings- of verpleeghuis worden gesteld. De locatie is twee jaar geleden door De Zorgcirkel nog verbouwd om aan alle veiligheidseisen te voldoen. Maar het pand is zo gedateerd dat de staat van comfort voor bewoners en de werkomstandigheden voor medewerkers onacceptabel zijn geworden.

Lees verder


Hittegolf in de polder

Hittegolf in de polder

Warm is het deze week niet alleen voor mensen. Een van de tientallen koeien van Dirk Schreuder kon het afgelopen week niet laten om verkoeling te zoeken in het slootje achter het Oorgat.

Lees verder


‘Vrijwillig van het gas af’

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag werd het plan besproken om in enkele gemeentelijke woonwijken een pilot te starten waarbij bewoners kunnen overschakelen van gas naar nieuwe warmtewinning.

Lees verder


Spelenderwijs taal ontdekken in de Bibliotheek Volendam

Spelenderwijs taal ontdekken in de Bibliotheek Volendam

Vroeg beginnen met voorlezen loont! Daarom laat de Bibliotheek ouders zien hoe leuk en verrassend voorlezen aan baby’s en peuters is en wat je nog meer kunt doen om spelenderwijs taal te ontdekken. Op zaterdag 4 juli van 10.15 – 11.15 uur start er weer een reeks Peuterparty’s in de Bibliotheek Volendam.

Lees verder


Zeesluis wordt veilige doorgang

De Zeesluis in Edam zal voor een fors bedrag toegankelijker worden gemaakt voor wandelaars en fietsers.

Recreatieschap Twiske-Waterland is voornemens om een veilige, brede toegang over de sluisdeuren te realiseren. Hiermee wordt een mooie wandelroute tussen Volendam en Warder gecreëerd. De nieuwe loopbrug gaat wel wat kosten: € 200.000,-.

Lees verder


Verkoop brandweerkazerne Kwadijk

De huidige brandweerkazerne in Kwadijk zal verkocht worden op het moment dat de nieuwe kazerne in Kwadijk gereed is.

Lees verder


Afscheid juf Trimaran

Stuur Hanneke van der Heiden een mailtje!
Afscheid juf Trimaran

Hanneke van der Heiden is 44 jaar werkzaam geweest in het onderwijs. Voor De Trimaran is zij van onschatbare waarde geweest. ´Ze was onze creatieve handenarbeid juf, onze muzikale motor, onze projectbegeleider en onze lieve juf van groep 4!´

Lees verder


Nieuwe bestemming voor historische dijkpalen Etersheim

Nieuwe bestemming voor historische dijkpalen Etersheim

De Alliantie Markermeerdijken bracht op donderdag 18 juni een twintigtal zeventiende-eeuwse dijkpalen van Etersheim – waar ze vorig jaar voor archeologisch onderzoek op het voorland uit de grond zijn gehaald – naar de stichting Clean2Anywhere in Hoorn. De stichting gebruikt de historische dijkpalen voor hun scheepswerf op de Marina Kaap in Hoorn. Clean2Anywhere bouwt van afvalplastic schepen naar zeventiende-eeuws model. Op de scheepswerf in Hoorn werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Lees verder


Beroep aangetekend tegen plannen Baandervesting

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan Baandervesting, dat na 16 jaar plannenmakerij moet leiden tot woningbouw aan de rand van Edams centrum, is door één (privé)persoon beroep aangetekend bij de Raad van State.

Lees verder


Zwarte cijfers Edam-Volendam

De gemeente Edam-Volendam sluit het boekjaar 2019 goed af met een positief saldo van 2,2 miljoen euro. Van dit bedrag zal 1,7 miljoen euro in de algemene reserve gestort worden. Het restant wordt overgeheveld naar 2020.

Lees verder


Harmonie past zich aan

De Harmonie past zich met zijn programma enigszins aan het corona tijdperk aan met muziek en eetaanbod en groot grachtterras met uitgebreide borrelkaart.

Eetcafé ook op donderdag
Zo er is komende zomer ook op donderdag Eetcafé met als kok Wim Doets en is er nu dus eetcafé op woensdag (sliptong eten), donderdag en vrijdag. Voor alle drie de avonden dient gereserveerd te worden.

Lees verderBijzonder afscheid groepers 8 De Trimaran

Bijzonder afscheid groepers 8 De Trimaran

Zoals veel scholen sluiten de leerlingen van groep 8 van de Trimaran traditiegetrouw de schooltijd af met een musical. Alleen hoe doe je dat met 55 kinderen in coronatijd? Met hulp van een filmploeg kunnen alle belangstellenden deze week de inspanningen toch zien! Een uniek project, aldus leerkracht Roos Meijers.

Lees verder


Kermissen in Edam en Volendam gaan niet door

Het zal voor velen geen verrassing zijn. De kermissen van Volendam en Edam gaan dit jaar niet door. Dat heeft het college na overleg met de veiligheidsregio (gezondheidszorg, politie en brandweer) vandaag besloten. Het risico voor de volksgezondheid en voor lokale economie bij een uitbraak van het virus is, ondanks de recente versoepelingen, te groot. Ook de kermisbonden en de lokale horeca steunen de gemeente in haar besluit.

Lees verder


Besluit kermis valt dinsdag

Het gemeentebestuur neemt dinsdag 30 juni een definitief besluit over het al dan niet doorgaan van de kermis in zowel Edam als Volendam.

Lees verder


VVD: raddraaiers Singelwijk hard aanpakken

Volgens Emile Karregat (VVD) is de tijd van theedrinken voorbij als het gaat om de Singelwijk in Edam.

De wijk heeft al lange tijd last van groepjes jongeren die overlast bezorgen. Aan de zijlijn van het begrotingsdebat afgelopen dinsdag werd het onderwerp aangesneden door verschillende raadsleden.

Lees verder


Nu te zien in het Edams Museum: ‘KUNST VAN FORMAAT’

Nu te zien in het  Edams Museum: ‘KUNST VAN FORMAAT’

Het Edams Museum heeft oog voor eigentijdse kunst – en bewijst dat in een indrukwekkende tentoonstelling van vier aan Edam gerelateerde kunstenaars: Georg Stahl, Toon Verhoef, Hayo Riemersma en Piet Hein Eek.  De titel slaat op werk van groot formaat en hoog gehalte.

Lees verder


Pompsluis eenmalig open voor speciale gelegenheid

Pompsluis eenmalig open voor speciale gelegenheid

Het was al weer bijna vier jaar geleden dat de Pompsluis geopend werd voor de doorgang van een boot. Het sluisje, ingeklemd tussen de Wijngaardsgracht en de Lingerzijde in Edam bewaakt tegenwoordig vooral het flinke niveauverschil tussen Edam en het veel lager gelegen Volendam. Afgelopen week gingen de sluisdeuren weer even open voor het afscheid van een plaatsgenoot.

Lees verder


Besluit kermis valt dinsdag

Het gemeentebestuur neemt dinsdag 30 juni een definitief besluit over het al dan niet doorgaan van de kermis in zowel Edam als Volendam.

Lees verder


Doos vol herinneringen aan verzetsstrijder Egbert Snijder en de oorlog

Doos vol herinneringen aan verzetsstrijder Egbert Snijder en de oorlog


“Mijn vader is met jouw opa opgepakt en gefusilleerd”Na het recente overlijden van zijn vader Luuk werd Egbert Snijder eigenaar van een doos vol familieherinneringen aan zijn opa, de gefusilleerde verzetsstrijder en naamgenoot Egbert Snijder.

Lees verder

BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook