Zorgen om enorme stijging kosten jeugdzorg

De gemeenteraad van Edam-Volendam maakt zich zorgen om de enorme kostenoverschrijdingen in het afgelopen jaar voor de jeugdzorg. De begrote kosten zijn met maar liefst 1,4 miljoen euro overschreden. Jeugdzorg heeft hier het grootste aandeel in.

Een en ander kwam ter sprake bij de bespreking van de Winternota 2020. Zorgwethouder Tuijp gaf aan de bezorgdheid te delen. In eerste instantie bleek Edam-Volendam het binnen het sociaal domein juist goed te doen in vergelijking met andere gemeenten. Maar een beroep op met name steun aan kinderen bleek dit jaar de pan uit te rijzen. De wethouder vertelde al diverse maatregelen genomen te hebben om deze kostenstijging in te dammen. Ook is het zorgteam weer compleet waardoor er meer grip komt op de kosten.

Toerisme
Wat de corona-gevolgen betreft viel 2020 volgens wethouder Schütt (financiën) uiteindelijk nog mee voor de gemeente. Hij wees op de inkomsten aan toeristenbelasting. Die waren na een goede zomer alsnog op 75% van de begrote cijfers uitgevallen. En bouwleges overtroffen uiteindelijk alle verwachtingen! Ook de Rijsoverheid heeft extra kosten ruim gecompenseerd.

Kaasschaaf
Voor de komende jaren wordt gezocht naar bezuinigingen. Volgens Schütt zal dat via de ´kaasschaafmethode ´plaatsvinden. Dus kijken waar nog wat ruimte is om zuiniger met het gemeenschapsgeld om te gaan.  De gevolgen op de langere termijn als gevolg van corona zijn nog onduidelijk. De verwachting is dat dit tot extra financiële zorgen zal leiden.

Uiteindelijk keurden alle raadsfracties de begroting goed. Zeker nadat de wethouder toezegde dat de raad meegenomen zal worden in de financiële ontwikkelingen aankomend jaar.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook