Zonnepanelen overkapping Marinapark

Zonnepanelen overkapping Marinapark

In onze vorige editie hebben wij onterecht melding gemaakt van de komst van een zonnepanelen dek boven een parkeervoorziening aan het Slobbeland in Volendam. Dit parkeerdek komt iets westelijker te liggen, namelijk op het parkeerterrein van het Marinapark.

Het ontwerp bestemmingsplan Slobbeland ligt met ingang van 25 mei gedurende 6 weken ter visie, met de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Inmiddels zijn er diverse zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen worden verzameld, bestudeerd en met een advies aan het bestuur voorgelegd.
De gemeenteraad beslist pas over de vaststelling van een bestemmingsplan, nadat zij zich een oordeel hebben gevormd over de zienswijzen. 

Gericht op nieuwe ontwikkelingen
Het ontwerpbestemmingsplan is consoliderend en conserverend van aard. Dat wil zeggen het is niet gericht op nieuwe ontwikkelingen. Vier verouderde analoge bestemmingsplannen zijn vertaald naar een actueel digitaal raadpleegbaar bestemmingsplan. Op verzoek van het bestuur is, gelet op de regionale energiestrategie, gekeken naar de mogelijkheid om zonnepanelen op overkappingen voor parkeerterreinen toe te staan.

Aan de bestemmingen Recreatie en Verkeer is een regeling toegevoegd zodat overkappingen met zonnepanelen tot 5 meter hoogte zijn toegestaan. Dit kan worden gezien als een toevoeging aan meer bekend en gebruikelijk straatmeubilair, zoals lichtmasten, terreinafscheidingen en andere bouwwerken. Voor de gronden met de bestemming Recreatie is de extra bouwmogelijkheid beperkt tot de (3) gebieden met een aanduiding: ‘parkeerterrein’ en een aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – jachthaventerrein’.

Parkeerterreinen Marinapark
De parkeerterreinen op het Marinapark waar de zonnepanelen-overkappingen planologisch ooit zouden kunnen worden toegestaan, zijn vanaf het Zuideinde afgeschermd door het zicht op het centrumgebouw en de recreatiewoningen van het Marinapark. De bewoners van het Zuideinde die een zienswijze hebben ingediend hebben overigens geen zicht op de bedoelde parkeerterreinen.


 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook