Zeesluis wordt veilige doorgang

De Zeesluis in Edam zal voor een fors bedrag toegankelijker worden gemaakt voor wandelaars en fietsers.

Recreatieschap Twiske-Waterland is voornemens om een veilige, brede toegang over de sluisdeuren te realiseren. Hiermee wordt een mooie wandelroute tussen Volendam en Warder gecreëerd. De nieuwe loopbrug gaat wel wat kosten: € 200.000,-. De helft van dit bedrag komt uit de pot ‘meekoppelkansen Markermeerdijken’. Een vierde deel van het bedrag wordt betaald door de Vervoerregio. Het recreatieschap wil het resterende bedrag betalen. Daarnaast zal het recreatieschap jaarlijks € 8.000,- beschikbaar stellen aan onderhoud. De uitvoering zal binnen anderhalf jaar plaatsvinden.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook