Wordt Korsnas beter?

Wordt Korsnas beter?

Het lijkt erop dat de politiek zich nader aan het beraden is op de gewenste bebouwing van het Korsnasterrein. Dat is goed nieuws. Kan ook eigenlijk niet anders, nu zó duidelijk is gebleken dat een groot deel van onze inwoners een beter plan eist: het aantal handtekeningen onder de petitie ‘Korsnas moet beter’ nadert de 1000. Ook veel plaatselijke politici hebben zich ondertussen duidelijk uitgesproken vóór de gevraagde verbeteringen (ondergronds parkeren, autoluwe inrichting, starters- en seniorenwoningen in het plan), en wie dat niet heeft gedaan, heeft zich op zijn minst achter de oren gekrabd over de zwakke punten in het eerder door BPD gepresenteerde plan.

De gemeente maakt zich nu op om zelf een stedenbouwkundig programma van eisen voor het terrein te maken en aan de raad voor te leggen. Dat is hoe dan ook winst, beter dan waar het eerder op uit dreigde te draaien, namelijk dat de gemeente volledig de vrije hand zou geven aan de projectontwikkelaar. Oud Edam heeft daar terecht en met succes tegen geprotesteerd.

Onhaalbaar?
Steeds meer vraagtekens worden gezet bij de vermeende ‘onhaalbaarheid’ van ondergronds parkeren in het plan. Ook dat is goed nieuws. ‘Onrendabel’ is immers niet hetzelfde als ‘onhaalbaar’: ook onrendabele zaken kun je als gemeente (laten) realiseren als dat de gemeenschap ten goede komt. Daar zijn voldoende goede voorbeelden van, niet alleen in Volendam maar zeker ook in Edam. Denk bijvoorbeeld aan de restauratie van het Edams Museum, het herstel van de historische bruggen en kademuren, en de nieuwe atletiekbaan. Een ondergrondse parkeergarage op het Korsnasterrein zou zeker in dat rijtje passen, want die komt de hele Edamse binnenstad ten goede. Gezien de uiterst beperkte parkeerruimte op straat is extra parkeerruimte voor bewoners, omwonenden, bedrijven en bezoekers onmisbaar, nu al maar zeker in de nabije toekomst. Dus deze kans mag niet gemist worden.

Onrendabel?
Die grote behoefte zal een ondergrondse parkeergarage zeker rendabel maken – zo hebben bijvoorbeeld meerdere Edammers ons al verteld dat zij daar te zijner tijd graag een ondergrondse parkeerplek willen kopen. Datzelfde is wellicht denkbaar voor de hotels en restaurants in de binnenstad. Dat een ondergrondse parkeergarage op het Korsnasterrein ‘onrendabel’ zou zijn, valt overigens sowieso te betwijfelen. In het oorspronkelijke plan van het Bouwfonds uit 2010 zat immers ook een grote ondergrondse parkeergarage, zie hieronder. Ook in het toenmalige gemeentelijke ontwerp¬bestemmingsplan was die al opgenomen.

Die parkeergarage was dus destijds wel degelijk rendabel, anders had het Bouwfonds hem niet in dat plan opgenomen. Ten tijde van de crisis werd het natuurlijk moeilijker, maar inmiddels is de woningmarkt al weer ruim terug op het peil van toen, zo niet hoger. Dus als het toen al rendabel was, is het nu zéker rendabel.

Onverstandig!
Het schrappen van een ondergrondse parkeergarage zou ook voor de projectontwikkelaar heel onverstandig zijn. Potentiële kopers zouden ernstige – en terechte – twijfels hebben over de toekomstwaarde (dus de toekomstige verkoopbaarheid) van hun woning als die – in de krappe Edamse binnenstad – niet van een eigen parkeerplek voorzien zou zijn. En twijfels over de verkoopbaarheid in de toekomst heeft natuurlijk direct gevolgen voor de verkoopbaarheid nu.

Snel bouwen
Het lange rijtje argumenten vóór de parkeergarage is nog aan te vullen met een praktische – maar o zo belangrijke – overweging: een plan zonder parkeergarage vereist een geheel nieuw bestemmingsplan, terwijl mét parkeergarage al het voorwerk van het vorige concept-bestemmingsplan (met parkeergarage) benut kan worden. Dat kan belangrijke tijdwinst opleveren, want dat er zo snel mogelijk gebouwd wordt op het Korsnasterrein willen we natuurlijk allemaal. Namens ‘Korsnas moet beter’, Frits Karhof

 


BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook