Word Vriend van de Stadskrant en waarborg lokaal nieuws!


Uw bijdrage helpt ons enorm. Juist nu!Lokale journalistiek staat steeds meer onder druk! Alleen al vorig jaar zijn in onze regio twee huis aan huis kranten noodgedwongen gestopt. En zoals u in de landelijke media kunt lezen is het voor bijna alle lokale en regionale kranten nu of nooit. Uw steun is essentieel geworden om ons werk te blijven verrichten.

Het maken van een inhoudelijke huis-aan-huis krant kost niet alleen veel tijd en energie maar ook veel geld. Vorig jaar hebben wij voor het eerst een beroep gedaan op onze lezers. Teruglopende advertentie-inkomsten dwongen ons daartoe. De financiële bijdragen van vele honderden lezers hebben mede gezorgd dat wij ons werk kunnen blijven verrichten. 

Advertenties zijn onze enige inkomstenbron. In mei 2020 bestaan wij 30 jaar. En we willen nog vele jaren door! Om zodoende een platform en zinvolle informatievoorziening te blijven voor verenigingen, instellingen, inwoners en bedrijven. 

De Stadskrant volgt zoveel mogelijk ontwikkelingen in de gemeente Edam-Volendam.  De krant valt elke twee weken op maandag of dinsdag bij u op de mat. Inmiddels bij ruim 15.000 huishoudens. 

Wij willen u een maal per jaar vragen om ons werk te steunen. Dat kan al vanaf tien euro. 

Wij vragen u om een bijdrage van € 10,- of meer met vermelding van ´Vrienden van de Stadskrant´ over te maken op rekening NL18ABNA 0588741930 t.n.v. De Stadskrant.

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw steun! Wij zullen ons, ook in de toekomst, met hart en ziel blijven inzetten voor een waardevolle, informatieve en leesbare krant die verder kosteloos bij u op de mat valt.

Namens de Stadskrant
Luc van den Berg

Grote Kerkstraat 24b, 1135 BD Edam
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook