Woonzorgcomplex

Een exacte invulling van het Woonzorgcomplex in de Broeckgouw wordt in de loop van 2010 verwacht. Medio 2009 is een analyse gemaakt naar vraag en aanbod van zorgvoorzieningen in de gemeente. Daaruit blijkt dat voor ouderen tot 2020, naast bestaande bouwplannen, behoefte hebben bestaat aan verzorgd wonen. Voor andere doelgroepen, zoals mensen met een verstandelijke handicap en/of lichamelijke beperking en mensen met psychische problemen, bestaat behoefte aan kleinschalig beschermd wonen. Het gaat hier om zo’n 30 wooneenheden.

Binnen de stuurgroep De Broeckgouw wordt op dit moment onderzocht wat de consequenties hiervan zijn voor het programma in de wijk en het daarin opgenomen woonzorgcentrum.
 BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook