Wonen aan Schepenmakersdijk

In de laatste editie van de Stadskrant stond onder het hoofd "Kopers panden Schepenmakersdijk krijgen zicht op woning" dat ik mij verzet zou hebben tegen de verbouwing van het door mij ontworpen kantoordeel van het HHNK-complex tot woningen. Niets is minder waar!

Zodra mij destijds ter ore kwam dat er sprake was van verbouwing tot woningen heb ik in een gesprek met de  architecten aangegeven hoe, met het achterwege laten van nodeloze ingrepen in met name de zuidgevels aan de binnenhof, voor de woningen een simpeler en veel goedkopere oplossing gevonden kon worden. Als de opdrachtgever, ontwikkelaar "de 4 jaargetijden" daarin was meegegaan hadden de woningen al lang gereed en bewoond kunnen zijn. Dat bleek niet het geval, met als gevolg dat zelfs nu nog met de interne verbouwing gewacht wordt op de uitslag in juni van de door mij aangespannen auteursrechtprocedure.
Tjeerd Dijkstra
 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook