“Wij staan voor de veiligheid van Edam en Volendam”

“Wij staan voor de veiligheid van Edam en Volendam”

Er heerst grote onvrede bij de vrijwilligers van de Edamse brandweer over de keuze voor een nieuwe kazerne. “Ons uitgangspunt is veiligheid en dan moet je alle delen van Edam-Volendam goed en op tijd kunnen bereiken. De keuze die nu gemaakt lijkt te worden voldoet daar in onze ogen niet aan.” Een drietal vrijwilligers heeft inmiddels aangekondigd te stoppen. De vrees bestaat dat het hele team uit elkaar valt.

Brandweer Edam telt 19 leden. Zij staan dag en nacht klaar om in geval van brand of andere calamiteiten uit te rukken. Na de brand in de Hoogstraat, waarbij de achterliggende kazerne met moeite gered kon worden, kwamen al snel plannen voor een totale herinrichting van dit stukje centrumgebied. Het streven van de gemeente was om een nieuwe locatie voor de brandweer in Edam  te zoeken “Zelfstandig blijven was toen het uitgangspunt.”

“De kazerne ligt op gemeentegrond. Een unieke kans om ook dit gebied mee te nemen. In tegenstelling tot wat mensen wellicht denken snappen we dat. Wij zijn ook Edammers en de leefbaarheid gaat ook ons aan het hart.” Aan het woord is Frans Spoorenberg, al 33 jaar actief brandweerman met verschillende functies binnen het korps.

Hij wil, samen met Herman Marsman en Anna Lansen, het woord doen namens het ‘hele team’.  Marsman en Spoorenberg zijn al heel lang actief. “Het is onze lust en leven. Dag en nacht, 365 dagen per jaar staan we klaar voor de gemeenschap.”

Frans Spoorenberg (52) is een van de drie vrijwilligers die heeft aangekondigd te gaan stoppen. Hij staat voor een herkeuring, kan nog zeker twee jaar door, maar is afgeknapt op de gang van zaken. “We willen benadrukken dat wij een prima relatie hebben met de post Volendam. Daar gaat het ons ook helemaal niet om. Wat ons steekt is dat we na de brand gevraagd zijn mee te denken over een nieuwe locatie. Uiteindelijk hebben we 14 opties aangedragen. Een tiental daarvan werd als onhaalbaar weggeschrapt, een ander deel zou verder onderzocht moeten worden.”

Toen burgemeester Sievers begin dit jaar vertelde dat het politiebureau aan De Deimpt in Volendam leeg zou komen en dat zij dit als een goede optie zag, kantelde de zoektocht. “Er werd aan de Veiligheidsregio gevraagd om met een analyse te komen. Tijdens de presentatie is gebleken dat de berekening niet de juiste is. Door een verkeerd geplaatst eindpunt (kazerne) voor de vrijwilligers van Volendam. Gevolg hiervan is dat bij een juiste berekening de Edammer vrijwilligers nagenoeg niet meer in aanmerking komen voor een uitruk op het eerste voertuig. Ook heeft men in het gehele plan geen rekening gehouden met de werkadressen van de vrijwilligers. Dit in verband met de opkomsttijden overdag. In het aan ons gepresenteerde plan is een veel rooskleurig beeld geschetst dan dat dit in werkelijkheid is.`

In het huidige dekkingsplan 2016-2020 wordt gesproken over een maximale opkomsttijd van 4.5 minuten. Dit resulteert voor circa 15 personen dat zij hierbuiten vallen en niet meer inzetbaar zijn voor een eerste voertuig. `Vele zijn daadkrachtige vrijwilligers die in de huidige situatie - dag en avond, nacht en weekend - van groot belang zijn voor de repressieve sterkte van de post Edam.`

Brandweer Edam is dan ook flink geschrokken van de uitslag. “We kunnen nu binnen acht minuten ter plaatse zijn. Dat wordt straks 12 minuten.”

Herman Marsman vult aan dat dit indruist tegen de uitgangspunten en principes van het korps. “Wij zijn en voelen ons verantwoordelijk voor brand gerelateerde zaken. Als je nu snel ter plaatse kunt zijn en in de toekomst langer tijd nodig hebt, dan voelt dat niet goed.”

“Los van het feit dat een kazerne aan De Deimpt een heel andere infrastructuur vereist, ligt het op zich niet slecht, zo tussen Volendam en Edam in. Maar onze leden moeten daar ook nog naar toe. In de praktijk betekent het dus dat een deel van onze vrijwilligers te laat komt. En de komst van de 3e ontsluitingsweg zal negatieve gevolgen hebben als gevolg van extra stoplichten en verkeersremmende maatregelen.”

Het argument dat het politiebureau een overheidsgebouw betreft maakt geen grote indruk. Frans: “Er is echt wel een ontwikkelaar te vinden voor die panden.” Ook het feit dat de brandweer en de gemeente met de actie ‘Rem-Brand’ rookmelders onder de aandacht gaan brengen en het gegeven dat de laatste jaren relatief weinig branden voorkomen, zien ze niet als doorslaggevend.

“Gemeld is dat in vijf jaar tijd maar negen keer echt sprake was van brand. Maar dan stap je wel makkelijk over het feit heen dat we jaarlijks vele tientallen keren uitrukken voor andere zaken. Zoals ongelukken, bomen om, net-niet branden, een kat in de boom of een auto in de sloot, ’aldus Anna. “En we zijn ook inzetbaar in de regio, zoals op Marken, waar de laatste tientallen jaren nooit een brand is geweest, maar waar het recent flink mis ging…”

Daarnaast zullen de voorgenomen verkeersremmende maatregelen in de oude kommen in relatie tot de verdere afstand van de kommen een nog slechtere opkomsttijd veroorzaken. `Ook is en blijft het bijzonder dat in media gezegd wordt dat het geen bezuiniging is. Maar waarom kies je dan voor een kazerne waarbij het slechter wordt in plaats van twee kazernes dicht bij de kwetsbare objecten?´

Ze willen dat het gemeentebestuur de twee posten aanhoudt voor de veiligheid van Edam en Volendam. “We hebben als een van de locaties het Korsnäs-terrein genoemd. Dat kon niet want daar komen woningen. Nu kan er op eens wel een tijdelijke kazerne komen, in onze ogen geldverspilling. We willen serieus genomen worden in onze uitgangspunten om een zo groot mogelijke veiligheid te bieden. En hopen dat de gemeenteraad ons wil helpen. Het huidige laboratorium van het Hoogheemraadschap gaat wellicht weg. Dat is een mooie locatie, maar ook het Korsnäs-terrein. Het gaat om de wil. Nu is het een pragmatische keuze, waardoor in onze ogen te veel delen (de kwetsbare centra van Volendam en Edam) ‘in het rood’ komen te staan.”

“Wij staan voor de veiligheid van Edam en Volendam”
Er heerst grote onvrede bij de vrijwilligers van de Edamse brandweer over de keuze voor een nieuwe kazerne. “Ons uitgangspunt is veiligheid en dan moet je alle delen van Edam-Volendam goed en op tijd kunnen bereiken. De keuze die nu gemaakt lijkt te worden voldoet daar in onze ogen niet aan.” Een drietal vrijwilligers heeft inmiddels aangekondigd te stoppen. De vrees bestaat dat het hele team uit elkaar valt.

Brandweer Edam telt 19 leden. Zij staan dag en nacht klaar om in geval van brand of andere calamiteiten uit te rukken. Na de brand in de Hoogstraat, waarbij de achterliggende kazerne met moeite gered kon worden, kwamen al snel plannen voor een totale herinrichting van dit stukje centrumgebied. Het streven van de gemeente was om een nieuwe locatie voor de brandweer in Edam  te zoeken “Zelfstandig blijven was toen het uitgangspunt.”

“De kazerne ligt op gemeentegrond. Een unieke kans om ook dit gebied mee te nemen. In tegenstelling tot wat mensen wellicht denken snappen we dat. Wij zijn ook Edammers en de leefbaarheid gaat ook ons aan het hart.” Aan het woord is Frans Spoorenberg, al 33 jaar actief brandweerman met verschillende functies binnen het korps.

Hij wil, samen met Herman Marsman en Anna Lansen, het woord doen namens het ‘hele team’.  Marsman en Spoorenberg zijn al heel lang actief. “Het is onze lust en leven. Dag en nacht, 365 dagen per jaar staan we klaar voor de gemeenschap.”

Frans Spoorenberg (52) is een van de drie vrijwilligers die heeft aangekondigd te gaan stoppen. Hij staat voor een herkeuring, kan nog zeker twee jaar door, maar is afgeknapt op de gang van zaken. “We willen benadrukken dat wij een prima relatie hebben met de post Volendam. Daar gaat het ons ook helemaal niet om. Wat ons steekt is dat we na de brand gevraagd zijn mee te denken over een nieuwe locatie. Uiteindelijk hebben we 14 opties aangedragen. Een tiental daarvan werd als onhaalbaar weggeschrapt, een ander deel zou verder onderzocht moeten worden.”

Toen burgemeester Sievers begin dit jaar vertelde dat het politiebureau aan De Deimpt in Volendam leeg zou komen en dat zij dit als een goede optie zag, kantelde de zoektocht. “Er werd aan de Veiligheidsregio gevraagd om met een analyse te komen. Tijdens de presentatie is gebleken dat de berekening niet de juiste is. Door een verkeerd geplaatst eindpunt (kazerne) voor de vrijwilligers van Volendam. Gevolg hiervan is dat bij een juiste berekening de Edammer vrijwilligers nagenoeg niet meer in aanmerking komen voor een uitruk op het eerste voertuig. Ook heeft men in het gehele plan geen rekening gehouden met de werkadressen van de vrijwilligers. Dit in verband met de opkomsttijden overdag. In het aan ons gepresenteerde plan is een veel rooskleurig beeld geschetst dan dat dit in werkelijkheid is.`

In het huidige dekkingsplan 2016-2020 wordt gesproken over een maximale opkomsttijd van 4.5 minuten. Dit resulteert voor circa 15 personen dat zij hierbuiten vallen en niet meer inzetbaar zijn voor een eerste voertuig. `Vele zijn daadkrachtige vrijwilligers die in de huidige situatie - dag en avond, nacht en weekend - van groot belang zijn voor de repressieve sterkte van de post Edam.`

Brandweer Edam is dan ook flink geschrokken van de uitslag. “We kunnen nu binnen acht minuten ter plaatse zijn. Dat wordt straks 12 minuten.”

Herman Marsman vult aan dat dit indruist tegen de uitgangspunten en principes van het korps. “Wij zijn en voelen ons verantwoordelijk voor brand gerelateerde zaken. Als je nu snel ter plaatse kunt zijn en in de toekomst langer tijd nodig hebt, dan voelt dat niet goed.”

“Los van het feit dat een kazerne aan De Deimpt een heel andere infrastructuur vereist, ligt het op zich niet slecht, zo tussen Volendam en Edam in. Maar onze leden moeten daar ook nog naar toe. In de praktijk betekent het dus dat een deel van onze vrijwilligers te laat komt. En de komst van de 3e ontsluitingsweg zal negatieve gevolgen hebben als gevolg van extra stoplichten en verkeersremmende maatregelen.”

Het argument dat het politiebureau een overheidsgebouw betreft maakt geen grote indruk. Frans: “Er is echt wel een ontwikkelaar te vinden voor die panden.” Ook het feit dat de brandweer en de gemeente met de actie ‘Rem-Brand’ rookmelders onder de aandacht gaan brengen en het gegeven dat de laatste jaren relatief weinig branden voorkomen, zien ze niet als doorslaggevend.

“Gemeld is dat in vijf jaar tijd maar negen keer echt sprake was van brand. Maar dan stap je wel makkelijk over het feit heen dat we jaarlijks vele tientallen keren uitrukken voor andere zaken. Zoals ongelukken, bomen om, net-niet branden, een kat in de boom of een auto in de sloot, ’aldus Anna. “En we zijn ook inzetbaar in de regio, zoals op Marken, waar de laatste tientallen jaren nooit een brand is geweest, maar waar het recent flink mis ging…”

Daarnaast zullen de voorgenomen verkeersremmende maatregelen in de oude kommen in relatie tot de verdere afstand van de kommen een nog slechtere opkomsttijd veroorzaken. `Ook is en blijft het bijzonder dat in media gezegd wordt dat het geen bezuiniging is. Maar waarom kies je dan voor een kazerne waarbij het slechter wordt in plaats van twee kazernes dicht bij de kwetsbare objecten?´

Ze willen dat het gemeentebestuur de twee posten aanhoudt voor de veiligheid van Edam en Volendam. “We hebben als een van de locaties het Korsnäs-terrein genoemd. Dat kon niet want daar komen woningen. Nu kan er op eens wel een tijdelijke kazerne komen, in onze ogen geldverspilling. We willen serieus genomen worden in onze uitgangspunten om een zo groot mogelijke veiligheid te bieden. En hopen dat de gemeenteraad ons wil helpen. Het huidige laboratorium van het Hoogheemraadschap gaat wellicht weg. Dat is een mooie locatie, maar ook het Korsnäs-terrein. Het gaat om de wil. Nu is het een pragmatische keuze, waardoor in onze ogen te veel delen (de kwetsbare centra van Volendam en Edam) ‘in het rood’ komen te staan.”
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook