Wethouder Hans Schütt – Van paal in de grond tot een garage onder de grond

Wethouder Hans Schütt – Van paal in de grond tot een garage onder de grond

De burgemeester zei bij de eerste bijeenkomst 24 uur na de brand tegen de gedupeerden: maak van de brand een kans! Inmiddels zijn we een jaar verder. Er ligt nog geen ontwerp, maar er zijn wel drie rondes burgerparticipatie geweest en de plannen beginnen gestalte te krijgen. We maken opnieuw de balans op met wethouder Hans Schütt. Wat vast staat, is dat nog niets zeker is. “Het grootste conflict is het parkeerbeleid en verkeersbeleid. We moeten alle opties open houden.”

Tijdens de laatste participatieavond eind september rond de nieuwbouw in de Hoogstraat werd duidelijk dat pas eind 2019 de eerste palen de grond in kunnen, mits alles meezit. Dat lijkt ver weg, maar dat ligt toch anders, aldus wethouder Hans Schütt. “Het is juist heel snel, voor projectontwikkeling zelfs opportunistisch.” Even terug in de tijd. Op 14 november 2017 gebeurt er een ramp binnen de gemeente. Het college en de raad reageren pragmatisch en hebben positie ingenomen, hierdoor kwam de grond onder de panden in het bezit van de gemeente. “We kennen het verhaal rond het Korsnäs-terrein, waarbij alle partijen fouten hebben gemaakt met als resultaat dat het al 14 jaar braak ligt.”

Dynamiek
Bij de ontwikkeling van de nieuwbouw is er gekozen vanuit de gemeente voor een burgerparticipatieproject. Er zijn drie avonden geweest waarin de betrokkenen aan konden geven wat ze graag willen in de Hoogstraat. “De uitkomsten waren voorspelbaar, het resultaat is dat versterkt moet worden wat er al was: winkels, dynamiek en wonen.” Er waren geen verrassingen of conflicten, behalve één thema en dat is het parkeren en verkeer. “Ik wil ervoor waken hier geen meningen te verkondigen, anders gaan we het proces aan de achterkant beïnvloeden.”

Unieke kans
Dit is een unieke kans om een parkeergarage te bouwen, deze mening deelt ook de wethouder. “Zo simpel is het alleen niet. Willen we wel de aantrekkende beweging van verkeer naar de historische binnenstad? En wie gaat het betalen? Ook weten we niet zeker hoe de ontwikkelingen op het gebied van verkeer over tien of twintig jaar zullen zijn, misschien denken we dan heel anders over mobiliteit.”

0% kans
Wethouder Koning zei tijdens de participatieavond dat er 0% kans is op een parkeergarage. Schütt: “Nee, dat is niet zo. Ik begrijp wel waarom hij dat zegt, hij bedoelt dat er veel dilemma’s zijn. Persoonlijk hou ik ervan om het open te laten. Voor brainstormen is het nodig dat je iedere oplossing ziet als een goede. Zoals Edam deels autoluw? Dat de Hoogstraat op bepaalde momenten een wandelgebied wordt afgezet met een paaltje. Als ik heel eerlijk ben, voelt het onnatuurlijk dat er auto’s langs rijden als je op het terras van het Damhotel zit. Een ander idee is een hele exclusieve parkeergarage onder de grond. Dat er buiten het oude  centrum een ingang zit en dat je via een ondergronds netwerk ergens buiten Edam parkeert, vergelijkbaar met Den Haag. Als we dan toch voor miljoenen een parkeergarage gaan neerzetten, doe het dan meteen goed.”

Geen Disneyland
Er komen winkels en woningen in de Hoogstraat, hoeveel en waar is nog niet ingevuld. Ook zal het brandweerterrein betrokken worden in de ontwikkeling. Schütt: “Er kan van alles, een seniorenhofje, winkels, een marketplace of een combinatie daarvan. Er hebben zich zes projectontwikkelaars aangemeld. De aanbesteding willen we in de vorm van een wedstrijd doen, wie maak het mooiste en beste ontwerp? Ik verwacht dat we dit rond januari kunnen uitzetten. Het ontwerp moet authentiek zijn en passen in de omgeving, het moet geen Disneyland worden. Wat er stond was ook geen monument. In een stad mag de tijdgeest architectonisch herkenbaar zijn. Maar met veel respect voor het bestaande en de unieke eigenschappen die Edam kent.”

Kantelpunt
Er is ook ruimte voor nieuwe horeca. De wethouder licht toe: “Edam mag trots zijn op de regiofunctie, voor bijna alle horecaondernemers zijn mensen bereid een stukje te rijden. Kwaliteit in huis houden en meer variatie aanbieden.” Deze aantrekkingskracht geldt voor meer ondernemers: “Mijn vrouw rijdt vanuit Schardam heen en weer om in Edam bloemen en gebak te halen. Om de regiofunctie te versterken en te behouden is er meer nodig. Ik ben het met de lokale ondernemers eens dat we op een kantelpunt zitten.”

Geen PC Hooftstraat prijzen
De wethouder geeft aan dat er animo is vanuit nieuwe ondernemers om winkels te openen. In het verleden zijn er zaken verdwenen of zelfs nooit geopend vanwege de hoge huurprijzen. In hoeverre kan de gemeente hier iets aan doen? “We zijn niet de ontwikkelaar, dat wil de raad niet. Wel houden we de regie op het totaal. Omdat we positie hebben ingenomen op de grond heeft dat de gemeenschap geld gekost. Dat maakt dat we kaders kunnen aangeven en dat we de mogelijkheid hebben om tegen de ontwikkelaars te zeggen dat ze geen PC Hooftstraat prijzen moeten vragen. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor alle partijen.”

Wijsheid
Dankzij de inspraakavonden is op hoofdlijnen duidelijk wat er moet komen. “Het Korsnäs-terrein en de Hoogstraat beïnvloeden elkaar niet en we kunnen ze los van elkaar ontwikkelen. Ze hoeven niet op elkaar te wachten, maar houden wel rekening met elkaar. Eigenlijk is dit het best denkbare scenario, omdat geen partijen recht tegenover elkaar staan. We kunnen iets met de uitkomsten van de burgerparticipatie en dat is het belangrijkste. De signalen vanuit de burgers zijn: wonen, horeca en winkels. Dat betekent ook dat het bereikbaar moet zijn zonder dat Edam een groot parkeerterrein wordt. Is een parkeergarage dan een oplossing? Ja zeker. Elke oplossing biedt ook weer een dilemma. Er is een palet aan verschillende keuzes, van een paal in de grond tot een garage onder de grond, daar moeten wijze mensen een beslissing in nemen.”
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook