Weer niet!

Al heel wat jaren heeft het Jonkerlaantje te lijden onder achterstallig onderhoud. De  bestrating van de rijweg ligt er hobbeldebobbel bij en op de trottoirs staan plassen bij de eerste de beste regenbui. Het ooit zo verzorgd ogend plantsoentje wordt meer en meer door onkruid belaagd ondanks pogingen van buurtbewoners om de boel zo goed en zo kwaad als dat gaat, bij te houden.                             

Al met al maakt het Jonkerlaantje nu al de nodige jaren een zieltogende indruk en dat wordt gaandeweg van kwaad tot erger. Herhaalde contacten gedurende enkele jaren gaven telkens hoop dat de verwaarloosde toestand van het Jonkerlaantje nu eindelijk ook tot op gemeentelijk niveau was doorgedrongen.  Helaas bleek dat jaar in jaar uit íjdele hoop.

Wethouder Runderkamp nam de situatie nog vorige zomer persoonlijk in ogenschouw.  Beleidsmedewerker Otten liet weten zich te buigen over een algeheel opknapplan van het Jonkerlaantje en directe omgeving en te bezien of de uitvoering hiervan in tijd naar voren zou kunnen worden ingepland.                                                                                                                                        Raadslid Dijkshoorn kwam langs en gaf te kennen zijn best te zullen doen de situatie op de gemeentelijke kaart te krijgen.                                                                                                                                     Chef plantsoenendienst Van Dijk meldde door de jaren heen bij herhaling dat het plantsoentje grondig zou worden aangepakt. Zijn meest recente toezegging dateert van dit voorjaar.                                                                                                                                                 Zelfs zijn er afgelopen winter proefsleufjes gegraven in de trottoirs om de daadwerkelijke ligging van kabels en leidingen precies in beeld te hebben bij het aanleggen van nieuwe bestrating dit voorjaar.                                          Dit alles gaf de burger moed. 

Inmiddels schrijven we al weer eind mei. Alle goede bedoelingen ten spijt heeft de gemeente tot dusver nog geen spade in de grond gezet of een straatsteen verlegd.                                                 

Vorige zomer zijn er voor nood wat restplantjes in het plantsoentje ingebroddeld en de afgelopen herfst zijn wat onontkoombare reparaties aan het trottoir verricht.  Niets duidt er echter op dat er op korte termijn verder nog iets staat te gebeuren. Al met al bijzonder teleurstellend!                                                                                                                                                                                                                              Te meer daar er verschillende jaren achtereen informeel geluiden te horen waren dat de gemeente de situatie ‘direct na de bouwvak’ of ‘ meteen na de winter’ óp- dan wel áan zou gaan pakken .              

Natuurlijk realiseer ik mij dat het Jonkerlaantje niet de enige straat in onze gemeente is die hoog nodig toe is aan een grondige opknapbeurt.                                                                                                           Met name in Edam zijn meerdere straten aan te wijzen met hetzelfde euvel.                                                                                                                                                            Ook realiseer ik mij terdege dat de Coronaperikelen noodgedwongen tot prioriteitsbijstelling binnen de gemeente zullen hebben geleid.                                                                                                                                Dat alles neemt echter niet weg dat het hoog tijd is nu eindelijk eens spijkers met koppen te gaan slaan ter beëindiging van de kwalijke conditie waarmee het Jonkerlaantje al veel te lang te kampen heeft.                                                                                                                                                                      

Het zou ons gemeentelijk apparaat sieren middels het alom gekende ‘geen woorden maar daden’ de koe nu zonder uitstel daadwerkelijk bij de horens te vatten.                                                                                                                                                                              Ik ga er van uit hierop te mogen rekenen!
Cees Knops, Jonkerlaantje 45
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook