Website brengt culturele activiteiten Edam-Volendam samen


Afgelopen week is de website cultuuredamvolendam.nl gelanceerd. Een wens voortgekomen vanuit het Cultuurplatform Edam-Volendam dat sinds 2013 kunst en cultuur beter voor het daglicht probeert te brengen. De site maakt met een overzichtelijke agenda inzichtelijk wat er allemaal gebeurt in onze gemeente. “Onze gemeente herbergt ontzettend veel op dit gebied. Maar het is lang niet altijd zichtbaar en relatief gezien gaat er weinig geld naar cultuur. Dat is jammer want cultuur zorgt voor leefgeluk, aantrekkingskracht en in tegenstelling tot wat mensen wel eens beweren levert het ook iets op voor ondernemers, bezoekers en bewoners.” Aan het woord is Frank Bond, sinds vorig jaar parttime gemeentelijk cultuur coördinator.

De culturele agenda vormt een startpunt om culturele organisaties en activiteiten voor een goed daglicht te brengen. In samenwerking met het Bureau Toerisme Laag-Holland wordt de agenda gemaakt. Op de site kunnen kunstenaars, musea, festivals, theaters, scholen, evenementen en muzikanten activiteiten plaatsen via een link die te vinden is op de “contact” pagina. Deze worden dan sowieso geplaatst op de algemene agenda van Bureau Toerisme Laag-Holland en de culturele agenda van Edam-Volendam.

“We doen het voor de organisatoren, de inwoners en bezoekers. Het betreft niet alleen Volendam of Edam. Juist ook in de kleinere kernen zoals Beets, Oosthuizen, Kwadijk of Etersheim gebeurt heel veel. Deze agenda brengt alles samen.”

De lancering van de agenda is de opmaat naar de Kunstmaand, aankomende oktober. Organisaties laten dan zien wat ze in huis hebben. Ook is het de start van Euroart, een Europees netwerk van 72 kunstenaarssteden- en dorpen. De jaarlijkse conferentie vindt dit jaar in Hotel Spaander plaats.

“De culturele agenda moet de opmaat vormen naar een betere samenwerking, meer aandacht voor kunst en cultuur en met een blik op de toekomst. Als platform vinden we dat we in deze gemeente op cultureel vlak ver beneden onze stand leven. Edam-Volendam herbergt heel veel culturele activiteiten maar als je kijkt naar vergelijkbare gemeenten dan geven we veel minder geld uit aan cultuur. Er leeft nogal eens de gedachte dat ‘cultuur niets oplevert’. Dat is pertinent niet waar. Uit onderzoek blijkt dat cultuur zorgt voor meer leefgeluk en kwaliteit van bestaan. Het bindt mensen en zorgt juist voor extra inkomsten voor ondernemers. Daarnaast heeft het aantrekkingskracht op (nieuwe) inwoners en bezoekers.”

Inmiddels kent de gemeente (en regio) een ‘Dichter des Waterlands en vanaf volgende maand een ‘Fotograaf des Waterlands’. Initiatieven die zorgen dat deze disciplines zichtbaarder worden. En laten zien dat er gemeentebreed veel mensen actief zijn op dit vlak. 

In een recent rapport is het ‘broedplaatsidee’ gelanceerd. “Dat is een van de ambities. We hebben hier een rijk cultuur verleden. We moeten dat niet alleen presenteren als een historisch feit maar doortrekken naar het heden. Er is hier heel veel gaande!”

BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook