Wat zeggen deze cijfers?


In totaal 22369 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland. Stand op 25 februari per gemeente:

Wat zeggen deze cijfers?
Deze cijfers betreffen slechts de vastgestelde infecties. Uit ons panelonderzoek blijkt dat slechts 50% van de mensen met klachten zich laat testen. Daarom is het aantal besmettingen in werkelijkheid hoger.

Zaanstreek-Waterland staat net als vorige week op een 2e plek van de regio’s met het hoogste aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners. Onze regio is een relatief kleine regio en daardoor kunnen afwijkingen (stijgingen of dalingen) per 100.000 snel zichtbaar zijn en verschuivingen geven in de ranking.

Net als vorige week zien we deze week een stijging van het aantal meldingen per 100.000 in onze regio. In alle gemeenten met uitzondering van Landsmeer nam het aantal besmettingen toe. Ook landelijk is er een stijging te zien van het aantal meldingen per 100.000 inwoners ten opzichte van een week eerder. Besmettingen vinden in onze regio vooral plaats in de thuissituatie (61%), werksituatie (16%) en door bezoek thuis (18%).

Leeftijd
In onze regio zien we een stijging van het aantal besmettingen in alle leeftijdsgroepen. Binnen de groep 0-19 gaat het om meer dan een verdubbeling van het aantal besmettingen onder kinderen tot en met 9 jaar. Dit is conform het landelijk beeld en ligt in de lijn der verwachting door het gewijzigde beleid van testen en bron- en contactonderzoek (BCO). Sinds 8 februari is het BCO voor kinderen op basisscholen hetzelfde als het BCO bij volwassenen. Zij moeten met alle klachten die passen bij COVID-19 thuisblijven en zich laten testen. De leeftijdsverdeling in % van het totaal aantal gemelde besmettingen in de regio is als volgt:

  18 tot 24 feb Week 11 tot 18 feb
0-19 jaar* 15% 13%
20-29 jaar 16% 18%
30-39 jaar 14% 13%
40-49 jaar 13% 15%
50-59 jaar 18% 20%
60+ 22% 21%
*In de leeftijdsgroep 0-19 jaar zijn de meeste besmettingen in de leeftijd van 10 t/m 19 jaar.

Ziekenhuisopnames
Het aantal opgenomen COVID-19 patiënten in ziekenhuizen in regio Zaanstreek-Waterland op
25 februari om 14 uur:

  IC Kliniek
Dijklander Purmerend/Hoorn 5 21
Zaans Medisch Centrum 4 9
Bron: ROAZ

De opgenomen COVID-19 patiënten in de regionale ziekenhuizen betreffen zowel inwoners van de regio Zaanstreek-Waterland als inwoners van andere regio’s. In de week van 18 t/m 24 februari zijn 10 inwoners van de regio Zaanstreek-Waterland met een COVID-19 besmetting in een ziekenhuis opgenomen. Dat kan ook in een ziekenhuis buiten de regio zijn. De verdeling per gemeente is als volgt:

Week 18 t/m 24 feb
Beemster 0
Edam-Volendam 0
Landsmeer 0
Oostzaan 0
Purmerend 7
Waterland 0
Wormerland 2
Zaanstad 1
Totaal regio  10
Bron: RIVM

Testen en bron- en contactonderzoek
In onderstaande overzicht staat het aantal afgenomen testen in onze regio per teststraat en in totaal van de afgelopen week. In de testuitslagen zit maximaal 48 uur vertraging. Hierdoor kunt u dit aantal niet relateren aan het totaal aantal positief geteste personen.

Testen uitgevoerd door de GGD 18 t/m 24-2-2021 Totaal uitgevoerd vanaf 01-06-2020
Aantal geteste personen in teststraat Purmerend  2154 64837
Aantal geteste personen in teststraat Zaandam  1858 72020
Aantal geteste personen in teststraat Volendam 0 3675
Aantal geteste personen in teststraat Wormerveer 1530 13250
Aantal Prioriteit bemonstering  234 6911
Aantal geteste personen in teststraten  5776 160693
Aantal thuistesten 97 1344
Testbus Zaandam (vanaf 6/1/21) 0 511
Testbus Volendam (vanaf 4/1/21) 314 2445
Totaal aantal testen 6338 165159

Het percentage positieve uitslagen uit de GGD teststraten was afgelopen week 13.7%.
Zowel in onze regio als landelijk lieten de afgelopen week fors meer personen zich testen. In onze regio ging het om een stijging van 48% in de reguliere teststraten ten opzichte van een week eerder. 10% van de teststraatcapaciteit werd niet gebruikt. Vooral het aantal testaanvragen voor kinderen neemt toe, in lijn met de aanpassing van het landelijk test- en bco-beleid voor kinderen. Een beperkt deel van de toename van het aantal testen in de teststraten is mogelijk te verklaren door de afwezigheid van de testbus in Volendam van 18 t/m 21 februari. De testbus staat sinds maandag 22 februari weer in Volendam.

Het aantal afgenomen testen bleef geruime tijd achter bij de beschikbare capaciteit. Daarom zijn er sinds medio januari minder afspraakmogelijkheden opengesteld, met de mogelijkheid het aantal snel te kunnen verhogen. Omdat het aantal testen nu fors toeneemt, is de capaciteit van de teststraten sinds 25 februari weer verhoogd naar 1450 per dag. Bij verder oplopende testaantallen kan de GGD de capaciteit de komende week verder opschalen naar 1800. Zo kan iedereen nog steeds snel terecht voor een testafspraak: vandaag een afspraak maakt betekent vandaag of morgen testen.

Dagelijkse reguliere capaciteit teststraten Zaanstreek-Waterland vanaf 25 februari (op werkdagen)
Zaandam  500
Purmerend 550
Wormerveer 400  (alleen op doordeweekse dagen geopend)
Totaal  1450

Dagelijkse tijdelijke capaciteit testbus
Volendam 150

Volledig bron- en contactonderzoek zonder monitoring
De GGD voert het bron- en contactonderzoek nog steeds volledig uit, maar zonder monitoring. Dit houdt in, dat de GGD de personen die besmet zijn met het coronavirus niet belt op de zevende dag na de eerste ziektedag. De GGD belt ook niet meer de contacten van de besmette persoon op dag vijf en dag tien van de quarantaine. Deze personen krijgen duidelijke instructies mee, zowel mondeling als schriftelijk. De GGD krijgt dagelijks 600 uur landelijke ondersteuning. Meer landelijk ondersteuning is op dit moment niet mogelijk. De meeste besmettingen vinden plaats op het werk, van bezoek en binnen het gezin.

Vaccinaties Zaanstreek-Waterland
Vanaf 25 februari kunnen zorgmedewerkers in de wijkverpleging een afspraak maken voor een vaccinatie door de GGD. Op dit moment vaccineert de GGD volgens de landelijke vaccinatiestrategie: mensen in de leeftijd van 80+, het zorgpersoneel van verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties en de gehandicaptenzorg.

Er worden landelijk in week 8 en 9 minder vaccins van het merk AstraZeneca geleverd. De aanpassing van het leveringsschema heeft geen gevolgen voor de al geplande vaccinaties. Voor nieuwe afspraken geldt dat deze pas weer vanaf week 10 worden ingepland.

Inmiddels is alles in gereedheid gebracht om te starten met vaccineren in Topsportcentrum De Koog in Koog aan/de Zaan (Zaanstad). Helaas loopt de levering van vaccins aan Nederland achter bij de oorspronkelijke landelijke planning. De leveringen zijn op dit moment te onzeker en niet voldoende om te kunnen starten met vaccineren op de tweede locatie in onze regio. Wanneer er een redelijke zekerheid is op stabiele levering van vaccins kan ook het vaccineren in De Koog van start gaan. De verwachting is dat hierover in maart duidelijkheid komt.

Aantal vaccinaties gedaan door GGD Zaanstreek-Waterland
Het betreft hier alle vaccinaties door GGD Zaanstreek-Waterland ongeacht of mensen wel of niet in Zaanstreek-Waterland wonen.

Aantal vaccinaties gezet afgelopen periode
Aantal vaccinaties gezet in totaal
Eerste vaccinatie 3265 15484
Tweede vaccinatie 1934 5568
Totaal 5199 21052

Gevaccineerde inwoners Zaanstreek-Waterland door een GGD
Let op: De cijfers in onderstaande tabel zijn een weergave van de inwoners in Zaanstreek-Waterland die door een GGD gevaccineerd zijn, dat kan dus ook een GGD in een andere regio zijn. Daarnaast zijn er ook inwoners die door andere instellingen gevaccineerd worden. Vaccinatiegroepen als niet mobiele ouderen, ziekenhuismedewerkers en bewoners van instellingen worden niet door de GGD gevaccineerd en zijn dus niet in dit overzicht meegenomen. Dit overzicht geeft daarom geen compleet beeld van de vaccinatiegraad van de inwoners van Zaanstreek-Waterland.

Aantal gevaccineerde inwoners Zaanstreek-Waterland door een GGD
Het betreft hier de vaccinaties van inwoners van de regio Zaanstreek-Waterland.

Aantal vaccinaties gezet bij inwoners in afgelopen periode Aantal vaccinaties gezet bij inwoners in totaal
Eerste vaccinatie 2333 11477
Tweede vaccinatie 1200 4160
Totaal 3533 15637

 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook