Waar blijft de gemeentelijke brief over eenrichtingsverkeer?

Volgens de gemeente zijn er maar vijf mensen tegen het afgekondigde éénrichtingverkeer op de Voorhaven, maar dat is niet waar. Elke bewoner zit namelijk nog op de (respons)brief te wachten die we zouden ontvangen.  In de 25 jaar dat ik op de Voorhaven woon heb ik het verkeer nog nooit als problematisch ondervonden.  

De grachten zijn veel te lang voor éénrichtingsverkeer (ruim 800 meter), waardoor er bij de invoering van éénrichtingverkeer veel meer verkeersbewegingen ontstaan en dan zal er wel sprake zijn van overlast.  

Op het gedeelte tussen de Oosterkade en de Harmonie staan de auto’s nu dwars in de parkeervakken waardoor zij makkelijk  in en uit kunnen rijden zonder het oude centrum in te rijden. Bij de invoering van éénrichtingsverkeer moeten al deze bewoners ongeveer 0,5 tot 1.6 km door het centrum omrijden! 

Ik vraag me ook af hoe zorgvuldig het gemeenteplan is uitgewerkt als je ziet dat er op de plattegrond  tussen de Voor- en Nieuwehaven meerdere  (voor verkeer uit twee richtingen) dwarsverbindingen zijn getekend, volgens mij is er maar een dwarsverbinding - de Jansstraat - en die is ook ongeschikt voor verkeer uit 2 richtingen.
Samengevat er zijn heel veel bewoners (die graag de  beloofde responsbrief ontvangen) tegen en invoering zal tot meer verkeersoverlast leiden.
René Beekvelt

 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook