VVD pleit voor hard ingrijpen

VVD pleit voor hard ingrijpen

Meer geld voor jongerenwerk Edam-Volendam

De politiek heeft vertrouwen in de nieuwe wijkbeheerders (Link) die problemen met jongeren in met name het Middengebied, de Singelwijk en de oude kom van Volendam moeten aanpakken. Een recente themaraad heeft veel van het werk verduidelijkt. Donderdag bleek dat de gehele raad een voorstel om jaarlijks structureel twee ton in te zetten voor het jongerenwerk unaniem steunt.

Alleen VD80 had in eerste instantie vraagtekens over de inzet van het geld. De huidige problemen in genoemde wijken lijken de laatste maanden eerder groter dan kleiner te worden. Toch gaf Mariska Bond aan meer vertrouwen te hebben in de huidige organisatie die zich samen met politie, BOA´s en gemeente inzet om de problematiek aan te pakken.

Inmiddels heeft de samenwerking geleid tot het volgen van diverse personen en lijkt de combinatie van repressie en preventie aan te slaan. ´Grijp zo vroeg als mogelijk in. Des te kleiner is de benodigde interventie,` is de mening van Pim Bliek (PvdA).

Ook de rol van ouders kwam aan bod. `Hoe is het mogelijk dat in het Middengebied jonge kinderen van 13, 14 jaar om twee, drie uur ´s nachts nog rondlopen. Dronken en met vuurwerk?´ Vroeg Jan Veerman van Lijst Kras zich af.

Wethouder Tuijp gaf aan dat geprobeerd wordt zo goed mogelijk te communiceren met de buurtbewoners en ouders. Maar dat dit soms ook om enige reflectie vraagt. `Je zal eerst een goed beeld moeten krijgen van de specifieke situaties.`

Frank Zwarthoed (VVD) vertelde erg geschrokken te zijn van de problemen in met name het Middengebied en de Singelwijk. Zijn partij wil pal staan voor veiligheid en het leefgenot. Wel ziet hij resultaten en is hij blij dat er ingegrepen wordt bij gezinnen met probleemjeugd.  Zwarthoed pleitte voor hard ingrijpen als het gaat om drugs, wapenbezit, intimidatie, heftige taalgebruik, zwaar vuurwerk en vandalisme. 

De VVD presenteerde een lijst met extra opties. Zwarthoed pleitte donderdag voor een gebieds- groeps- en samenscholingsverbod. Een middel dat volgens burgemeester Sievers al wordt ingezet. Ook wil de VVD extra cameratoezicht, preventief fouilleren, extra politie-inzet, hogere boetes en in de wijken per straat aanspreekpunten. `We moeten voorkomen dat mensen het recht in eigen hand nemen!´. 

De burgemeester gaf aan dat de komende weken veel zal vergen van de betrokken instanties met een vuurwerkverbod op komst en Oud en Nieuw in zicht. Ook gaf zij aan dat de punten die Frank Zwarthoed benoemde de volle aandacht hebben. `We zetten breed in en kijken of alle fronten wat het meest adequaat is.`


 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook