VVD Edam-Volendam vindt belastingverhoging niet acceptabel

Donderdag 4 november is de begroting voor 2022 in de gemeenteraad besproken. In die begroting worden ook altijd de belastingvoorstellen gedaan voor het komende jaar, zoals de OZB, reinigingsrechten en de afvalstoffenheffing.

Afvalstoffenheffing niet 7% verhogen maar maximaal 3%
De meeste belastingen gaan met het inflatiecijfer van 1,5% omhoog, maar de afvalstoffenheffing was daar een van de uitzonderingen op. Die zou met maar liefst 7% worden verhoogd om de kosten voor het ophalen en verwerken van afval versneld kostendekkend te maken (kostendekkendheid is nu al ruim 90%).  De afgelopen jaren is die kostendekkendheid al fors toegenomen en om dan nu nog een extra groot offer van de inwoners te vragen ging de VVD te ver. Emile Karregat stelde namens de VVD-fractie voor om de verhoging te verlagen tot maximaal 3%.

Beslissing uitgesteld tot december
Omdat de gemeente dit jaar meer geld krijgt uit het gemeentefonds kan het terugdraaien van de belastingverhoging worden doorgevoerd, zonder dat er bezuinigd hoeft te worden. In december wordt duidelijk hoeveel extra geld er werkelijk uit Den Haag komt.  Met de raad en het college van B&W is dan ook overeengekomen dat het besluit hierover in december wordt genomen. Wordt vervolgd.

Fractie VVD Edam-Volendam
Emile Karregat, Dorèthy van Raaij, Jan-Jaap Surie, Elma de Koekkoek en Frank Zwarthoed
 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook