Vriendenbijeenkomst Grote Kerk Edam

Vriendenbijeenkomst Grote Kerk Edam

Zondag 19 mei lezing over restauraties afgelopen jaren
Vriendenbijeenkomst Grote Kerk Edam

Op zondag 19 mei vindt om 15.00 uur in de Grote Kerk een boeiende bijeenkomst voor de Vrienden van de Grote Kerk Edam plaats. Architect Peter de Vries – kenner van de 16e eeuwse Grote Kerk – neemt de begunstigers in een mooie presentatie mee langs de vele restauraties van de afgelopen jaren. “Met overheidssubsidies, fondsen én particuliere bijdragen, zoals van de Vrienden, kan dit unieke monument – de Trots van Edam – in zijn pracht behouden blijven.”

Ruim 600 liefhebbers van de Grote Kerk zijn voor € 12,50 per jaar Vriend of Vriendin. Dit aantal neemt door vergrijzing af. Bert Kramp en Wil Spanjer zijn nieuw in het bestuur en willen hier iets aan doen.

Wil: “Al maakt jong en oud gebruik van de Grote Kerk voor concerten, braderieën, tentoonstellingen en kerkelijke erediensten, toch zijn vooral ouderen Vriend. Dat is jammer, want we kunnen ons Edam niet voorstellen zonder die indrukwekkende en sfeervolle Grote Kerk. Het is tenslotte de grootste hallenkerk van Nederland. We hebben Vrienden nodig, omdat het maatschappelijk draagvlak essentieel is bij subsidie- en fondsaanvragen die de eigenaar – Stichting Kerkelijke Monumenten Edam – continue en met veel succes doet. Zonder particuliere bijdragen geen overheids- of fondsbijdragen. En terecht: een bijzonder monument moet niet iets zijn van een paar hobbyisten, maar van de gemeenschap waar ie staat.”

Continue onderhoud
Bert: “We willen op 19 mei laten zien dat het zin heeft om bevriend te zijn met de Grote Kerk. Niet iedereen weet dat de kerk niet meer van de kerkgemeenschap is, maar sinds 2009 van Stichting Kerkelijke Monumenten Edam. Deze zorgt voor het onderhoud.  Sinds de oprichting van de Vriendenstichting in 1982 hebben we ruim € 120.000 bij kunnen dragen aan tal van essentiële onderhouds- en restauratiewerkzaamheden die zo’n 3 miljoen bedragen hebben. Die restauraties tonen we graag in een levendige presentatie. Voor wie dat wil geven we een rondleiding langs de onderhouds- en restauratiewerkzaamheden. Nu sparen we overigens voor een flinke bijdrage aan de toren. Restauratie daarvan is echt nodig.”

Iedereen is welkom
Niet alleen Vrienden van de Grote Kerk zijn voor zondag 19 mei genodigd. Ook andere geïnteresseerden zijn om 15.00 uur van harte welkom! Vriend worden kan via wilspanjer@quicknet.nl  en doneren op NL04 RBRB 07063578 41 t.n.v. Vrienden van de Grote Kerk Edam.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook