Voorstel GroenLinks: koop gemeentelijk vergadercentrum Schepenmakersdijk terug

Al geruime tijd heeft de gemeente problemen met haar eigen huisvesting. Het pand aan de Mgr. Veermanlaan is al jaren over datum, het stadskantoor aan de W. van der Knoopdreef is te krap en de huur van het vergadercentrum aan de Schepenmakersdijk loopt in juli 2021 af. Even is er een idee geweest om een heel nieuw stadskantoor te bouwen, met kantoren en vergadercentrum op één locatie, bijvoorbeeld aan de Dijkgraaf Poschlaan. Maar met het oog op een eventuele fusie met Waterland is dat idee op de lange baan geschoven. De gemeenteraad van Waterland heeft te kennen gegeven dat ze voorshands niet met Edam-Volendam wil fuseren. Zou Edam-Volendam er niet goed aan zou doen om het heft weer in eigen hand te nemen?

De voormalige HHNK-panden aan de Schepenmakersdijk zijn na veel politiek gekrakeel verkocht aan projectontwikkelaar De Vier Jaargetijden. De historische gebouwen aan de voorkant en rond de beeldentuin zullen behouden blijven en binnenkort volledig bewoond zijn. Het daarachter gelegen vergadercentrum, gebouwd in 1978, wordt momenteel nog verhuurd aan de gemeente. De eigenaar wil het gebouw slopen en er nieuwe woningen neerzetten. Is dat wel een goed idee?

Ideale vergaderlocatie
De vergaderzaal van de gemeenteraad is de plaats waar de lokale politiek zich afspeelt. Hier gaan volksvertegenwoordigers met elkaar in debat over heikele onderwerpen. Vaak komen inwoners kijken als er over cruciale zaken besloten moet worden. Onze gemeente heeft recht op een representatief huis voor de democratie. Het huidige vergadercentrum is een ideale locatie. Dat blijkt ook uit het feit dat het gebouw niet alleen gebruikt wordt door onze eigen gemeenteraad maar ook voor regionaal overleg en talloze andere vergaderingen.

Hergebruik is beter dan nieuwbouw
GroenLinks zou graag zien dat de gemeente opnieuw met de Vier Jaargetijden in gesprek gaat om te kijken of het vergadercentrum teruggekocht kan worden. Het zal verbouwd moeten worden en de ingang moet verplaatst worden. Ja, het zal geld kosten, maar het is wel een oplossing die GroenLinks veel minder duur lijkt dan een heel nieuw stadskantoor neerzetten. Gebruik maken van bestaande gebouwen is ook uit oogpunt van duurzaamheid sowieso een goede optie. Als er uitzicht is op een duurzame vergaderlocatie voor de gemeenteraad en de commissies, creëert dat meer lucht voor de ambtenarenhuisvesting. Er komen dan meer kantoorgebouwen in de gemeente in aanmerking omdat er geen grote vergaderzaal in gehuisvest hoeft te worden. Misschien volstaat door deze keuze een herinrichting van het huidige stadskantoor plus een nieuw gebouw aan de Mgr. Veermanlaan?

Debat
Tot nu toe is de verkenning van de nieuwe huisvesting puur een ambtelijke aangelegenheid geweest. GroenLinks wil met het uitbrengen van deze opinie aangeven dat het zo langzamerhand ook een politieke kwestie is geworden en ziet deze het liefst opgelost vóór de verkiezingen van 2022. Met elkaar in debat dus in plaats van opnieuw verkiezingsretoriek over de ambtenarenhuisvesting!
Nico van Straalen, GroenLinks Edam-Volendam

Naschrift:
'De gemeente onderzoekt momenteel alle opties. Het college zal te zijner tijd met een voorstel komen en op basis daarvan kan het debat altijd gevoerd worden.'
Gemeentebestuur Edam-Volendam

 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook