Voormalig stadsdichteres Gouda kan niet wachten om te gaan stemmen

Voormalig stadsdichteres Gouda kan niet wachten om te gaan stemmen

´Stadsdichter, -fotograaf en –muzikant geweldig idee!´

In het Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur 2018-2022 voor de gemeente Edam-Volendam wordt gepleit voor de instelling van een stadsdichter, een stadsfotograaf, een stadsmuzikant, een cultuurprijs en een jaarlijkse uitmarkt. Frouwkje Zwanenburg, de vroegere stadsdichteres van Gouda en thans inwoonster van onze gemeente,  juicht dit toe en heeft ideeën om dit tot een succes te maken.

`Het is fantastisch als alles wat er aan kunst en cultuur in Edam-Volendam uitgeoefend wordt, gebundeld kan gaan worden en een gezicht krijgt. Als voormalige stadsdichteres van Gouda (2005 – 2007) heb ik ervaren hoe leuk en hoe belangrijk het kan zijn voor en namens een dorp of stad te schrijven, te spreken en op te treden.` 

Ervaring
Frouwkje wil graag vanuit die ervaring de gemeente een aantal tips geven. ´Bijvoorbeeld om iemand aan te stellen die, vanuit een stevige ervaring in de kunst- en cultuurwereld, dit alles aan kan sturen. En om al die mensen die die taken gaan verrichten ook met veel aandacht èn financieel of materieel te belonen. Kunst is ook gewoon werk.´

Aanstelling voor twee jaar
Frouwkje Zwanenburg denkt dat het daarbij zinvol is om het stadsdichterschap en ook de stadsfotograaf en de stadsmuzikant voor een bepaalde tijd aan te stellen. ´Ikzelf bepleitte een periode van twee jaar voor elke nieuwe stadsdichter(es), met een benoeming waar onder andere ook de bevolking aan kan deelnemen. Het werkt nog steeds prima in Gouda. Zo kunnen jong en oud, man en vrouw, ervaren en frisse krachten elkaar afwisselen. Ik kan niet wachten om te gaan stemmen. Een bundeling van krachten en nieuwe initiatieven in deze zo bloeiende cultuurwereld hier.´ 

 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook