“Volendam wordt betondorp`

“Volendam wordt betondorp`

Bewoners in actie tegen bebouwing De Lange Weeren

Diverse omwonenden van de Blokgouw 7 en 8 in Volendam hebben een brief opgesteld waarin zijn bewoners oproepen zich aan te sluiten tegen de bouwplannen van de Scholtens Groep om in De Lange Weeren een kleine 750 woningen te bouwen. Ze willen dat de polder natuurgebied blijft en zien door de vergrijzing voldoende woningen beschikbaar komen.

De brief spreekt zich uit tegen de bebouwing, die door veel politici gezien wordt als een laatste bouwmogelijkheid voor Volendam. Het grootste deel van de gronden in De Lange Weeren is in de loop der jaren aangekocht door ontwikkelaar Scholtens uit Wognum.

Scholtens heeft de laatste maanden flink geadverteerd in het lokale nieuwsblad de Nivo. Volgens die uitingen is er grote belangstelling voor het bouwplan.

De bewoners zeggen weinig vertrouwen te hebben in de ontwikkelaar. Mede gevoed door een plan van enkele jaren geleden om bouwverkeer door de wijk Blokgouw te laten lopen om gronden bouwrijp te maken. `De Blokgouw is helemaal niet geschikt voor doorgaand verkeer. Laat staan bouwverkeer. Door tussenkomst van de rechter werd dit plan uiteindelijk afgeblazen.´

Ook de manier waarop de ontwikkelaar onderhandeld heeft met de gemeente over het (gemeentelijk) verwerven van gronden voor de aanleg van de 3e ontsluitingsweg tussen Edam en Volendam, wordt door de opstellers van de brief gezien als onbetrouwbaar. De ontwikkelaar leek in dat proces de verkoop van stukjes grond te koppelen aan de wens om snel te bouwen in de Lange Weeren.

Inhoudelijk stellen de bezwaarmakers dat er geen extra woningen nodig zijn in Volendam. ´Er komen duizenden woningen vrij want 40% van onze inwoners is vergrijsd of senior. Ook zijn er voldoende inbreilocaties.´

´Green Life Matters!´ aldus de brief. In de Blokgouw staat het voor behoud van natuurgebied ten westen van het dorp. De brief roept om participatie vanuit de gemeente voordat de bouw in werking wordt gezet.

De bewoners willen zich ondertussen beramen op verder plannen. `Het zal duidelijk zijn dat wij, bewoners van de Blokgouw, het meest door de huidige plannen in ons welzijn worden bedreigd. In komende publicaties zullen wij aangeven dat ook de rest van de gemeente, of beter gezegd het algemeen belang, ernstig schade zou kunnen lijden.´ Mensen wordt gevraagd om zich aan te sluiten bij de protestactie. Dat kan via delangeweeren@gmail.com.
De mensen achter de actie, die niet bij naam genoemd worden, zijn bezig een stichting of vereniging op te richten.
Ontwikkelaar Scholtens wil niet reageren op de bewonersactie.


 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook