Vodafone antennemast nabij Dijkgraaf de Ruiterlaan te Volendam

Algemene informatie omgevingsvergunning:

Het plaatsen van een Vodafone antennemast nabij Dijkgraaf de Ruiterlaan te Volendam

Activiteit:

Het bouwen van een bouwwerk en het gebruik van gronden in strijd met het bestemmingsplan

Ons kenmerk: D – 1823794

Datum besluit: 13 november 2018

Besluit: herroepen intrekking omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning krijgt hiermee weer volledige rechtskracht.

Bezwaar indienen:

Tegen de bovenvermeld besluit kan door rechtstreeks belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt bezwaar maken binnen een termijn van zes weken ingaande de dag na verzenddatum (de datum die op het besluit staat). Het indienen van een bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. Hiertoe kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.A
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook