Versteeghsingel en veiligheid pijnpunten bij ontsluiting nieuwe wijk Keetzijde

Versteeghsingel en veiligheid pijnpunten bij ontsluiting nieuwe wijk Keetzijde

Afgelopen dinsdagavond gingen zo’n 50 inwoners in gesprek met wethouder Kes en verkeersdeskundige Jelle Kaars van de gemeente Edam-Volendam over de ontsluiting van de nieuw te ontwikkelen wijk aan de Keetzijde. Veel bewoners zijn, ondanks redelijk geruststellende berekeningen, bang dat het autoverkeer voor nog meer onveiligheid en schade aan woningen zal zorgen. Met name bewoners van de Burgemeester Versteeghsingel ondervinden nu al dagelijks veel overlast en ellende.

Marisa Kes leidde de avond aan de Schepenmakersdijk in met een korte terugblik. In eerst instantie stonden veel grotere aantallen woningen gepland aan de ‘Edamse’ kant van de Broeckgouw. Samen met een groot Woonzorgcomplex. Na flink wat protest werd dit plan herzien en kwam er ruimte voor maximaal 100 woningen. Dat worden er nu 85. De raad is inmiddels unaniem akkoord gegaan met de plannen, inclusief de uitwerking om tot een verbindingsweg te komen.

Een mooie wijk, vonden ook de aanwezigen. Uit een woonwensen enquête onder jonge starters, want daar ligt de behoefte, is gebleken dat een grote meerderheid er de voorkeur aan geeft om de nieuwe wijk te ontsluiten via een autoweg richting de Keetzijde. De woningen horen op die manier meer bij Edam.

Het door veel groen omzoomde wijkje moet in 2016 een start krijgen. Op 22 oktober vindt in de Singel de eerste informatiemarkt voor kandidaat-kopers plaats.

Ambtelijk medewerker Jelle Kaars vertelde dat er voor de geplande ontsluitingsweg twee varianten zijn getekend. Eén verbindt de wijk in een rechte lijn met de Keetzijde. Een andere variant buigt bij de Keetzijde zowel naar links als naar rechts. Enkele schermen (haag of stadskorven) moeten het licht van koplampen opvangen, zodat bewoners van het Oorgat niet binnenshuis met ‘een zonnebril’ op hoeven te zitten. “De weg wordt zo ingericht dat het duidelijk een secundaire ontsluiting is en geen doorgang richting de Broeckgouw of vice versa.”

Aan de hand van tellingen uit 2011 (doorgerekend richting 2025) liet de verkeersdeskundige zien dat er volgens landelijke normen acceptabele verkeersbewegingen bijkomen. Zeker als in 2018 de 3e ontsluitingsweg richting N247/N244 er komt.

Hierna was het de beurt aan betrokkenen om te reageren. Nu al is er veel ongerustheid over de veiligheid van fietsers en wandelaars op de Keetzijde. Kaars bracht in dat in de nieuwe situatie de 30 km-zone zal worden vergroot tot aan de nieuwe wijk. En dat het verkeer via fysieke maatregelen geremd zal worden. “De stoep zal worden doorgetrokken en voor fietsers moet er ook meer veiligheid komen.”

“Waarom niet de gehele Keetzijde veranderen in een 30 km. zone?” vroeg een bewoonster van het Oorgat zich af. “Of de verkeerssituatie rond de Kettingbrug veiliger maken voor fietsers!”, reageerde een ander. “Dat zou u kunnen aangeven in uw zienswijze op dit plan”, was het antwoord. Dat kan nog tot 2 november bleek.

Ook het feit dat dagelijks veel vrachtwagens vastlopen op de Keetzijde en omgeving, is een bron van grote irritatie. Kaars zegde toe dat de gemeente dit als urgente prioriteit wil aanpakken. Onder meer door een adreswijziging door te voeren langs de Zeedijk. Zowel Jan Buis (To) als de firma Kras (waar veel van het verkeer op af rijdt) hebben een zelfde huisnummer. De één woont echter in Edam en het bedrijf staat in Volendam. Verwarrend voor de buitenlandse vrachtrijders.

Met name bewoners van de Versteegsingel zien in de praktijk dat een 30 km-zone niet betekent dat het automatisch veilig en plezierig wonen is. “Onze huizen zijn er niet op gebouwd. Zeker al die bouwbusjes uit Volendam die hier ’s morgens en ’s middags doorheen razen zijn een groot probleem.”
Hier was de roep om veel strengere controles en vooral fysieke maatregelen die hard rijden onmogelijk maken. Maar ook klonk er onder aanwezigen angst door dat de nieuwe weg straks een extra sluiproute wordt voor bewoners van de Broeckgouw. “Maak dat onmogelijk!”

Waarom niet alleen ontsluiten met een fietspad richting Keetzijde. Dat maakt de omgeving veel veiliger en is gezonder in de meest brede zin!”
Hoe langer de avond duurde hoe meer de roep klonk om de beoogde auto-ontsluiting richting Keetzijde niet aan te leggen. “Waarom gaan de woonwensen van deze mensen boven onze woonwensen?” vroeg de heer Lagerburg zich onder applaus af.

Met als toezegging dat er extra goed gekeken gaat worden naar de (veiligheid van de) Versteeghsingel en er onderzoek komt naar de mogelijkheid om de Broeckgouw aan de noordzijde in de spits af te sluiten, riep zowel Kaars als de wethouder de aanwezigen op om snel met zienswijzen te komen.

Wethouder Kes: “Het gaat nu om de wijziging van het verkeer binnen het bestemmingsplan. De inrichting volgt later.”

Of er een heroverweging van het reeds genomen besluit volgt, ligt volgens de wethouder aan de gemeenteraad. Het ontwerpbestemmingsplan gaat straks met de zienswijzen naar de raad. In het voorjaar van 2016 volgt de uitwerking en in de zomer van volgend jaar de verkoop. Aan potentiele kopers zal gemeld worden dat de weg nog geen zekerheid is.
Versteeghsingel en veiligheid pijnpunten bij ontsluiting nieuwe wijk Keetzijde

Afgelopen dinsdagavond gingen zo’n 50 inwoners in gesprek met wethouder Kes en verkeersdeskundige Jelle Kaars van de gemeente Edam-Volendam over de ontsluiting van de nieuw te ontwikkelen wijk aan de Keetzijde. Veel bewoners zijn, ondanks redelijk geruststellende berekeningen, bang dat het autoverkeer voor nog meer onveiligheid en schade aan woningen zal zorgen. Met name bewoners van de Burgemeester Versteeghsingel ondervinden nu al dagelijks veel overlast en ellende.

Marisa Kes leidde de avond aan de Schepenmakersdijk in met een korte terugblik. In eerst instantie stonden veel grotere aantallen woningen gepland aan de ‘Edamse’ kant van de Broeckgouw. Samen met een groot Woonzorgcomplex. Na flink wat protest werd dit plan herzien en kwam er ruimte voor maximaal 100 woningen. Dat worden er nu 85. De raad is inmiddels unaniem akkoord gegaan met de plannen, inclusief de uitwerking om tot een verbindingsweg te komen.

Een mooie wijk, vonden ook de aanwezigen. Uit een woonwensen enquête onder jonge starters, want daar ligt de behoefte, is gebleken dat een grote meerderheid er de voorkeur aan geeft om de nieuwe wijk te ontsluiten via een autoweg richting de Keetzijde. De woningen horen op die manier meer bij Edam.

Het door veel groen omzoomde wijkje moet in 2016 een start krijgen. Op 22 oktober vindt in de Singel de eerste informatiemarkt voor kandidaat-kopers plaats.

Ambtelijk medewerker Jelle Kaars vertelde dat er voor de geplande ontsluitingsweg twee varianten zijn getekend. Eén verbindt de wijk in een rechte lijn met de Keetzijde. Een andere variant buigt bij de Keetzijde zowel naar links als naar rechts. Enkele schermen (haag of stadskorven) moeten het licht van koplampen opvangen, zodat bewoners van het Oorgat niet binnenshuis met ‘een zonnebril’ op hoeven te zitten. “De weg wordt zo ingericht dat het duidelijk een secundaire ontsluiting is en geen doorgang richting de Broeckgouw of vice versa.”

Aan de hand van tellingen uit 2014 (doorgerekend richting 2025) liet de verkeersdeskundige zien dat er volgens landelijke normen acceptabele verkeersbewegingen bijkomen. Zeker als in 2018 de 3e ontsluitingsweg richting N247/N244 er komt.

Hierna was het de beurt aan betrokkenen om te reageren. Nu al is er veel ongerustheid over de veiligheid van fietsers en wandelaars op de Keetzijde. Kaars bracht in dat in de nieuwe situatie de 30 km-zone zal worden vergroot tot aan de nieuwe wijk. En dat het verkeer via fysieke maatregelen geremd zal worden. “De stoep zal worden doorgetrokken en voor fietsers moet er ook meer veiligheid komen.”

“Waarom niet de gehele Keetzijde veranderen in een 30 km. zone?” vroeg een bewoonster van het Oorgat zich af. “Of de verkeerssituatie rond de Kettingbrug veiliger maken voor fietsers!”, reageerde een ander. “Dat zou u kunnen aangeven in uw zienswijze op dit plan”, was het antwoord. Dat kan nog tot 2 november bleek.

Ook het feit dat dagelijks veel vrachtwagens vastlopen op de Keetzijde en omgeving, is een bron van grote irritatie. Kaars zegde toe dat de gemeente dit als urgente prioriteit wil aanpakken. Onder meer door een adreswijziging door te voeren langs de Zeedijk. Zowel Jan Buis (To) als de firma Kras (waar veel van het verkeer op af rijdt) hebben een zelfde huisnummer. De één woont echter in Edam en het bedrijf staat in Volendam. Verwarrend voor de buitenlandse vrachtrijders.

Met name bewoners van de Versteegsingel zien in de praktijk dat een 30 km-zone niet betekent dat het automatisch veilig en plezierig wonen is. “Onze huizen zijn er niet op gebouwd. Zeker al die bouwbusjes uit Volendam die hier ’s morgens en ’s middags doorheen razen zijn een groot probleem.”
Hier was de roep om veel strengere controles en vooral fysieke maatregelen die hard rijden onmogelijk maken. Maar ook klonk er onder aanwezigen angst door dat de nieuwe weg straks een extra sluiproute wordt voor bewoners van de Broeckgouw. “Maak dat onmogelijk!”

Waarom niet alleen ontsluiten met een fietspad richting Keetzijde. Dat maakt de omgeving veel veiliger en is gezonder in de meest brede zin!”
Hoe langer de avond duurde hoe meer de roep klonk om de beoogde auto-ontsluiting richting Keetzijde niet aan te leggen. “Waarom gaan de woonwensen van deze mensen boven onze woonwensen?” vroeg de heer Lagerburg zich onder applaus af.

Met als toezegging dat er extra goed gekeken gaat worden naar de (veiligheid van de) Versteeghsingel en er onderzoek komt naar de mogelijkheid om de Broeckgouw aan de noodzijde in de spits af te sluiten, riep zowel Kaars als de wethouder de aanwezigen op om snel met zienswijzen te komen.

Wethouder Kes: “Het gaat nu om de wijziging van het verkeer binnen het bestemmingsplan. De inrichting volgt later.”

Of er een heroverweging van het reeds genomen besluit volgt, ligt volgens de wethouder aan de gemeenteraad. Het ontwerpbestemmingsplan gaat straks met de zienswijzen naar de raad. In het voorjaar van 2016 volgt de uitwerking en in de zomer van volgend jaar de verkoop. Aan potentiele kopers zal gemeld worden dat de weg nog geen zekerheid is.
 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook