Verkoop woningen Keetzijde in Broeckgouw eind 2015

Verkoop woningen Keetzijde in Broeckgouw eind 2015

In 2014 heeft de gemeente Edam-Volendam een woningbehoefte onderzoek laten verrichten onder jonge Edammers. De populatie van Edam krimpt al enige tijd, Mede het gevolg van het gebrek aan passende (en betaalbare) huisvesting voor jonge gezinnen. Zo’n tachtig te bouwen woningen in de Broeckgouw aan de Keetzijde moeten weer wat lucht gaan bieden. Wel wordt een eerder plan bijgesteld: de wijk krijgt meer starterswoningen.

De ontwikkeling van de Broeckgouw heeft voor Volendam reeds gezorgd voor een aanzienlijke bevolkingsgroei. Het realiseren van deelgebied Keetzijde, met circa 80 woningen, zou op bescheiden schaal wellicht datzelfde effect voor Edam kunnen bewerkstelligen.

Meer starters
Op dit moment wordt de haalbaarheid van een woningprogramma met een hoog aandeel starterwoningen onderzocht, zoals tijdens de raadspresentatie van het woningbehoefte onderzoek is aangekondigd. De voortgang hiervan wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2015 aan de gemeenteraad gepresenteerd. Bij positieve besluitvorming ten aanzien van het aangepaste woningprogramma, kan een eerste verkoop eind 2015 worden gepresenteerd.

Later dan gepland
Oorspronkelijk was voor deelgebied Keetzijde sprake van een relatief duur woningprogramma. Doordat het college van B&W tegemoet wil komen aan de woningbehoefte van jonge huishoudens (starters), die op dit moment geen betaalbare woning binnen Edam kunnen vinden en daardoor wegtrekken, is gekozen het programma aan te passen. De ontwikkeling van dit deelgebied is daardoor later aan de orde dan oorspronkelijk was voorzien.
 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook