Vergroening Edam-Volendam

Deze zomer heeft de gemeente Edam-Volendam deelgenomen aan de Nationale groencompetitie Entente Floriade. Met de uitgave van Vitale Groene Stad heeft Entente Floriade zich ontwikkelt tot een kennis centrum die mee denkt in praktische oplossingen met hechte samenwerking met o.a. Operatie Steenbreek, die burgers stimuleert tot vergroening  van hun tuin.

De genoemde organisatie organiseert jaarlijks deze wedstrijd om het grote belang van het groen in onze samenleving in zowel het stedelijk als in het landelijk gebied te agenderen. Onze gemeente is als derde (brons) geëindigd bij de verkiezing van 2018 in de categorie steden. 

De gemeente werkt volgens het rapport serieus aan het vormgeven van een goed groenbeleid. De vertaling naar het dagelijkse beleid moet nog komen.
Er zijn enthousiaste ambtenaren, maar daar is het nog bij gebleven. Een goed groenbeleid met een vertaling naar de dagelijkse praktijk is nog niet beschreven.

De jury beveelt aan om expliciet beleid te maken voor natuur, landschap en biodiversiteit. Sluit daarbij aan op Natura 2000 (Zeevang, Markermeer). Trek de natuur via de stadsrand, groene wiggen en groenverbindingen de stad in en faciliteer dat met inrichtingsmaatregelen.  

Conclusie en aanbevelingen
Behoud het enthousiasme voor het groen en zorg voor verbinding met andere beleidsterreinen. Een meerjarig uitvoeringsplan en een onderhoudsplan, inclusief kwaliteitsbewaking zorgen er ervoor dat de unieke eigen ploeg optimaal blijft functioneren. Het onderhoudsniveau mag omhoog. Het opstellen van een bomenplan moet als noodzakelijk worden beschouwd. Voorlichting geven over groene tuinen en groene erfafscheidingen verdient nadrukkelijk aanbeveling.
Stimuleer moderne vormen van communicatie en participatie die kunnen bijdragen aan een meer afwisselende openbare ruimte, zowel binnen de stedelijke kernen als in de landschappelijke randen of het landelijk gebied. Aandacht voor groen erfgoed, gezondheid, ecologie en duurzaamheid kunnen hierin een rol spelen.

Wat ook in het rapport vermeld wordt: dat de overvloedig versteende (voor)tuinen een versnelde en intensieve campagne, zoals operatie Steenbreek, nodig maakt om ook hittestress te verminderen.
De resultaten op het gebied van duurzame energie zijn zeer bescheiden. Er zijn weinig zonnepanelen en er is geen subsidieregeling.

Kortom er is volgens de werkgroep Groen en Entente Floriade nog veel werk aan de winkel om bij een volgende groencompetitie één of twee plaats te stijgen.
De werkgroep Groen denkt graag met u mee.
Werkgroep Groen, p/a Willem Jonk. Mail koentie@wxs.nl

p.s. Het volledige rapport is te vinden op de gemeente site. Juryrapport Edam-Volendam
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook