Verbod op lachgas en vermindering vuurwerk

In de aanstaande raadsvergadering van 27 mei staat onder meer de actualisatie van de lokale Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op de agenda. Een motie van Lijst Kras uit 2019 over het verbod van lachgas en een motie uit hetzelfde jaar van Lijst Kras, Zeevangs Belang, het CDA, de VVD en VD|80 over de vermindering van vuurwerkoverlast zullen daarbij meegenomen worden.

De vuurwerkmotie had als insteek om vuurwerkafval anders te organiseren. Voorgesteld wordt om met een vergoeding te komen. Dan ging het om een pilot waarbij voor elke kilo vuurwerkafval 0,25 euro wordt verstrekt. De vijf partijen, goed voor een ruime meerderheid in de raad, overwegen om met aanvullende maatregelen te komen die moeten leiden tot een verdere beperking van de vuurwerkoverlast.

Een motie over lachgas zal ook aan de orde komen. Het gaat om een totaalverbod dat opgenomen moet worden in de APV.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook