“Veel onrust en slapeloze nachten”

“Veel onrust en slapeloze nachten”

Woonproject De Botter valt bij buurtbewoners niet in goede aarde

“We voelen ons niet serieus genomen. De gemeente en projectontwikkelaar Van Wijnen hebben laten weten dat we wel mee mogen denken over het woonproject maar dat we géén inbreng hebben. Voor ons gevoel heeft dat bar weinig met participatie te maken”, aldus Ludo Voorn, woonachtig in de Pieter Claesstraat.

Het is duidelijk. Het plan om 28 eengezinswoningen te realiseren op de locatie van voormalige school De Botter valt bij buurtbewoners niet in goede aarde. En dat is nog mild uitgedrukt. Bewoners van de hofjes Pieter Claesstraat en Hendrick Dirckszstraat zijn boos. En zeer verontrust. Ludo Voorn benadrukt dat niet alleen hij op zijn achterste benen stond toen het plan 7 juli gepresenteerd werd.

Bezwaarschrift
“Inmiddels hebben 61 mensen een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente en de projectontwikkelaar. En ze maken zich allemaal grote zorgen. Ik vind het niet erg om het woord te voeren, maar laat het duidelijk zijn dat er tientallen mensen zijn die de plannen zoals ze nu op tafel liggen, afkeuren. ”

Aan de Hendrick Dirckszstraat staat nu de voormalige school De Botter. Het plan is om deze locatie een nieuwe bestemming te geven. Projectontwikkelaar Van Wijnen wil op de plek van de oude basisschool 28 eengezinswoningen realiseren. Het plan krijgt de naam De Botter. En de woningen zullen verhuurd worden aan mensen met een middeninkomen. De gemeente laat weten hiermee aan de vraag naar middeldure huurwoningen in de gemeente Edam-Volendam te voldoen.

Wat is nu eigenlijk het probleem? De toon werd al gezet in de uitnodigingsbrief van de projectontwikkelaar, aldus Voorn. “Er was veel commotie over de uitspraak ‘het gaat om meedenken, niet om inspraak’. Daarbij hadden de meesten van ons verwacht dat er meerdere plannen zouden worden gepresenteerd waaruit de bewoners een keuze konden maken. Maar tijdens de bijeenkomst van 7 juli bleek dat er slechts één plan was. Wij als bewoners hebben het gevoel dat we het allemaal even door onze strot geduwd kregen. Van Wijnen heeft kenbaar gemaakt dat ze door de gemeente aangesteld zijn om dit plan te realiseren. Het lijkt me dat een dergelijke grote opdracht conform wet en regelgeving openbaar aanbesteed dient te worden.”

Woede en ongeloof
Tijdens die bewuste eerste bijeenkomst liepen de emoties hoog op. Woede en ongeloof wisselden elkaar af. “Er staan zoveel woningen gepland dat de privacy van meerdere bewoners wordt aangetast”, legt Voorn uit. “Er is zelfs een bewoner die moest ontdekken dat er pal tegen zijn tuin zes woningen staan gepland. Weg zonnetje in de tuin, weg privacy.”
Maar ook zijn er vragen over warmtepompen die op de daken van de bergingen komen te staan. Buurtbewoners vrezen geluidsoverlast. Ook vindt men dat weinig aandacht geschonken is aan groenvoorzieningen en speelgelegenheid voor kinderen. Daarnaast wordt verwacht dat er een grote toename zal zijn van verkeersbewegingen.

Onveilige situatie
“We hebben in het verleden heel veel actie gevoerd om de doorgang tussen de twee pleintjes af te sluiten voor auto’s. Er werd een zogeheten ‘knip’ gezet, een afsluiting voor verkeer. Maar het ziet er nu naar uit dat er weer doorgaand verkeer zal zijn. En dat betekent een zeer onveilige situatie voor spelende kinderen, voetgangers en fietsers.
Maar hoe nu verder? “Wij vragen de gemeente met klem om de grond niet ten behoeve van deze invulling aan Van Wijnen te verkopen. We zouden het zeer op prijs stellen als de gemeente een bijeenkomst met ons buurtbewoners zou plannen zodat we kunnen communiceren over een alternatief. Misschien terug naar de tekentafel. Een suggestie voor een nieuwe invulling is een aantal van vijf seniorenwoningen, want daar is immers een groot tekort aan. Met daaromheen veel groen en een speelplek voor kinderen.”

Reactie gemeente
‘Het project de Botterschool zit nog in de beginfase. We vinden het belangrijk dat er een participatietraject doorlopen wordt. De bewonersavond van 7 juli jl. is de start geweest van dit traject. Op deze avond heeft de ontwikkelaar haar eerste plannen gepresenteerd. Aan de buurtbewoners is gevraagd wat zij er van vinden, wat er beter kan en waar ze zich zorgen over maken. Alle input en antwoorden die door de bewoners gegeven zijn worden momenteel geïnventariseerd. Daarna zal bekeken worden wat er met ieder punt gedaan kan worden. Als een punt niet meegenomen wordt in de verdere planontwikkeling wordt er uitgelegd waarom dat zo is. Dat gaat gebeuren tijdens de volgende bijeenkomst met de buurt. Wanneer deze plaatsvindt is nog niet bekend.’ 

Foto onderschrift:
Tientallen buurtbewoners maken zich zorgen over het woningbouwproject De Botter. Foto: Cor Kes


 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook