Uitspraak rechter over serres

Besluit gemeente wordt vernietigd
"Op vrijdag 4 mei deed de bestuursrechter Mr. S.W. van Kasbergen van de rechtbank Noord-Holland een belangrijke uitspraak voor veel bewoners van het bestemmingsplangebied Nieuw-Volendam te Volendam.


De zaak was aangespannen door Hennie Schilder eigenaar bewoner van Tjalk 9 te Volendam die middels zijn advocaat Mr L.A.H.M Creemers te Edam in beroep was gekomen van een omstreden besluit van het College van B & W gemeente Edam-Volendam over een ingetrokken omgevingsvergunning voor een serre /aanbouw welke vergunning nota bene eerder aan hem op 30 oktober 2019 door hetzelfde college nog was verleend.

Het was een beslissing op een ingediend bezwaarschrift door buurman C.J. Tol tegen de verleende omgevingsvergunning. Voor Hennie Schilder was dit bezwaarschrift om onbegrijpelijke redenen gegrond verklaard nu alle relevante belangen, zo ook die van de buurman reeds meegenomen waren zoals mogelijke licht en zonderving ten gevolge van de voorgenomen bouw der serre /aanbouw met een diepte van 3 meter achter zijn woning .

Zelfs de welstandscommissie had het bouwplan goedgekeurd onder andere met verwijzing naar talrijke eerdere serre/aanbouwen die waren gerealiseerd in het plangebied aan de achterzijde van diverse woningen .

De zitting vond plaats op 2 april 2021. De bestuursrechter maakte korte metten met de gegrondverklaring van de bezwaren van C.J. Tol door B&W. Het college handelde volgens haar simpelweg in strijd met de wet. Op grond van de wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht in combinatie met het in deze toepasselijke besluit omgevingsrecht ( de BOR ) was in het geheel geen omgevingsvergunning noodzakelijk !

Het omstreden besluit werd door haar vernietigd. Daarmee kwam de onrechtmatigheid van dit besluit volgens haar vast te staan en werd het College van B & W ook schadeplichtig geacht jegens Hennie Schilder.

In concreto werd de schade van de gevorderde afbouwkosten van de serre afgewezen met als redenering dat de serre ten gevolge van haar uitspraak ( af ) gebouwd kon worden.

Het College van B & W werd door haar nog wel veroordeeld in de proceskosten.

De uitspraak heeft gevolgen voor inmiddels gerealiseerde en nog te realiseren serre /aanbouwen in het plangebied. In het verleden heeft het College in tal van vergelijkbare gevallen onterecht geoordeeld dat een omgevingsvergunning noodzakelijk was . Er werd door B & W al niet meer gehandhaafd bleek ter zitting.

De gemeente Edam-Volendam heeft zich na de uitspraak waarschijnlijk om die reden beperkt tot de mededeling dat zij de uitspraak nog bestuderen. "
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook