Uiterlijk tijdelijke bouwwerken

Het is waarschijnlijk een voortvloeisel van de klachten over het uiterlijk van de pinautomaat in de Baanstraat. Dit bouwwerk kon geplaatst worden zonder toetsing aangezien het om een tijdelijke (vergunningsvrije) situatie gaat. Maar ook tijdelijke bouwwerken zullen vanaf heden getoetst worden.

Vergunningsvrije bouwwerken die worden geplaatst in de openbare ruimte dienen te voldoen aan de HIOR (handboek Inrichting Openbare Ruimte) en worden voor akkoord voorgelegd aan de welstands- en monumentencommissie. ‘Indien blijkt dat dat er bij een tijdelijk bouwwerk sprake is van buitensporigheid van het uiterlijk en een bouwwerk dat afbreuk doet aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied, wordt na advies van de welstandscommissie, gehandhaafd. Ook moet bij elk advies de tijdelijkheid begrensd worden.’

 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook