Toeristisch Platform Edam-Volendam


In 2019 is tijdens meerdere bijeenkomsten met ondernemersverenigingen, KHN Afdeling Edam-Volendam, raadsleden, de gemeente, leden van de Stichting Tourist Information Edam Volendam (STIEV/VVV) intensief gesproken over de toeristische toekomst van onze gemeente. Toerisme is een belangrijke pijler onder onze economische welvaart. Toerisme brengt veel werkgelegenheid. Niet alleen rechtstreeks binnen de sector, maar ook via gelieerde bedrijven. Al deze bedrijven zorgen voor veel werkgelegenheid en nemen diensten af van andere lokale bedrijven. Een groot deel van dit kapitaal stroomt op vele manieren de lokale economie weer in. In de lokale winkels wordt zowel besteed door de bezoeker als de werkende inwoner. Maar toerisme kan ook een keerzijde hebben in de vorm van overlast, verrommeling en aantasting van identiteit. 

Op al deze vlakken is in gezamenlijkheid geconstateerd dat nietsdoen geen optie meer is. Plannen en onderzoeken moeten uit die la, waar ze telkens weer in verdwijnen. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten is een samenwerking ontstaan tussen de STIEV/VVV, KHN Afdeling Edam-Volendam, Ondernemend Volendam en de Ondernemersverenigingen van Edam en Zeevang: Het Toeristisch Platform (TP)! 

Al deze partijen samen hebben de bedoeling om de belangen en proposities van de drie kernen van onze gemeente te behartigen. Gezamenlijk hebben we immers een pracht product. Het TP komt met een actieplan en gaat aan de slag. 

Ook de gemeentelijke politiek onderschrijft de doelstelling en plannen van het TP.  In november 2019 hebben de raadsleden met een motie beschikbaar budget gesteld om het TP van start te laten gaan. Het TP wil gesprekspartner met de gemeente zijn. Ook deze samenwerking is belangrijk, want zonder de gemeente komen we niet ver. 

Het TP heeft inmiddels een kwartiermaker de opdracht gegeven om het TP als stichting vorm te geven, stakeholders te benaderen en met de gemeente in gesprek te gaan om verdere structurele afspraken te maken. Het platform moet van ons allemaal zijn en blijven, zodat het voor alle betrokken partijen, de ondernemers én de inwoners van de gemeente van toegevoegde waarde is. 

Juist in en na deze crisis moet hard gewerkt worden aan sturing op het Toerisme. Via de eerder genoemde organisaties die verenigd zijn in het TP wordt regelmatig teruggekoppeld over de plannen en activiteiten.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook