Toeristenbussen binnen de vesting?

Egbert Snijder was een verzetsman die tijdens de oorlog in 1945 door de Duitsers is gefusilleerd. Ter nagedachtenis is in 1949 het Egbert Snijdermonument onthuld. Het staat nu in het nabijgelegen park aan de Singelweg. En er is een plein naar hem vernoemd. De laatste tijd is om dit Egbert Snijderplein altijd wat te doen. Al jaar en dag zijn hier 24 parkeerplaatsen voor omwonenden. Na een ongelukkig raadsbesluit zouden er toeristenbussen parkeren. Maar plotsklaps moest er een ‘tijdelijke’ brandweerkazerne komen. Nee toch weer niet. Toen kwamen die toeristenbussen weer in beeld. Willen we dat binnen de vesting? Na al het gesol en gezwalk rondom dit plein hebben omwonenden met 275 handtekeningen in hun achterzak met succes een burgerinitiatief ingediend om gehoord te worden. Ook de participatie verliep ongelukkig.

Tijdens de afgelopen Begrotingsraad heeft GroenLinks, met steun van de PvdA, een motie ingediend om het ‘toeristenbussenbesluit’ op het Egbert Snijderplein op te schorten. Ons voorstel is met een meerderheid van stemmen aangenomen. Nu kan de wethouder vrijuit in gesprek met de omwonenden en is hij niet meer gebonden aan het raadsbesluit. Samen kunnen ze nu het beste plan uitdokteren voor deze omgeving. Bewoners zijn ervaringsdeskundigen, zij kennen het gebied op hun duimpje en weten waar behoefte aan is. Het is verstandig om die kennis te benutten.

GroenLinks was destijds als enige partij tegen dit plan om toeristenbussen naar de vesting te halen. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid en overlast is het verstandig om deze bussen te weren uit de bebouwde kom. In Volendam hebben we die les wel geleerd. Het belang van bewoners gaat boven het belang van toeristen. Bewoners wonen in Edam, toeristen zijn slechts te gast. Toeristen lopen graag een stukje in een mooie omgeving. En voor sommigen een eyeopener: Bedenk dat de uitstapplaats voor toeristen een andere kan zijn dan de parkeerplaats van de bus.

De gemeente vindt participatie een belangrijk onderdeel in de planvorming. We hebben zelfs een participatienota. Toch zien we dit meedenken en meedoen nog te vaak misgaan. Neem de gesprekken serieus. Denk na over de aanpak, maak een tijdpad met duidelijke afspraken, maak een agenda en een verslag, wees open over de verschillende belangen, etc. Voor beide partijen is veel te leren en te winnen. Het plan om bussen op het Egbert Snijderplein te laten parkeren is vast niet uit de lucht komen vallen. Welk probleem moest eigenlijk opgelost worden? Kan dat niet anders? Met goede wil van alle partijen zal het vast goed komen. Succes ermee!
John Kluessien namen GroenLinks Edam-Volendam


 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook