Toch onderzoek naar parkeergarage onder Korsnäs - bron VVD

Al vele jaren wordt gesproken over het project Korsnäs op de Baandervesting in Edam. Het college deed tijdens de raadsvergadering van 22 november het voorstel een parkeergarage als onhaalbaar te bestempelen. En hoewel nog niet zeker is of dat kan, stelt het college dat bezoekers moeten parkeren aan de randen van Edam.

Met name de fracties van VVD en CDA vonden de onderbouwing voor die keuze dermate mager, dat mede namens de coalitiepartijen een wijzigingsvoorstel/amendement werd ingediend. Deze draagt het college van burgemeester en wethouders op nu geen keuze te maken, maar eerst meerdere varianten goed te onderzoeken voordat de raad een besluit neemt.

Namens de coalitie lichtte VVD-fractievoorzitter Emile Karregat het amendement toe: “De raad wil weten in welke context een parkeergarage wel mogelijk zou zijn. Als dat betekent dat er extra starters- of seniorenwoningen bij het bestaande plan komen zou dat een win-win situatie zijn, want de vraag naar woningen voor starters en senioren is zeer groot.”

Ook een variant met een half verdiepte garage voor alleen bewoners gaat onderzocht worden. Het amendement kreeg unanieme steun van alle partijen in de gemeenteraad. Het is niet zo dat er daarmee gegarandeerd een parkeergarage zal komen, maar wel zal de raad alle mogelijkheden en consequenties goed in beeld hebben voordat zo’n verstrekkend besluit wordt genomen. Het college van burgemeester en wethouders zal naar verwachting de diverse scenario’s voor april 2019 hebben uitgewerkt. Daarna zal de gemeenteraad een keuze maken.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook