Tijdelijke verhuizing Brandweer Edam

Tijdelijke verhuizing Brandweer Edam

Raad moeten kiezen uit opties busstation of nabij Singelgebouw

Nu de herontwikkeling van de Hoogstraat en het achtergelegen terrein steeds dichterbij komt, wordt het voor het gemeentebestuur zaak een oplossing te vinden voor herhuisvesting van Brandweer Edam. Een definitieve oplossing laat nog op zich wachten, waardoor geopteerd wordt voor tijdelijke huisvesting. Na een zoektocht komen slechts twee opties in beeld: Het parkeerterrein nabij Hof van Holland, naast busstation Edam en de parkeerlus nabij het Singelgebouw aan de Burgemeester Versteegshingel.

Het gemeentebestuur wil het voorstel in de raadsvergadering van 22 oktober inbrengen. Hiervoor wordt maximaal 560.000 gereserveerd. Af te schrijven over een periode van 15 jaar.

Edam-Volendam heeft in januari van dit jaar besloten om het politiebureau aan De Deimpt in Volendam aan te kopen. Op deze locatie ziet de raad toekomstmogelijkheden om de brandweer van zowel Edam als Volendam te huisvesten. En mocht dit niet lukken woningbouw te realiseren.

Bij de brandweer lopen verschillende trajecten over een nieuw dekkingsplan in het kader van de wet normalisatie rechtspositie ambtenaren. In combinatie met diverse ruimtelijke ontwikkelingen in zowel Edam als Volendam is het volgens het gemeentebestuur van belang dat er een onderbouwde toekomstvisie van de brandweer wordt opgesteld.
Mede door de corona-uitbraak is er vertraging opgelopen. Een definitieve locatie voor de post Edam is dan ook niet haalbaar voor medio 2021. Als gevolg hiervan heeft de gemeente een traject opgestart om een tijdelijke locatie voor Brandweer Edam te zoeken.

Uit een inventarisatie komen twee opties naar voren. Wensen en eisen zijn hierin tot een minimum beperkt. Op een relatief kleine kavel zouden twee tot drie auto’s kunnen worden ondergebracht.

Het gaat om het parkeerterrein naast het busstation, waar een wijziging op stapel staat om parkeren voor auto’s om te zetten naar parkeren voor touringcars.
Een tweede optie is de parkeerlus nabij het Singelgebouw. Deze optie is goedkoper (€ 473.000,-) en zorgt voor een snellere (3.41) opkomsttijd dan de eerste optie (4.12). De huidige opkomsttijd is 3.34. Daarbij kunnen in het Singelgebouw voorzieningen als kantine, kantoor, douches gerealiseerd worden.

Beide opties zullen nog verder worden uitgewerkt. Hierbij zal gekeken worden naar de (verkeers)veiligheid, de verkeerssituatie rond de locatie, technische uitvoerbaarheid, het huren of kopen van een tijdelijke garagevoorziening/loods, draagvlak in de omgeving.
Ingeschat wordt dat voor de realisatie vier maanden nodig is. Voor uitwerking van de plannen is acht tot tien weken nodig. Vandaar de haast van het gemeentebestuur.

 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook