Structureel geld vrij voor jongerenwerk

De gemeenteraad wordt op 22 oktober gevraagd om een besluit te nemen over de inzet van 200.000 euro ten behoeve van het jongerenwerk in Edam-Volendam. Volgens het gemeentebestuur is resultaat geboekt sinds de aanstelling van enkele straatwerkers.

In 2017 zijn gelden vrijgemaakt om gespecialiseerd jongerenwerk uit te voeren. Met als doel overlast te verminderen en het voorkomen van complexe sociale problematiek. Inmiddels is een evaluatie opgesteld. Op basis daarvan wil het gemeentebestuur nu structureel twee ton inzetten om de problemen te lijf te gaan.

Volgens de evaluatie waren de overlastmeldingen rondom jeugd in 2017 en 2018 stabiel. In 2020, met name in de maand januari, onder meer als gevolg van een onrustige oudejaarsnacht, is een afwijkend beeld te zien. Ook nu, in het coronatijdperk, waarin de jeugd elkaar op straat meer opzoekt, en de meldingsbereidheid van omwonenden groter is geworden, stijgen de overlastmeldingen.

“Desondanks heeft het jongerenwerk diverse resultaten behaald, waaronder het vroegtijdig en preventief signaleren van problematiek, doorverwijzen en coachen van jongeren en hun ouders, als ook het activeren van jongeren om aan hun toekomst te gaan werken. Dit en verschillende interventies hebben bijgedragen aan het voorkomen van overlast in wijken.”
Het jongerenwerk was gedurende de lockdown onder meer goed aanwezig op straat en bij de verschillende hangplekken.

Recent nog zijn de jongerenwerkers betrokken bij problemen in de Edamse Singelwijk en het Middengebied in Volendam. “Het werk is in deze onzekere tijd meer dan ooit nodig.”
Al met al is er veel vertrouwen in de huidige jongerenwerkers om de wijken leefbaar te houden.


 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook