Stichting De Schepenmakers tegen verhuizing gemeentelijk vergadercentrum

Naar aanleiding van recente berichten in de pers over een mogelijke toekomstige verhuizing van de gemeentelijke vergaderzalen in het HHNK-complex naar PX in Volendam vraagt Stichting De Schepenmakers het gemeentebestuur end e raad om dit besluit te heroverwegen.

De vergaderzalen met keuken en restaurant in het HHNK-complex zijn sinds de oplevering in 1978 naar volle tevredenheid in gebruik bij de gemeente Edam-Volendam. Het vergadercentrum is goed bereikbaar en representatief gelegen bij de ingang van Edam, en maakt deel uit van het monumentale historische complex van het voormalige Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De raadszaal heeft een kringopstelling met een licht hellende vloer met rondom een ruime publieke tribune en is voorzien van geavanceerde installaties voor beeld en geluid.

De architectonische kwaliteit van het vergadercomplex en de zorgvuldige inpassing ervan in de stedenbouwkundige structuur van het beschermd stadsgezicht van Edam is voor de Rijksdienst Cultureel Erfgoed recentelijk aanleiding geweest om het op te nemen in de nationale lijst van te beschermen “post ‘65 architectuur” die is samengesteld uit gebouwen die vanwege hun bijzondere karakter representatief geacht worden voor de architectuurontwikkeling in Nederland sinds 1965, het jaar waarin voor het laatst Rijksmonumenten zijn aangewezen. Gebouw en installaties zijn goed onderhouden en verkeren in een goede technische staat.

Daar staat tegenover dat de toneelzaal van PX, waar de raadsvergaderingen gehouden zouden moeten worden, ingrijpend verbouwd moet worden om te kunnen dienen als raadszaal met een ringvormige opstelling. Voor zover dat al mogelijk is zullen de daarmee gemoeide investeringen veel hoger zijn dan thans is voorzien. Bijkomend gevolg is dat de zaal als toneelzaal onbruikbaar wordt en, voor zover dat mogelijk is, voor iedere toneeluitvoering opnieuw moet worden ingericht. Daar komt nog bij dat het gebruik van het gebouw als vergaderlocatie met alles wat dat meebrengt aan ruimtegebruik ten koste zal gaan van de wijk- en buurtfuncties waarvoor PX thans in gebruik is.

Het verlaten van het bestaande vergadercentrum aan de Schepenmakersdijk te Edam zal betekenen dat dit complex voor langere tijd leeg komt te staan omdat een andere passende functie niet makkelijk te vinden zal zijn. Verbouwing tot appartementen zal het gebouw onherstelbaar aantasten en zeer kostbaar zijn. Sloop en vervanging door nieuwbouw met appartementen is in strijd met het hiervoor aangegeven beschermingsbeleid van rijkswege, en staat bovendien haaks op het door de gemeente bij de discussie over een nieuw stadhuis expliciet uitgedragen beleid van duurzaamheid en circulariteit bij het omgaan met de gemeentelijke gebouwenvoorraad.

In  het licht van het voorgaande adviseren wij u met klem om af te zien van de verhuizing van het gemeentelijke vergadercentrum naar PX in Volendam en in goed overleg met de huidige eigenaar van het HHNK-complex te komen tot verlenging van de huurovereenkomst dan wel, indien dat niet mogelijk zou zijn, terugkoop van dit deel van het complex. Beide opties hebben voor de gemeente het grote voordeel dat in alle rust en rekening houdend met mogelijke toekomstige bestuurlijke ontwikkelingen, kan worden gedacht over een goede en duurzame toekomst voor het vergadercentrum.
C.G. Veth, voorzitter, D.J.C. Rinkel, secretaris De Schepenmakers

 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook