Stichting “Alle Beetjes Helpen” gaat stoppen

In goed onderling overleg met de bestuursleden mw. Nel Eijk-Schaeffer (secretaris) en Theo Buijten (penningmeester) heeft Wil Tjoa als voorzitter/oprichter besloten om de activiteiten van de Stichting “Alle Beetjes Helpen” vanaf 1 mei 2020 af te ronden. Met het oog op zijn leeftijd (80) wil hij bij leven de werkzaamheden van de stichting beëindigen. De stichting werd in mei 2005 opgericht met als doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de jeugd in Indonesië. Goed onderwijs is de basis voor een goede toekomst en zeker in een land als Indonesië.

Vanaf het begin heeft de stichting gekozen voor kleinschalige ondersteuningen met als resultaat de hulp aan uiteindelijk 3 projectpartners:

Yayasan Bhinekka Tunggal Ika (YBTI) in Medan sinds mei 2005. Hieraan heeft de stichting 16 kleuterscholen met elk een gemiddelde bezetting van 3 leerkrachten en 45 leerlingen in al die jaren financiële ondersteuning gegeven.

Sekolah Luar Biasa (= Bijzondere School) “Abdi Kasih” in Martubung/Medan sinds 2016. Op deze school met internaat krijgen 80 kinderen met een beperking (o.a. autisme, Down syndroom, polio) aangepast onderwijs. Het gaat om leerlingen van 8-16 jaar. De stichting heeft geld beschikbaar gesteld voor 1) het onderhoud van de vier woonunits, 2) de uitbreiding van de groentetuinen en 3) de aanschaf van pompen i.v.m. wateroverlast tijdens het regenseizoen.

Zusters van de Orde der Franciscanen in Medan sinds 2018. Zij zorgen voor de naschoolse opvang van meer dan 80 lagere school leerlingen. Kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar wiens de ouders ’s middags nog werken, waardoor zij geen thuis hebben en op straat zouden zwerven.

Daarnaast heeft de stichting sinds 2005 in totaal 29 studenten (8 middelbare scholieren en 21 universitaire studenten) financieel ondersteund. Studenten en scholieren wiens de ouders niet in staat zijn de studies van de kinderen te bekostigen.

Het bestuur vraagt u vanaf het nieuwe jaar 2020 geen donaties meer te geven. Stichting “Alle Beetjes Helpen” beschikt momenteel nog over voldoende fondsen om haar project partners in de komende twee jaren te ondersteunen met hun aanvragen voor diverse schoolmaterialen.

Het bestuur wil via dit bericht al haar donateurs zeer hartelijk danken voor de ontvangen financiële hulp aan de stichting. U kunt ervan verzekerd zijn dat…. alle in de afgelopen 15 jaren geschonken “beetjes” ècht hebben geholpen en dat alle “beetjes” de kinderen een goede basis hebben gegeven voor hun toekomstige leven. Héél veel dank!
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook