Schandalig ! Zo ga je niet met 80/90 jarigen om

Dat de Meermin gerenoveerd moest worden, wisten we 15 jaar geleden ook al. In die afgelopen 15 jaar is alles op Volendam opgeknapt en gerenoveerd, Kloosterhof, Nicolaashof, Gouwzee, door weliswaar andere woonverenigingen, maar was Edam ook niet aan de beurt? Eigenaar Vestia en Zorgcirkel kwamen er niet uit, waar was de gemeente om te bemiddelen?
Wel een vergunning voor de Friese Vlaak, maar geen eisen m.b.t. de Meermin. Nu de Zorgcirkel de stekker uit de Meermin trekt, blijven de bewoners van de aanleunwoningen, zonder aanleunfunctie achter, want zij huren immers van de Vestia.

Dat de Zorgcirkel hierin, via bemiddeling en plaatsing, een heel groot aandeel had, telt plotseling niet meer.
Heel veel bewoners van de aanleunwoningen zijn hier terechtgekomen nadat het thuis niet meer ging, ook niet met de WMO en thuishulp, omdat de aanleunfunctie meer geborgenheid en snellere hulp bood, zeker bij mensen met een Volledig Pakket Thuis.

Ja, ze houden de hulp wordt er gezegd, maar dat is de thuishulp, die thuis niet meer voldoende was.

De 24-uurs bezetting vervalt, met het verhuizen van de intramurale cliënten naar de Friese Vlaak, maar de mensen in de aanleunwoningen worden aan hun lot overgelaten, en raken de aanleunfunctie en geborgenheid kwijt.

Immers het midden van de Meermin verhuist en daarmee worden alle sociale activiteiten, zoals gezamenlijke maaltijd, gezamenlijk koffie drinken, bingo, spelletjes, handwerken, bloemschikken, optredens van koren, enz. opgeheven.
De Zorgcirkel zegt te gaan onderzoeken waar behoefte aan is. Maar het was er al!

Zich verschuilend achter de Vestia, hebben ze bij het eruit trekken van de stekker voor het midden  van de Meermin, in feite ook de stekker uit de andere helft van de Meermin getrokken.

De bewoners van de aanleunwoningen worden in feite teruggeworpen op hun vroegere thuissituatie. Deze aanleunwoningen zijn overigens net zo oud als het hoofdgebouw, en dienen ook aangepast te worden, maar dat is aan de Vestia, want daar huren ze van, wordt gezegd door de Zorgcirkel.

Het is schandalig hoe er met de oudere bewoners van Edam wordt omgesprongen, en hoe de ouderenvoorzieningen op deze manier uit Edam verdwijnen.

De ouderenvoorzieningen binnen Edam moet behouden blijven, voor nu en voor de toekomst. Er is in Edam behoefte aan een nieuwe Meermin met alles erop en er aan.
Roline Peters, Spinnekopmolen 1 Edam


 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook