Scepsis over Transitievisie Warmte en regionale energieplannen

Waar de fracties van de PvdA en GroenLinks donderdag in de raad nog het meest enthousiast klonken over de lokale Warmtevisie en regionale energieplannen, die moeten leiden tot een ingrijpende verandering van onze energievoorzienig, reageerden de meeste fracties lauw en zelfs sceptisch over de kansen van diverse pilots in vier wijken van Edam-Volendam alsmede samenwerking in de regio. Wat zeker is dat windmolens op land en grote zonneparken geen steun krijgen. Ook viel, in navolging van landelijke politieke geluiden, het woord kernenergie in de raad.

Om de CO2 drastisch te verminderen zal ook Edam-Volendam een visie moeten ontwikkelen om dit te bereiken. Op wijkniveau worden er tot 2030 vier pilots gehouden de komende jaren. In Kwadijk wordt aansluiting gezocht met de stadsverwarming van Purmerend. In Oosthuizen zal een wijk gevoed gaan worden met thermische energie uit afvalwater en in het Middengebied van Volendam en de Watering in Oosthuizen wordt ingezet op all-electric.

Vraagtekens waren er over de haal- en betaalbaarheid. Deelname is vrijwillig en participatie is dan ook belangrijker dan ooit. “Dit project moet slagen wil je draagvlak behouden”, benadrukte John Kluessien (GroenLinks). Subsidies gebruiken of eigenaren van duurzame energie via de belastingen belonen, zouden volgens Jan Veerman (Lijst Kras) opties zijn.

Kijkende naar de regionale samenwerking wil Kick Maurer (Lijst Kras) windmolens alleen zien op zee, iets wat weer voor vraagtekens zorgde bij het CDA, waar men zich afvraagt wat dit doet met de visserij. De meeste partijen zien wel heil in de opdracht om zoveel mogelijk panden goed te isoleren, al bestaan er grote vraagtekens over de uitvoerbaarheid voor de oudste panden in de gemeente. Kick Maurer wees verder op de (betaalbare) ontwikkeling van folie als zonnecellen. “Panelen horen op daken niet in weilanden,” klonk het stellig.

Ben Bootsman steunfractielid van het CDA vroeg om binnen de regio ook te kijken naar kernenergie. Dit om de energiebehoefte in één klap op te lossen en verrommeling van het landschap tegen te gaan.
Dirk Dijkshoorn gaf aan zeker geen windmolens in de achtertuin te willen. Ook als het gaat om De Purmer.

Wethouder Runderkamp hoopt dat lokaal de participatie op gang kan komen in dit coronatijdperk. “Het gaat zo snel als het kan.”


 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook