RvS behandelt zienswijze op bouwplannen Baandervesting

Woensdag 7 oktober buigt de Raad van State zich in Den Haag over de enige ingebrachte zienswijze van een inwoner over de plannen om 80 woningen te bouwen langs de Baandervesting in Edam.

Waar de klankbordgroep (naaste omwonenden, Oud Edam, Ondernemersvereniging en andere betrokkenen) uiteindelijk  geen bezwaren meer hebben tegen de langlopende plannen, heeft een inwoner bezwaar aangetekend.

Archeologisch onderzoek
Op korte termijn zullen op het toekomstige bouwterrein de resterende proefsleuven worden gegraven. Dit om het archeologisch onderzoek af te ronden. Tijdens een eerder onderzoek in januari werden enkele funderingen gevonden van de voormalige lijnbaan. De onderzoekers gaven toentertijd aan interesse te hebben in vervolgonderzoek.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook