Ruim een miljoen voor brandweerkazerne Kwadijk

De brandweerkazerne van Kwadijk voldoet al jaren niet meer aan de gestelde eisen als het gaat om huisvesting. In 2018 is een kavel aangekocht. De oude garage is inmiddels verkocht voor € 50.000,-. Wanneer de nieuwe brandweerkazerne in gebruik wordt genomen vindt de overdracht plaats. De totale kosten voor het project komen uit op 1,2 miljoen euro.

De gemeenteraad wordt 28 januari gevraagd in te stemmen met het voorstel. Er zal worden uitgegaan van een sober en doelmatig gebouw. Onderzocht is of er extra maatschappelijke functies aan het gebouw zouden moeten worden toegevoegd. Inwoners van Kwadijk hebben aangegeven dat de aanwezige kerk, school en voetbalkantine voldoende invulling geven aan deze behoefte.

De nieuwe kazerne aan de Stationsweg wordt compact en zal voldoen aan de eisen van bijna energie neutrale gebouwen.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook