Rol gemeenteraad Waterland doorslaggevend

Edam-Volendam wijst Waterland vooralsnog niet af

Terwijl het gemeentebestuur van Waterland heeft aangegeven heil te zien in een fusie met de gemeenten Edam-Volendam en Landsmeer, ziet een raadsmeerderheid van Waterland dat niet zitten. Daar wordt voor zelfstandigheid geopteerd. Edam-Volendam vraagt nu om in gesprek te gaan over de uiteenlopende scenario’s.

In een brief aan het gemeentebestuur van Waterland geeft het college van B&W Edam-Volendam aan dat zij graag hoort welke scenario uiteindelijk de bovenhand gaat voeren. Ook is Edam-Volendam benieuwd naar de reactie van de gemeente Landsmeer.

Vanuit ‘een alert vanuit de leunstoel’ wordt het tijd om op te staan en aan te schuiven, blijkt uit de brief. Dat is wat het gemeentebestuur van Edam-Volendam voorstelt. “Wij constateren dat de gemeenteraden die een rol spelen in deze discussie over de bestuurlijke toekomst verschillende scenario’s kiezen of voorgelegd krijgen. Het zou de discussie overzichtelijker maken als alle betrokken gemeenteraden dezelfde scenario’s voorgelegd krijgen, om daar hun mening over te vormen.”

Edam-Volendam stelt voor om deze ‘gezamenlijke set aan scenario’s’ vervolgens voor te leggen aan de gemeenteraad.


 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook