Rechtszaak tegen gemeente over HHNK-panden

Op donderdag 31 maart is door de bestuursrechter te Haarlem een verzoek behandeld van de Stichting De Schepenmakers uit Edam. 
Deze stichting is een voortzetting van het Genootschap De Schepenmakers dat zich al sinds 2009 inzet voor een goede herbestemming van de voormalige panden van het Hoogheemraadschap aan de Schepenmakersdijk.
Naast de stichting ondersteunen twee Edamse particulieren, de heer Van der Kolk en de heer Oud dit verzoek alsmede de Bond Heemschut, een alom bekende en gezaghebbende landelijke vereniging die als doel heeft cultuurmonumenten te beschermen, het verzoek.

De rechter  moet een uitspraak doen  over de vraag of de gemeente Edam-Volendam juist heeft gehandeld door toestemming te geven aan de projectontwikkelaar De 4 jaargetijden B.V. om het nieuwste  deel van de panden  te verbouwen tot woningen
De Stichting c.s. zijn van mening dat de gemeente niet de juiste procedure heeft gevolgd. In de rechtszitting werd het verzoek toegelicht  door advocaat Bert Creemers. Tegenargumenten werden ingebracht door de advocaat van de projectontwikkelaar en van de gemeente.
De rechtszitting werd eenmaal geschorst omdat de rechter, de heer Everaerts,  eerst wilde nadenken over de ontvankelijkheid van het verzoek. Deze besloot na deze schorsing later te beslissen over de ontvankelijkheid en de partijen verder te horen. De totale duur van de rechtszitting kwam hiermee op ruim tweeëneenhalf uur.
Over veertien dagen volgt de uitspraak.
 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook