Raadsplein gemeente Edam-Volendam donderdag 13 december 2018

De vergadering van de voorbespreking van de raad en de raadsvergadering zijn live te volgen via de stream op de website:
https://www.edam-volendam.nl/portal-home/gemeenteraad_43278/


Onderdeel Tijd/plaats Onderwerp Indicatie
Tijd per onderwerp Status Voorzitter Namens college


Bespreekronde Ia
BR Ia

Grote zaal
Voorstel tot kennisneming onderzoeksrapport en
vaststellen plan van aanpak programma LEF.

Presentatie m.b.t.:
Kadernota handhaving openbare ruimte.
Actieprogramma Integrale Veiligheid

Voorstel 1e begrotingswijziging ODIJmond

19.30-20.15

20.15-21.15

21.15-21.30


Ter
bespreking/ advisering


Informatief

Ter bespreking/advisering

N.M. van Straalen


V. Tuijp
L.J. Sievers


L.J. Sievers
W.P.L.M. Runderkamp


W.P.L.M. Runderkamp

 

Pauze 
Hal 
21.30-22.00

 


Raadsvergadering
Raad

Raadszaal

Bijpraten raad omtrent stand van zaken ontwikkelingen Waterland, Landsmeer en Edam-Volendam.

Vaststellen Winternota (advisering via cie P&Cen A 20-11-2018)
Vaststellen belastingverordeningen 2019 en OZB (advisering via cie P&C en A 20-11-2018)

Besluit tot verlenen ontslag aan de heer vd Lee miv  01-01-2019.

Stukken uit het raadsplein die rijp zijn voor besluitvorming

22.00-23.00

Informatief


Besluitvormend
Burgemeester/
voorzitter L.J. Sievers
allen

Wij willen u er op wijzen dat de uiterste inleverdatum voor vragen van raadsleden en fractieleden aan het college is vastgesteld  28 november 2018
Spreekrecht burgers: aan het begin van de bespreekronde kunt u uw standpunt over een bepaald onderwerp toelichten.
Wilt u gebruik maken van het spreekrecht dan dien u dit tenminste 24 uur tevoren kenbaar te maken bij de griffie van de gemeente Edam-Volendam: griffie@edam-volendam.nl
of per telefoon 0299-398372. zie voor meer informatie de website www.edam-volendam.nl

 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook