Raadsbrede steun voor ‘programma Lef’

Terwijl de landelijke media bovenop de bestuurders van Edam-Volendam zijn gesprongen nu dezelfde gemeente serieus en langdurig werk wil maken van het terugdringen van alcohol (en drugs)gebruik onder jongeren, wil wethouder Tuijp ervoor waken dat dit als een boemerang terugkeert in het gezicht van de plannenmakers. “Het moet er niet voor zorgen dat het een averechts effect brengt in de gemeenschap.” De wethouder probeert als gevolg daarvan dan ook voorlopig in de luwte te opereren.

Recent is er een 0-meting gehouden, waardoor er de komende jaren gekeken kan worden of er sprake is van vooruitgang. Of dat er bijgestuurd dient te worden. Alle fracties waren positief over de wetenschappelijke aanpak, gebaseerd op het geroemde IJslandse Model. “Maar het is een kwestie van de lange adem”, vertelde wethouder Tuijp. Hij denkt dat pas over 15 tot 20 jaar bezien kan worden of de aanpak zijn vruchten heeft afgeworpen.

Ina Koning zal als gespecialiseerd onderzoekster aan de Universiteit van Utrecht, haar expertise inzetten om de resultaten inzichtelijk c.q. meetbaar te maken. Ze vertelde dat de uitgangspunten gericht zijn op het uitstellen van het drinkgedrag. Kinderen in de leeftijd tussen de 10 en 12 jaar vormen hierbij speerpunt. En uiteraard hun ouders.

Uit onderzoek is gebleken dat vanaf 13 jaar kinderen in Edam-Volendam veelvuldig maandelijks alcohol drinken. En dat 14-jarigen dit in grote getale wekelijks doen. En dat in veel hogere percentages dan het landelijk gemiddelde. Het gebruik van drugs ligt in het verlengde van dit gedrag. De sociale en maatschappelijke normen van ouders spelen hierbij een grote rol.

Preventie in de vorm van intensieve voorlichting en communicatie en alternatieve activiteiten aanbieden in combinatie met repressie (naleving en handhaving) zijn de sleutelwoorden om tot een gedegen plan van aanpak te komen.  In januari starten de eerste zichtbare activiteiten. Onder meer in de vorm van een informatiebrief, het aanbieden van trainingen en de kick-off richting de horeca. Tegelijkertijd wordt data verzameld. Op repressief vlak wordt de narcoticahond intensiever ingezet en zullen er meer (anonieme) controles worden uitgevoerd in de (para-commerciële) horeca.

Want de raad is flink ontstemd over het feit dat veel te veel minderjarige jongeren toch alcohol kunnen krijgen in gemeentelijke sportkantines, gangbare horeca of sociaal-culturele instellingen. De wethouder wilde donderdag niet melden om welke organisaties het gaat.

Duidelijk werd donderdag dat zonder een breed draagvlak de missie niet lukt. “We zoeken naar gedeelde verantwoordelijkheid in de samenleving.” De opgerichte denktank speelt daarbij een grote rol.

In de raad is er brede steun voor de aanpak. Met name een mentaliteitsverandering onder ouders wordt als cruciaal gezien. “Het excuus: dat deden wij vroeger ook, gaat niet meer op”, aldus Erik Schokker (Lijst Kras). “Als je ziet hoe makkelijk je aan (synthetische) drugs kunt komen en hoe schadelijk het is, dan kun je deze tijd absoluut niet vergelijken met je eigen jeugd.”

Alleen VD|80, bij monde van Mariska Bond, vroeg om te waken voor stigmatisering van de grote groep (Volendamse) jongeren die wel gezond en toekomstgericht leeft. “Ik heb zelf meegemaakt dat ik bij sollicitaties negatief geconfronteerd werd met vragen over de ‘Volendamse cultuur’. Dat zat me flink in de weg.”

Wethouder Tuijp deelde deze zorg en vertelde dat hij wil waken voor stigmatisering. “Al kan ik de onderzoeksresultaten niet mooier maken dan ze zijn.”
Raadsbrede steun voor ‘programma Lef’

Terwijl de landelijke media bovenop de bestuurders van Edam-Volendam zijn gesprongen nu dezelfde gemeente serieus en langdurig werk wil maken van het terugdringen van alcohol (en drugs)gebruik onder jongeren, wil wethouder Tuijp ervoor waken dat dit als een boemerang terugkeert in het gezicht van de plannenmakers. “Het moet er niet voor zorgen dat het een averechts effect brengt in de gemeenschap.” De wethouder probeert als gevolg daarvan dan ook voorlopig in de luwte te opereren.

Recent is er een 0-meting gehouden, waardoor er de komende jaren gekeken kan worden of er sprake is van vooruitgang. Of dat er bijgestuurd dient te worden. Alle fracties waren positief over de wetenschappelijke aanpak, gebaseerd op het geroemde IJslandse Model. “Maar het is een kwestie van de lange adem”, vertelde wethouder Tuijp. Hij denkt dat pas over 15 tot 20 jaar bezien kan worden of de aanpak zijn vruchten heeft afgeworpen.

Ina Koning zal als gespecialiseerd onderzoekster aan de Universiteit van Utrecht, haar expertise inzetten om de resultaten inzichtelijk c.q. meetbaar te maken. Ze vertelde dat de uitgangspunten gericht zijn op het uitstellen van het drinkgedrag. Kinderen in de leeftijd tussen de 10 en 12 jaar vormen hierbij speerpunt. En uiteraard hun ouders.

Uit onderzoek is gebleken dat vanaf 13 jaar kinderen in Edam-Volendam veelvuldig maandelijks alcohol drinken. En dat 14-jarigen dit in grote getale wekelijks doen. En dat in veel hogere percentages dan het landelijk gemiddelde. Het gebruik van drugs ligt in het verlengde van dit gedrag. De sociale en maatschappelijke normen van ouders spelen hierbij een grote rol.

Preventie in de vorm van intensieve voorlichting en communicatie en alternatieve activiteiten aanbieden in combinatie met repressie (naleving en handhaving) zijn de sleutelwoorden om tot een gedegen plan van aanpak te komen.  In januari starten de eerste zichtbare activiteiten. Onder meer in de vorm van een informatiebrief, het aanbieden van trainingen en de kick-off richting de horeca. Tegelijkertijd wordt data verzameld. Op repressief vlak wordt de narcoticahond intensiever ingezet en zullen er meer (anonieme) controles worden uitgevoerd in de (para-commerciële) horeca.

Want de raad is flink ontstemd over het feit dat veel te veel minderjarige jongeren toch alcohol kunnen krijgen in gemeentelijke sportkantines, gangbare horeca of sociaal-culturele instellingen. De wethouder wilde donderdag niet melden om welke organisaties het gaat.

Duidelijk werd donderdag dat zonder een breed draagvlak de missie niet lukt. “We zoeken naar gedeelde verantwoordelijkheid in de samenleving.” De opgerichte denktank speelt daarbij een grote rol.

In de raad is er brede steun voor de aanpak. Met name een mentaliteitsverandering onder ouders wordt als cruciaal gezien. “Het excuus: dat deden wij vroeger ook, gaat niet meer op”, aldus Erik Schokker (Lijst Kras). “Als je ziet hoe makkelijk je aan (synthetische) drugs kunt komen en hoe schadelijk het is, dan kun je deze tijd absoluut niet vergelijken met je eigen jeugd.”

Alleen VD|80, bij monde van Mariska Bond, vroeg om te waken voor stigmatisering van de grote groep (Volendamse) jongeren die wel gezond en toekomstgericht leeft. “Ik heb zelf meegemaakt dat ik bij sollicitaties negatief geconfronteerd werd met vragen over de ‘Volendamse cultuur’. Dat zat me flink in de weg.”

Wethouder Tuijp deelde deze zorg en vertelde dat hij wil waken voor stigmatisering. “Al kan ik de onderzoeksresultaten niet mooier maken dan ze zijn.”

 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook