Raad wil eerst zelf visie ontwikkelen voor de Purmer

Omgevingsvisie aanbeland bij afronding participatietraject

Raadsleden van links tot rechts zijn positief over de gemeentelijke aanpak die moet leiden tot een ‘allesomvattende’ omgevingsvisie. Wel is een deel van de raad bang dat de inbreng van regiogemeenten over de toekomst van de Purmer de gemeentelijke visie in de weg kan zitten. Wethouder Runderkamp probeerde die zorg donderdag weg te nemen.

De ontwikkeling van een gemeentelijke omgevingsvisie beslaat ontzettend veel terreinen. Het gaat om de openbare ruimte, duurzaamheid, ruimtelijke ordening, verkeer, leefbaarheid en natuur.
Zorgen zijn er over plaatsing van windmolens en zonneweiden in de groene zones, te weinig afstand tussen een biomassacentrale in Purmerend en onze gemeentegrenzen en de manier waarop de Purmer uiteindelijk zal worden ingevuld.

Alles hangt met elkaar samen. Zeker als het gaat om mogelijke bedrijfsverplaatsingen van met name Volendam richting diezelfde Purmer. Dat zou weer kunnen zorgen voor extra woningen. De raad van Edam-Volendam wil regie houden. En volgens wethouder Runderkamp gebeurt dat ook. Volgens de wethouder blijft Edam-Volendam baas over de eigen gebiedsvisie. Een verzoek om het onderdeel ‘de Purmer’ eruit te halen tot het moment dat de raad hier zelf een beslissing over neemt, raadde de wethouder af. ‘Het bijt elkaar namelijk niet!” Runderkamp benadrukte dat de mening van de raad uiteindelijk terugkeert in de definitieve omgevingsvisie.

Duidelijk werd dat een meerderheid van de raad geen heil ziet in windmolen, zonneweiden en grootschalige bouw (vanuit Purmerend) in de Purmer.


 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook