Raad Edam-Volendam voelt weinig voor fusie met Landsmeer

Raad Edam-Volendam voelt weinig voor fusie met Landsmeer

Gemeentebestuur: ‘Alert in de leunstoel’

Bijna de voltallige raad wil de deur over een mogelijke gemeentelijke fusie met de gemeenten Landsmeer en Waterland niet direct dichttrekken, maar veel animo bestaat er niet. Op de vraag van wethouder Runderkamp hoe de raad de rol ziet van het college, als het gaat om een mogelijk verzoek in die richting, bleek donderdagnacht dat de kans op een fusie met in ieder geval Landsmeer klein is.

Een rondje langs de fracties liet zien dat er zeer weinig enthousiasme bestaat om drie jaar na de fusie met de Zeevang al weer in een fusietraject terecht te komen. Ook al heeft de raad in mei 2017 aangegeven dat zij open staat voor verdergaande regionale samenwerking.

Nico van Straalen (GroenLinks) vertelde altijd aan de gemeente Waterland gedacht te hebben, maar Landsmeer noemde hij ‘een andere kwestie.’ Hij riep het college op om zich niets van druk van de Provincie aan te trekken. We zitten als gemeente goed in ons vel!’

Angelique Bootsman (VD|80) ziet geen voordelen. “De snelheid spreekt ons niet aan en we hebben hier nog niet alles op orde na de fusie met Zeevang.” Bootsman pleitte, net als veel andere fracties, om bij een mogelijk verzoek eerst de bevolking te polsen.

Emile Karregat (VVD) vond dat je niet zo maar even uit de losse pols kan zeggen of je wel of niet voor een fusie bent. “We hadden vanavond meer informatie verwacht.” Maar vanuit Edam-Volendam redenerend ziet Karregat alleen een mogelijk strategische kans. “Een verzoek moet je op z’n merites beoordelen. Niet eerder dan dat!”

Loek Kras (Lijst Kras) sloot zich aan bij Karregat. Maar voegde er aan toe dat de gemeente vanuit het Rijk al heel veel extra taken heeft gekregen. ‘Want gemeenten staan zo dicht bij de burger, hoor je dan. Maar tegelijkertijd worden die gemeenten bij elkaar gegooid en neemt de afstand juist enorm toe.” Voor Lijst Kras heeft een fusie duidelijk geen prioriteit en kan dit niet zonder de mening van de burger.

Alfred de Jong (CDA) ziet dat Edam-Volendam goed bezig is. “We zijn een gezonde gemeente. Weet wat je in huis haalt! Maar blijf in gesprek want je moet er voor waken dat je niet ingesloten raakt.”

Dat laatste benoemde Pim Bliek (PvdA) nog het scherpst. “We zijn nog steeds een kleine gemeente. Nu de deur dicht gooien naar Waterland/Landsmeer kan wel eens betekenen dat je ze in de armen van Purmerend drijft. Denk iets verder zodat je straks niet alleen staat.”

Dirk Dijkshoorn (Zeevangs Belang) leek niet erg gediend van de vraag van de wethouder. “U had deze vraag ook schriftelijk kunnen indienen en dan had u binnen zes weken antwoord van ons ontvangen”, was zijn cryptische reactie. Laat eerst maar eens de inhoud zien, bedoelde hij er mee te zeggen.

Wethouder Runderkamp vertelde dat de raad van Landsmeer inmiddels een pas op de plaats heeft gemaakt. “Eerst zal de bevolking geraadpleegd worden. We zitten alert in de leunstoel, zonder een actieve rol.” Hij zag in dat hij een beperkt mandaat heeft om te reageren op een verzoek. “Als er ontwikkelingen zijn komen wij bij u terug.”

 
Raad Edam-Volendam voelt weinig voor fusie met Landsmeer

Raad Edam-Volendam voelt weinig voor fusie met Landsmeer

Gemeentebestuur: ‘Alert in de leunstoel’

Bijna de voltallige raad wil de deur over een mogelijke gemeentelijke fusie met de gemeenten Landsmeer en Waterland niet direct dichttrekken, maar veel animo bestaat er niet. Op de vraag van wethouder Runderkamp hoe de raad de rol ziet van het college, als het gaat om een mogelijk verzoek in die richting, bleek donderdagnacht dat de kans op een fusie met in ieder geval Landsmeer klein is.

Een rondje langs de fracties liet zien dat er zeer weinig enthousiasme bestaat om drie jaar na de fusie met de Zeevang al weer in een fusietraject terecht te komen. Ook al heeft de raad in mei 2017 aangegeven dat zij open staat voor verdergaande regionale samenwerking.

Nico van Straalen (GroenLinks) vertelde altijd aan de gemeente Waterland gedacht te hebben, maar Landsmeer noemde hij ‘een andere kwestie.’ Hij riep het college op om zich niets van druk van de Provincie aan te trekken. We zitten als gemeente goed in ons vel!’

Angelique Bootsman (VD|80) ziet geen voordelen. “De snelheid spreekt ons niet aan en we hebben hier nog niet alles op orde na de fusie met Zeevang.” Bootsman pleitte, net als veel andere fracties, om bij een mogelijk verzoek eerst de bevolking te polsen.

Emile Karregat (VVD) vond dat je niet zo maar even uit de losse pols kan zeggen of je wel of niet voor een fusie bent. “We hadden vanavond meer informatie verwacht.” Maar vanuit Edam-Volendam redenerend ziet Karregat alleen een mogelijk strategische kans. “Een verzoek moet je op z’n merites beoordelen. Niet eerder dan dat!”

Loek Kras (Lijst Kras) sloot zich aan bij Karregat. Maar voegde er aan toe dat de gemeente vanuit het Rijk al heel veel extra taken heeft gekregen. ‘Want gemeenten staan zo dicht bij de burger, hoor je dan. Maar tegelijkertijd worden die gemeenten bij elkaar gegooid en neemt de afstand juist enorm toe.” Voor Lijst Kras heeft een fusie duidelijk geen prioriteit en kan dit niet zonder de mening van de burger.

Alfred de Jong (CDA) ziet dat Edam-Volendam goed bezig is. “We zijn een gezonde gemeente. Weet wat je in huis haalt! Maar blijf in gesprek want je moet er voor waken dat je niet ingesloten raakt.”

Dat laatste benoemde Pim Bliek (PvdA) nog het scherpst. “We zijn nog steeds een kleine gemeente. Nu de deur dicht gooien naar Waterland/Landsmeer kan wel eens betekenen dat je ze in de armen van Purmerend drijft. Denk iets verder zodat je straks niet alleen staat.”

Dirk Dijkshoorn (Zeevangs Belang) leek niet erg gediend van de vraag van de wethouder. “U had deze vraag ook schriftelijk kunnen indienen en dan had u binnen zes weken antwoord van ons ontvangen”, was zijn cryptische reactie. Laat eerst maar eens de inhoud zien, bedoelde hij er mee te zeggen.

Wethouder Runderkamp vertelde dat de raad van Landsmeer inmiddels een pas op de plaats heeft gemaakt. “Eerst zal de bevolking geraadpleegd worden. We zitten alert in de leunstoel, zonder een actieve rol.” Hij zag in dat hij een bepekt mandaat heeft om te reageren op een verzoek. “Als er ontwikkelingen zijn komen wij bij u terug.”

 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook